Homo erectus

Homo erectus

De "rechtopgaande mens" heeft gereedschappen gemaakt en kon vuur maken.

Geschiedenis

Trefwoorden

Homo erectus, rechtopstaande mens, rechtopstaande houding, Homo sapiens, prehistorische mensen, druppelvormige vuistbijl, prehistorie, levensstijl, bijeenkomst, schedel, hersenen, het maken van hulpmiddelen, vuistbijl, hersenvolume, ontwikkeling, brand, instrument gebruik, Controle van vuur, geschiedenis, species, oorsprong

Gerelateerde items

Scènes

Homo erectus

Gebruik van gereedschap

Verzamelen

Schedel en brein

Handbijl

Levensstijl

Animatie

Gesproken tekst

De Homo erectus is een uitgestorven mensensoort. Het Latijnse woord 'homo' betekent mens, 'erectus' betekent rechtop en beschrijft de houding.

Men gaat er vanuit dat de 'rechtopgaande mens' ongeveer 1,5 miljoen jaar geleden op aarde verscheen en ongeveer 200 duizend jaar geleden weer is verdwenen. De exacte tijd van verschijnen, oorsprong en de taxonomische indeling waren en zijn nog steeds een onderwerp van controverse. Wat zeker is, is dat de Homo erectus zijn oorsprong heeft in Afrika en later naar Europa en Azië migreerde.

De Homo erectus liep rechtop. Zijn lichaam was meer atletisch en gespierd dan dat van de moderne mens, met langere benen en kortere armen.

De schedel van 'rechtopstaande mens' had ook enkele karakteristieke kenmerken. Hieronder vielen bijvoorbeeld een lang en laag neurocranium, een hellend voorhoofd, sterke en uitstekende wenkbrouwbogen en een brede onderkaak.

De Homo erectus was deels nomadisch en deels sedentair: hij leefde waarschijnlijk van het jagen en verzamelen. Hij maakte zelf eenvoudig gereedschap: de stenen werktuigen die ze produceerden werden gevormd door het afbreken van scherven.

Hun typische uitvoering was de traanvormige handbijl, die voor veel verschillende doeleinden gebruikt werd. Waarschijnlijk gebruikten ze ook werktuigen gemaakt van bot en hout, maar dit is nog niet door archeologische vondsten bewezen.

Gerelateerde items

De verspreiding van de homo sapiens op aarde

De 'wijze man' is ontstaan in Afrika en verspreidde zich over de meeste continenten.

Het pad van de menswording

Als mijlpalen op het pad van de menswording gelden de veranderingen van de schedel en de hersenen.

Van het stenen tijdperk tot de ijzertijd

Deze animatie toont de ontwikkeling van de bijl tijdens verschillende archeologische periodes.

Prehistorische grot

Door de allervroegste woningen van mensen komen we veel te weten over de levensstijl van onze voorouders.

De schedel en de wervelkolom

De twee voornaamste onderdelen van het centrale zenuwstelsel, namelijk de hersenen en het ruggenmerg, worden beschermd door de schedel en de wervelkolom.

Glaciatie

De laatste Ijstijd eindigde ongeveer 13,000 jaar geleden.

Neolithische nederzetting

Als gevolg van de neolithische revolutie ontstonden de eerste permanente nederzettingen.

Sabeltandtijger

Het zijn grote uitgestorven katten, met enorme hoektanden waarnaar ze vernoemd zijn.

Tiktaalik

Deze diersoort vertegenwoordigt de evolutionaire overgang van vissen en gewervelde viervoetige landdieren.

Wolharige mammoet

Een uitgestorven slurfdier, nauw verwant aan de hedendaagse olifant, waarop mensen in de ijstijd jaagden.

Het menselijk lichaam (mannelijk)

De animatie toont de belangrijkste onderdelen van het menselijk lichaam.

Menselijk skelet

De innerlijke stevige structuur van ons lichaam waaraan de skeletspieren hechten.

Ammonieten

Een uitgestorven groep koppotigen. Ze dienen als belangrijke gidsfossielen.

Apatosaurus

Een grote herbivoor met een lange nek.

Archaeopteryx

De Archaeopteryx heeft kenmerken van zowel een vogel als van een reptiel. De Archaeopteryx wordt ook wel de Oervogel genoemd.

De flora en fauna uit het carboon

Deze animatie gaat over enkele dieren en planten die leefden tussen het devoon en het perm (358-299 miljoen jaar geleden).

Deinonychus

De naam Antirrhopus Deinonychus betekent "verschrikkelijke klauw". Het was een dinosaurus die behoorde tot de vleesetende dromaeosauriden.

Ichthyostega

Een prehistorische amfibie en een vroege vertegenwoordiger van de Tetrapoden, die 360 ​​miljoen jaar geleden uitstierven.

Ötzi de ijsman

De mummie van de ijsman die waarschijnlijk in de kopersteentijd leefde, werd in een gletsjer in de Alpen gevonden.

Pteranodon

Een vliegend, prehistorisch reptiel dat op een vogel lijkt, er is echter geen directe evolutionair verband tussen beide.

Stegosaurus

Een prehistorisch reptiel. De platen op zijn rug hielpen bij het regelen van zijn lichaamstemperatuur.

Tyrannosaurus rex

Een reusachtig, vleesetend reptiel uit de prehistorie, en waarschijnlijk de beroemdste onder de dinosauriërs.

Triceratops

Een plantenetende dinosaurus uit de Krijtperiode die erg herkenbaar is aan zijn grote kraag en drie horens.

Trilobieten

Onder hen waren de voorouders van de schaaldieren en spinachtigen te vinden.

Added to your cart.