Methylamine (NH₂CH₃)

Methylamine (NH₂CH₃)

De eenvoudigste primaire amine.

Chemie

Trefwoorden

methylamine, amine, stikstof-containingcompound, organic compound, aminegroep, visgeur, grondverf, Organische chemie, Chemie

Gerelateerde items

Scènes

Ball-and-stick-model

Methylamine NH₂CH₃

Gegevens

Molmassa: 31.06 g/mol

Smeltpunt: -93,5 °C

Kookpunt: -6,3 °C

Dichtheid: 0,9 g/cm³

Relatieve dampdichtheid (lucht=1): 1,08

Verbrandingswarmte: -1.085,6 kJ/mol

Eigenschappen

Methylamine is een kleurloos gas, zwaarder dan lucht en met een onaangename ammoniakachtige geur (of een visachtige geur wanneer het verdund wordt). Het is oplosbaar in alcohol en in water. Met zuren vormt het zouten die goed oplossen in water. Het is een ontvlambare, explosieve stof. In waterige oplossing vormt methylammoniumhydroxide een sterke base.

Voorkomen en productie

Het komt voor in pepermuntolie, beenderolie en houtdestillaten.
Het kan worden geproduceerd met een katalysereactie tussen methanol en ammoniak. Bij de reactie ontstaan ook di- en tri-ethylaminen.

Toepassingen

Methylamine vindt toepassing als bouwsteen in de synthese van veel organische verbindingen. Het wordt ook gebruikt voor de productie van oppervlakteactieve stoffen en kleurstoffen en als organische neutralisator.

Ruimtelijk model

Gesproken tekst

Gerelateerde items

Dimethylamine (NH (CH₃) ₂)

Een kleurloos gas met een penetrante geur, dat veel wordt gebruikt in de industrie.

Trimethylamine N(CH₃)₃

De tertiaire amine die de geur van bedorven voedsel veroorzaakt.

Glutamine

Een van de twintig aminozuren waaruit eiwitten zijn opgebouwd.

Glutaminezuur

Een van de twintig aminozuren waaruit eiwitten zijn opgebouwd.

Formamide (methaanamide) (HCONH₂)

Kleurloze, enigszins viskeuze, hygroscopische vloeistof die voor de productie van mierenzuur, waterstof-cyanide en andere organische verbindingen wordt...

N,N-di-ethylpropaanamide (C₇H₁₅NO)

Een kleurloze vloeistof, een tertiaire amide.

N-methylacetamide (C₃H₇NO)

Een vaste, kristallijne verbinding.

Opdrachten over moleculen VII (Stikstofhoudende koolstofverbindingen)

Om te oefenen met de groepen en structuren van organische stikstofverbindingen

Ureum (CO(NH₂)₂)

In de urine van zoogdieren voorkomende verbinding die wordt gebruikt bij de productie van stikstofhoudende meststoffen.

Diglycine (C₄H₈N₂O₃)

Het eenvoudigste peptide, dat bestaat uit twee glycinemoleculen met daartussen een peptidebinding.

Added to your cart.