Middeleeuwse smederij

Middeleeuwse smederij

Het werk van de smid - één van de eerste beroepen in de geschiedenis - werd tijdens de Middeleeuwen nog belangrijker.

Geschiedenis

Trefwoorden

middeleeuws, smid, aambeeld, blazer, werkplaats, meester, dienaar, beroep, wapen, Tool

Gerelateerde items

Vragen

 • Welke van de volgende beroepen bestond in de Middeleeuwen?
 • Welk gereedschap zorgt ervoor dat het vuur aan blijft?
 • Wat is de functie van de\nbovenkant van het aambeeld?
 • Wat is de functie van de\nhoorn van het aambeeld?
 • Hoe noemen we het kegelvormige\nuitsteeksel van het aambeeld?
 • Klopt de volgende bewering?\nSmeden is een van de oudste handwerkberoepen ter wereld.
 • Welke van de volgende artikelen behoort tot het gereedschap dat door de smid wordt gebruikt?
 • Welke van de volgende voorwerpen behoort niet tot het gereedschap dat door de smid wordt gebruikt?
 • Welke van de volgende voorwerpen behoort niet tot het gereedschap van de smid?
 • Wie had de hoogste rang in de hiërarchie van een gilde?
 • Klopt de volgende bewering?\nDe werkplaatsen van vakmannen bevonden zich doorgaans op de begane grond van woonhuizen in steden.
 • Welk van de volgende woorden kan een voorzetsel zijn van een middeleeuwse smid?
 • Welk van de volgende woorden kan een voorzetsel zijn van een middeleeuwse smid?
 • Waar waren de huizen van mensen met hetzelfde beroep doorgaans gevestigd in middeleeuwse dorpen?
 • Klopt de volgende bewering?\nGildeleden mochten reclame maken voor hun producten.
 • Klopt de volgende bewering?\nDe gildemeesters gebruikten hun eigen gereedschappen.
 • Hoe heet het "examenwerk" dat leerlingen moesten voltooien om volwaardig lid van het gilde te worden?
 • Hoe heten de vakmensen die zich niet bij een gilde waren aangesloten?
 • Hoe heet de Middeleeuwse organisatie die de belangen van mensen met hetzelfde beroep behartigte?
 • Wat was het hoofddoel\nvan de borden?
 • Hoe heet het object dat naar het beroep verwijst?
 • Welk van de onderstaande beroepen is uit het smeden voortgekomen?
 • Wat is het oudste tijdperk waaruit er sporen van smeden zijn gevonden?
 • Hoe heet de persoon die de smid helpt?
 • Welke van de volgende beroepen werkt met metalen?
 • Welke van de volgende beroepen werkt niet met metalen grondstoffen?
 • Welke van de onderstaande producten kan niet in een smederij worden gemaakt?
 • Welke van de onderstaande producten kan in een smederij worden gemaakt?
 • Wat is de rol van vuur\nin de smederij?
 • Waarom worden hamers met een\novaal gat gemaakt?
 • Welk gewicht kan de zwaarste hamer, de zogenaamde voorhamer, bereiken?
 • Welke van de volgende beroepen bestond niet in de Middeleeuwen?
 • Welke van de volgende beroepen bestond in de Middeleeuwen?
 • Welke van de volgende beroepen bestond niet in de Middeleeuwen?
 • Welke van de volgende beroepen bestond niet in de Middeleeuwen?

Scènes

Gerelateerde items

Middeleeuws stadsgezicht

De middeleeuwse herenhuizen die gemaakt werden van steen of baksteen hadden meerdere verdiepingen zorgden voor een karakteristiek straatbeeld.

Stadsgezicht van Buda

De smalle straatjes en kleurrijke huizen zorgden voor een bijzondere sfeer in middeleeuwse steden.

Venetië in de Middeleeuwen

Het middeleeuwse Venetië dankte zijn rijkdom aan aan de bloeiende zeehandel.

Vikingnederzetting (10e eeuw)

De karakteristieke nederzettingen van de Noormannen bevonden zich niet alleen in Scandinavië, maar ook op gebieden daar ver vandaan.

De drukpers van Gutenberg (Mainz, 15e eeuw)

Life magazine verkoos Gutenbergs uitvinding van mechanische boekdrukkunst tot de belangrijkste uitvinding van het tweede millennium.

De ijzerindustrie (middelniveau)

Ruwe ijzer wordt geproduceerd uit ijzererts in hoogovens.

Ijzerindustrie (basisniveau)

In de ovens wordt ruwijzer van ijzererts geproduceerd.

Middeleeuwse woonbrug (London Bridge, 16e eeuw)

In de Tudor-tijdperk werden er ongeveer 200 gebouwen op de woonbrug boven de Theems gebouwd.

Rosmolen

Deze door dieren (of mensen) aangedreven machines werden hoofdzakelijk voor het malen gebruikt.

Van het stenen tijdperk tot de ijzertijd

Deze animatie toont de ontwikkeling van de bijl tijdens verschillende archeologische periodes.

Added to your cart.