Ijzerindustrie (basisniveau)

Ijzerindustrie (basisniveau)

In de ovens wordt ruwijzer van ijzererts geproduceerd.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

ijzerindustrie, ijzerproductie, staalproductie, zware industrie, ijzeren smelterij, ijzererts, ruwijzer, kolen, kalksteen, cokes, slak, Ijzerertsmijnen, elektrische stroom, kolenmijn, energiecentrale, machinale productie, de mijne, walswerk, industrie, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Aluminiumsmelterij

In een aluminiumsmelterij wordt aluminium uit aluinaarde geëxtraheerd door middel van elektrolyse.

De ijzerindustrie (middelniveau)

Ruwe ijzer wordt geproduceerd uit ijzererts in hoogovens.

Middeleeuwse smederij

Het werk van de smid - één van de eerste beroepen in de geschiedenis - werd tijdens de Middeleeuwen nog belangrijker.

Olieraffinage

Uit ruwe aardolie worden door middel van raffinage verschillende olieproducten zoals diesel, benzine of smeerolie geproduceerd.

Goudwinning (19e eeuw)

De Californische goudkoorts begon in 1848, in de buurt van San Francisco.

Metalen

Metaalatomen vormen een regelmatige roosterstructuur.

Van het stenen tijdperk tot de ijzertijd

Deze animatie toont de ontwikkeling van de bijl tijdens verschillende archeologische periodes.

Added to your cart.