Mitose

Mitose

De deling van cellen waarbij het aantal chromosomen onveranderd blijft.

Biologie

Trefwoorden

mitosis, celverdeling, division of the nucleus, chromosome, chromatine, diploïde cel, diploïde, interphase, lichaamscellen, chromatiden, centromeer, DNA, cytologie, Biologie

Gerelateerde items

Scènes

Chromosomen

 • set van chromosomen van de moeder - Onze somatische cellen zijn diploïd, d.w.z. ze bevatten twee volledige sets chromosomen. Een set komt van de moeder en de andere van de vader. Onze geslachtscellen (gameten) zijn haploïd: ze bevatten één set chromosomen. Een set menselijke chromosomen bevat 23 chromosomen. Somatische cellen bevatten 2x23=46 chromosomen, geslachtscellen bevatten er 23.
 • set van chromosomen van de vader - Onze somatische cellen zijn diploïd: ze bevatten twee volledige sets chromosomen.Een set komt van de moeder en de andere van de vader. Onze geslachtscellen (gameten) zijn haploïd: ze bevatten één set chromosomen. Een set menselijke chromosomen bevat 23 chromosomen. Somatische cellen bevatten 2x23=46 chromosomen, geslachtscellen bevatten er 23.
 • centromeer - Linkt de twee zusterchromatiden, het bestaat uit eiwitten.
 • chromatiden - De DNA-inhoud van de twee chromatiden is identiek. Tijdens mitose raken ze losgekoppeld en vormen ze monochromatide chromosomen die deel zullen zijn van de twee resulterende cellen. Voor de volgende celdeling wordt de DNA-inhoud gedupliceerd en zullen de chromosomen dus weer twee chromatiden bevatten.
 • diploïde cel met twee chromatiden in de chromosomen
 • twee diploïde cellen met een chromatide in de chromosomen
 • cel met gedeelde chromosomen
 • DNA duplicatie in de interfase
 • cel met verdubbelde chromosomen
 • mitose

Mitose

 • mitose
 • centrosoom - Stuurt de beweging van chromosomen tijdens de celdeling. Het bestaat uit twee orthogonaal gerangschikte cylindrische eiwitcomplexen, zgn. korte microtubuli.
 • chromatine - Bestaat uit DNA en eiwitten. Chromosomen (gecondenseerd) worden hieruit gevormd.
 • spoelfiguur - Het bestaat uit microtubuli die het centrosoom en het centromeer van de chromosomen met elkaar verbinden.
 • diploïde cel met twee chromatiden in de chromosomen
 • diploïde cel met een chromatide in de chromosomen
 • cel met gedeelde chromosomen
 • DNA duplicatie in de interfase
 • cel met verdubbelde chromosomen

Animatie

 • set van chromosomen van de moeder - Onze somatische cellen zijn diploïd, d.w.z. ze bevatten twee volledige sets chromosomen. Een set komt van de moeder en de andere van de vader. Onze geslachtscellen (gameten) zijn haploïd: ze bevatten één set chromosomen. Een set menselijke chromosomen bevat 23 chromosomen. Somatische cellen bevatten 2x23=46 chromosomen, geslachtscellen bevatten er 23.
 • set van chromosomen van de vader - Onze somatische cellen zijn diploïd: ze bevatten twee volledige sets chromosomen.Een set komt van de moeder en de andere van de vader. Onze geslachtscellen (gameten) zijn haploïd: ze bevatten één set chromosomen. Een set menselijke chromosomen bevat 23 chromosomen. Somatische cellen bevatten 2x23=46 chromosomen, geslachtscellen bevatten er 23.
 • centromeer - Linkt de twee zusterchromatiden, het bestaat uit eiwitten.
 • chromatiden - De DNA-inhoud van de twee chromatiden is identiek. Tijdens mitose raken ze losgekoppeld en vormen ze monochromatide chromosomen die deel zullen zijn van de twee resulterende cellen. Voor de volgende celdeling wordt de DNA-inhoud gedupliceerd en zullen de chromosomen dus weer twee chromatiden bevatten.
 • diploïde cel met twee chromatiden in de chromosomen
 • twee diploïde cellen met een chromatide in de chromosomen
 • cel met gedeelde chromosomen
 • DNA duplicatie in de interfase
 • cel met verdubbelde chromosomen
 • mitose
 • centrosoom - Stuurt de beweging van chromosomen tijdens de celdeling. Het bestaat uit twee orthogonaal gerangschikte cylindrische eiwitcomplexen, zgn. korte microtubuli.
 • chromatine - Bestaat uit DNA en eiwitten. Chromosomen (gecondenseerd) worden hieruit gevormd.
 • spoelfiguur - Het bestaat uit microtubuli die het centrosoom en het centromeer van de chromosomen met elkaar verbinden.
 • diploïde cel met twee chromatiden in de chromosomen
 • diploïde cel met een chromatide in de chromosomen
 • cel met gedeelde chromosomen
 • DNA duplicatie in de interfase
 • cel met verdubbelde chromosomen

