Meiose

Meiose

De geslachtscellen zijn haploïde cellen die ontstaan uit diploïde cellen door meiose (tweedelig delingsproces) .

Biologie

Trefwoorden

meiosis, celverdeling, diploïde, chromosome, reductional, haploïde, diploïde cel, haploïde zaadcel, haploïde ei, bevruchting, gameet, zaadcel, ei, zygote, DNA, cytologie, Biologie

Gerelateerde items

Scènes

Algemene levenscyclus van dieren

Het verloop van meiose

Animatie

Gesproken tekst

Tijdens de levenscyclus van dieren en mensen worden haploïde gameten gevormd uit diploïde somatische cellen. De diploïde oudercel bevat twee kopieën van elk chromosoom: één komt van de moeder, de andere van de vader. De resulterende haploïde dochtercellen bevatten slechts één set chromosomen. Het aantal chromosomen dat zij bevatten is de helft van die van de oudercel. Tijdens de bevruchting wordt het genetische materiaal van de moeder en vader gemengd. De somatische cellen van de nakomelingen worden door de zygote geproduceerd door een reeks mitose. Meiose speelt een hoofdrol in seksuele voortplanting.

Meiose omvat twee belangrijke stappen die beiden bestaan uit een profase, metafase en telofase.
Tijdens de profase bij de eerste stap worden chromosomen gevormd uit het chromatine dat bestaat uit DNA en eiwitten. Omdat meiose wordt voorafgegaan door een duplicatie van DNA bevatten chromosomen twee chromatiden met identieke DNA-inhoud. De cel is diploïd. In de animatie zijn de moeder- en vaderset van chromosomen rood en blauw gekleurd. Het centrosoom verdubbelt zich en beweegt in de richting van de tegenovergestelde polen van de cel.

In de metafase wordt het kernmembraan afgebroken en de spoelfiguur gevormd. De chromosomen gaan in het equatoriale vlak van de cel liggen en er vindt genetische crossover plaats: gedeeltes van de chromosomen worden willekeurig tussen homologe chromosomen uitgewisseld. Dit beïnvloedt de variatie in de resulterende cellen sterk.

In de anafase bewegen chromosomen in de richting van de tegenovergestelde polen van de cel waarna deze cel in de telofase splitst en het kernmembraan opnieuw gevormd wordt.

Dit wil zeggen dat tegen het einde van de eerste stap van meiose het aantal chromosomen gehalveerd is: twee haploïde dochtercellen zijn gevormd uit de diploïde oudercel.

De tweede stap van meiose is een equatoriale deling. In de profase dupliceert het centrosoom en beweegt zich in de richting van de tegenovergestelde polen van de cel.

In de metafase wordt het kernmembraan afgebroken en een spoelfiguur gevormd. De chromosomen gaan dan in het equatoriale vlak van de cel liggen.

In de anafase splitsen de chromosomen in twee chromatiden waarbij ze met één chromatide chromosomen vormen die zich dan in de richting van de tegenovergestelde polen van de cel bewegen.

In de telofase splitst de cel en wordt het kenmembraan opnieuw gevormd.
In totaal worden dus in twee stappen van meiose vier haploïde cellen gevormd uit één diploïde cel.

Gerelateerde items

De organisatie van genetisch materiaal

In de kern van onze cellen, met een grootte van slechts enkele duizendste millimeters, bevindt zich het bijna 2 meter lange, meervoudig opgerolde DNA.

Dierlijke en plantaardige cellen, organellen

Eukaryotische cellen bevatten talrijke organellen.

Gameten

Door de fusie van de gameten ontstaat de eerste cel van de zygote.

Mitose

De deling van cellen waarbij het aantal chromosomen onveranderd blijft.

De levenscyclus van mossen en varens

In deze animatie worden de levenscyclus van mossen en varens vergeleken. De animatie helpt om de algemene levenscyclus van planten beter te begrijpen.

Grote amoeba

Een heterotrofe protist die in zoet water voorkomt. De vorm ervan verandert voortdurend.

Prenatale ontwikkeling

Deze animatie toont de ontwikkeling van de menselijke embryo en foetus.

De voortplanting en ontwikkeling van insecten

Op basis van hun levenscyclus kunnen insecten worden onderverdeeld in drie categorieën: ametabool, hemimetabool en holometabool.

Added to your cart.