Middeleeuwse smederij

Middeleeuwse smederij

Het werk van smeden - één van de eerste beroepen in de geschiedenis - werd tijdens de Middeleeuwen nog belangrijker.

Geschiedenis

Trefwoorden

middeleeuws, smid, aambeeld, blazer, werkplaats, meester, dienaar, beroep, wapen, Tool

Gerelateerde items

Vragen

 • Welk van de volgende beroepen bestond in de Middeleeuwen?
 • Welk gereedschap houdt het vuur op gang?
 • Wat is de functie van de\nbovenkant van het aambeeld?
 • Wat is de functie van de\nhoorn van het aambeeld?
 • Hoe noemen we het kegelvormige\nuitsteeksel van het aambeeld?
 • Is de volgende bewering waar?\nSmeden is een van de oudste beroepen.
 • Welk van de volgende artikelen is een gereedschap dat door de smid wordt gebruikt?
 • Welk van de volgende voorwerpen is geen gereedschap dat door de smid wordt gebruikt?
 • Welk van de volgende voorwerpen is geen gereedschap dat door de smid wordt gebruikt?
 • Wie had de hoogste rang in de hiërarchie van een gilde?
 • Is de volgende bewering waar?\nDe werkplaatsen van vakmannen waren doorgaans op de begane grond van woonhuizen in steden.
 • Welk van de volgende woorden kan een voorzetsel zijn van een middeleeuwse smid?
 • Welk van de volgende woorden kan een voorzetsel zijn van een middeleeuwse smid?
 • Waar waren de huizen van mensen met hetzelfde beroep in het algemeen geplaatst in middeleeuwse dorpen?
 • Is de volgende bewering waar?\nGildeleden mochten hun producten adverteren.
 • Is de volgende bewering waar?\nDe gildemeesters gebruikten hun eigen gereedschappen.
 • Hoe heet het "examenwerk" dat leerlingen moesten voltooien om volwaardig lid van het gilde te worden?
 • Hoe heten de vakmensen die zich niet bij een gilde aansloten?
 • Hoe heet de Middeleeuwse organisatie die de belangen van mensen in hetzelfde vakgebied behartigt?
 • Wat was het hoofddoel\nvan borden?
 • Hoe heet het object dat adverteert en naar het beroep verwijst?
 • Welk van de onderstaande beroepen is een doorontwikkeling van het smeden?
 • Wat is het oudste tijdperk waarvan sporen van smeden zijn gevonden?
 • Hoe heet de persoon in dienst van de smid?
 • Welk van de volgende beroepen werkt met metalen?
 • Welk van de volgende beroepen werkt niet met metalen als grondstof?
 • Welk van de onderstaande producten kan niet in een smederij worden gemaakt?
 • Welk van de onderstaande producten kan worden gemaakt in een smederij?
 • Wat is de rol van het vuur\nin de smederij?
 • Waarom worden de hamers met een\novaal gat gemaakt?
 • Hoe zwaar kan de zwaarste hamer, de voorhamer, zijn?
 • Welk van de volgende beroepen bestond niet in de Middeleeuwen?
 • Welk van de volgende beroepen bestond in de Middeleeuwen?
 • Welk van de volgende beroepen bestond niet in de Middeleeuwen?
 • Welk van de volgende beroepen bestond niet in de Middeleeuwen?

Scènes

Gerelateerde items

Middeleeuws stadsgezicht

De middeleeuwse herenhuizen die gemaakt werden van steen of baksteen hadden meerdere verdiepingen zorgden voor een karakteristiek straatbeeld.

Stadsgezicht van Buda

De smalle straatjes en kleurrijke huizen zorgden voor een bijzondere sfeer in middeleeuwse steden.

Venetië in de Middeleeuwen

De rijkdom van het middeleeuwse Venetië was te danken aan de bloeiende maritieme handel.

Vikingnederzetting (10e eeuw)

De karakteristieke nederzettingen van de Noormannen bevonden zich niet alleen in Scandinavië, maar ook op gebieden daar ver vandaan.

De drukpers van Gutenberg (Mainz, 15e eeuw)

Life magazine verkoos Gutenbergs uitvinding van mechanische boekdrukkunst tot de belangrijkste uitvinding van het tweede millennium.

De ijzerindustrie (middelniveau)

Ruwe ijzer wordt geproduceerd uit ijzererts in hoogovens.

Ijzerindustrie (basisniveau)

In de ovens wordt ruwijzer van ijzererts geproduceerd.

Middeleeuwse woonbrug (London Bridge, 16e eeuw)

In de Tudor-tijdperk werden er ongeveer 200 gebouwen op de woonbrug boven de Theems gebouwd.

Rosmolen

Deze door dieren (of mensen) aangedreven machines werden hoofdzakelijk voor het malen gebruikt.

Van het stenen tijdperk tot de ijzertijd

Deze animatie toont de ontwikkeling van de bijl tijdens verschillende archeologische periodes.

Added to your cart.