Gesproken tekst

Onze somatische cellen zijn diploïd; ze bevatten twee kopieën van elk chromosoom. Eén komt van de moeder, de andere van de vader. Deze chromosomen hebben twee chromatiden omdat hun DNA-inhoud dupliceert voordat de cel deelt. De DNA-inhoud van de twee chromatiden is identiek. Wanneer een diploïde cel zich door middel van mitose deelt zijn de resulterende dochtercellen ook diploïd, maar hun chromosomen bevatten slechts één chromatide. Deze chromatiden splitsen zich en het DNA dupliceert voor de volgende mitose. De chromosomen in de cel hebben twee chromatiden en de celdeling begint opnieuw. Tijdens het proces neemt het aantal chromosomen niet af in tegenstelling tot bij meiose waarbij haploïde geslachtscellen gevormd worden uit diploïde cellen.

Mitose bevat vier fasen. De eerste stap is de profase: chromosomen worden gevormd uit het chromatine dat uit DNA en eiwitten bestaat. Het centrosoom dupliceert en beweegt richting de tegenovergestelde polen van de cel. In de metafase wordt het kernmembraan afgebroken en de spoelfiguur gevormd. De chromosomen gaan dan in het equatoriale vlak van de cel liggen. In de anafase splitsen chromosomen in chromatiden die zich vervolgens in de richting van de tegenovergestelde pool van de cel beweegt. In de telofase splitst de cel zich en wordt het kernmembraan opnieuw gevormd. Daarna worden de chromosomen afgebroken. Oftewel: tijdens mitose worden twee diploïde cellen gevormd uit één diploïde cel.

Bepaalde cellen in ons lichaam, zoals zenuwcellen, zijn niet in staat tot deling. Andere cellen zijn mogelijk meerdere keren in ons leven in staat tot deling.

De celcylcus is een goed afgesteld proces. Verstoringen kunnen leiden tot ongecontroleerde celgroei en de vorming van tumoren.

Gerelateerde items

Dierlijke en plantaardige cellen, organellen

Eukaryotische cellen bevatten talrijke organellen.

Meiose

De geslachtscellen zijn haploïde cellen die ontstaan uit diploïde cellen door meiose (tweedelig delingsproces) .

De organisatie van genetisch materiaal

In de kern van onze cellen, met een grootte van slechts enkele duizendste millimeters, bevindt zich het bijna 2 meter lange, meervoudig opgerolde DNA.

Prenatale ontwikkeling

Deze animatie toont de ontwikkeling van de menselijke embryo en foetus.

De levenscyclus van mossen en varens

In deze animatie worden de levenscyclus van mossen en varens vergeleken. De animatie helpt om de algemene levenscyclus van planten beter te begrijpen.

DNA

Drager van genetische informatie

Added to your cart.