Mijnbouw tijdens de industriële revolutie

Mijnbouw tijdens de industriële revolutie

Aan het eind van de 18e eeuw was de mijnbouw op zijn hoogtepunt door de grote behoefte voor grondstoffen in de dynamisch ontwikkelende industrie.

Geschiedenis

Trefwoorden

mijnbouw, industriële revolutie, de mijne, ruw materiaal, Energie bron, mijn regio, ingang van mijngang, kindarbeider, kolen gezicht mijnbouw, houweel, tram, steunpaal, stoommachine, kolen, delfstof

Gerelateerde items

Scènes

Mijn

Schacht

Kindarbeiders

Pijler mijnbouw

Doorsnede

 • schacht
 • pikhouweel
 • schep
 • tram
 • spoor
 • balk
 • steunpaal
 • longwall mijnwerkers
 • kindarbeiders

Animatie

 • schacht
 • pikhouweel
 • schep
 • spoor
 • balk
 • steunpaal
 • longwall mijnwerkers
 • kindarbeiders

Gesproken tekst

De geschiedenis van de mijnbouw is bijna net zo oud als de geschiedenis van de mens zelf. De technieken en de intensiviteit van de mijnbouw veranderden sterk tijdens de Industriële Revolutie, die begon in de jaren 1780.

Stoommachines die op steenkool werkten werden steeds gangbaarder. Daarom werden steeds meer kolenmijnen in Engeland geopend, en vervolgens verspreidde de Industriële Revolutie zich ook naar andere landen. Er ontstonden verschillende soorten mijnbouw, zoals dagbouw, ondergrondse mijnbouw en onderwater mijnbouw. Deze animatie toont een ondergrondse mijn in de 19e eeuw.

Grondlagen boven de grondstof blijven onaangeroerd of worden slechts gedeeltelijk verwijderd. De steenkool wordt gewonnen via horizontale of vrijwel horizontale tunnels die men mijngangen noemt en via verticale tunnels die schachten worden genoemd. Deze werden beveiligd met balken en steunbalken.

Steenkool werd gewonnen met behulp van pikhouwelen en daarna met spades in manden of wagens gedaan. De wagens werden vervolgens naar het oppervlak gebracht door paarden of door de werkers zelf.

Kindarbeiders werden vaak gebruikt om de lonen laag te houden en omdat zij zich makkelijk door de kleine ruimtes konden bewegen. Zij deden dit zeer gevaarlijke en fysiek zware werk vaak 10-12 uur per dag. Wetten die kinderarbeid moesten tegengaan werden pas veel later ingevoerd in de meeste landen.

Mijngebieden bestonden uit verschillende mijnen. Deze werden verbonden door smalspoorbanen, die tevens werden gebruikt voor het transport van kolen. Het zoeken naar en exploiteren van niet-hernieuwbare mineralen had een aantal negatieve gevolgen; in de meeste gevallen had het een meedogenloze en onomkeerbare impact op de natuurlijke omgeving.

Gerelateerde items

Stoommachine van James Watt (18e eeuw)

De door de Schotse ingenieur verbeterde stoommachine had een breed scala van toepassingen en bracht zo een technologische revolutie teweeg.

Bovengrondse mijn

In tegenstelling tot ondergrondse mijnen worden in steengroeven lagen steenkool verwijderd en wordt er steenkool aan het oppervlak gedolven.

Goudwinning (19e eeuw)

De Californische goudkoorts begon in 1848, in de buurt van San Francisco.

Industriepark

Industrieparken bieden infrastructuur en diensten voor bedrijven.

Ondergrondse kolenmijn

In tegenstelling tot dagbouwmijnen worden de overdekkende rotslagen niet weggehaald. De grondstoffen worden gedolven in mijnschachten.

Stephenson's Rocket (1829)

De locomotief van de Engelse ingenieur George Stephenson werd gebouwd voor een locomotievenwedstrijd in 1829.

Textielfabriek (19e eeuw)

Dankzij de uitvindingen in de 18e eeuw werd de textielindustrie een van de belangrijkste industrieën.

Torsiebalans

De mate van een kracht kan gemeten worden door de draaiing van de torsiedraad in de torsiebalans te meten.

Uitvindingen in de textielindustrie, 18e eeuw

Uitvindingen in de 18e eeuw leidde tot enorme vooruitgang in de ontwikkeling van de textielindustrie.

Arbeiderswijken (19e eeuw)

Typische volkswijken met ongezonde leefomstandigheden werden gebouwd ten tijde van de Industriële Revolutie.

Booreiland

In het midden van de stalen structuur bevindt zich een lange pijp die de zeebodem doorboort tot de steenlaag die de ruwe olie bevat.

Oliewinning

Aardolie wordt wordt met behulp van pompsystemen naar de oppervlakte gebracht.

Added to your cart.