Het oor en het gehoor

Het oor en het gehoor

Ons gehoororgaan zet de trillingen in de lucht om in elektrische signalen. Deze worden vervolgens door de hersenen verwerkt.

Biologie

Trefwoorden

gehoor, oor, gehoororgaan, zintuig, perceptie, Tonotopie, middenoor, binnenoor, gehoorzenuw, auditieve pathway, auditieve cortex, oor botten, slak, orgaan van Corti, gehoorgang, buis van Eustachius, trommelvlies, Hamer, aambeeld, stijgbeugel, Reissner's membraan, oorschelp, prikkel, signaal, halfronde kanaal, menselijk, Biologie

Gerelateerde items

Vragen

 • Welke hersenzenuw wordt ook wel de gehoor- en evenwichtszenuw genoemd?
 • Waar bevinden zich de gehoorbeentjes?
 • Welke geluiden worden aan de basis van het slakhuis geabsorbeerd?
 • In welk frequentiebereik kan een gezond menselijk oor geluiden detecteren?
 • Waar of niet waar? Geluidsgolven genereren signalen in de buis van Eustachius.
 • Waar brengen de trillingen met een lagere frequentie die worden opgewekt door diepere geluiden het basilaire membraan in trilling?
 • Waar ontstaat de waarneming van geluid?
 • Welk van de onderstaande is GEEN gehoorbeentje?
 • Uit welk weefsel bestaat het grootste deel van de oorschelp?
 • Waar in het oor bevindt zich het slakkenhuis?
 • Waar in het oor ontwikkelen zich elektrische signalen?
 • Waar of niet waar? De basis van de stijgbeugel past in het ovale venster van het slakhuis.
 • Waar of niet waar? De buis van Eustachius wordt ook wel gehoortrompet genoemd.
 • Waar of niet waar? Het buitenste gehoorbeentje dat in contact staat met het trommelvlies heet aambeeld.
 • Waar of niet waar? Een geluid met een specifieke frequentie wekt signalen op op dezelfde plek in het slakkenhuis.
 • Waar of niet waar? Het slakkenhuis is met vloeistof gevuld, die door de beweging van de stijgbeugel in trilling wordt gebracht.
 • Wat verbindt de trommelholte met de neus-keelholte?
 • Wat bevindt zich op de grens van het uitwendige oor en het middenoor?
 • In welke kwab bevindt zich het gehoorcentrum?

Scènes

Het gehoor

Oor

Gehoorbeentjes

Slakkenhuis

Het orgaan van Corti

Tonotopie

Gesproken tekst

Geluid is de trilling van de lucht die door onze oren wordt waargenomen. Gezonde oren kunnen geluidsgolven met frequenties van ongeveer 20 tot 20.000 Hz waarnemen. Dit bereik wordt kleiner als gevolg van veroudering of blootstelling aan lawaai.

Geluidsgolven creëren signalen in het binnenoor, die dan door de gehoorzenuw en gehoorbaan naar de auditieve cortex worden uitgezonden. De waarneming van geluid wordt in de auditieve cortex geproduceerd.

Geluidsgolven worden in de uitwendige gehoorgang van de oorschelp gericht. De geluidsgolven brengen het trommelvlies in trilling dat de gehoorgang afsluit.
De vibratie van het trommelvlies wordt via de gehoorbeentjes - de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel - naar het slakkenhuis overgebracht.

De basis van de stijgbeugel past precies in het ovale venster van het slakkenhuis. Het basilaire membraan ligt in het slakkenhuis. Dit membraan loopt langs het uiteinde van de cochlea, draait dan terug en gaat door als het membraan van Reissner. De membranen verdelen het slakkenhuis in drie holtes: de scala tympani, de scala media en de scala vestibuli.

Het slakkenhuis is met een vloeistof gevuld, die door de beugel in trilling wordt gebracht. Hogere frequenties veroorzaken trillingen van een hogere frequentie in de vloeistof: deze worden in het eerste deel van het membraan opgenomen. Trillingen met een lagere frequentie die worden opgewekt door diepe klanken gaan dieper het slakkenhuis in en worden dichtbij de helicotrema geabsorbeerd. Wanneer een trilling wordt geabsorbeerd, wordt een elektrisch signaal verkregen dat vervolgens naar de hersenen wordt verzonden. De plaats waar de absorptie plaatsvindt bepaalt ook de toonhoogte van het geluid: dit verschijnsel heet tonotopie.

Elektrische signalen worden in het orgaan van Corti gegenereerd.

Door de trillingen in het slakkenhuis wordt het dekmembraan tegen de haarcellen van het basilaire membraan gedrukt. Het buigt de haartjes en zo ontstaat een signaal in de cellen. Het orgaan van Corti zet de trilling om in elektrische signalen, die via de gehoorzenuw en vervolgens via de gehoorbaan naar de auditieve cortex worden uitgezonden. Het gevoel van geluid wordt uiteindelijk in de cerebrale cortex geproduceerd.

Gerelateerde items

Botten van de onderste ledematen

Botten van de onderste ledematen vormen de bekkengordel en de benen.

Bruinen, huidkanker

De bovenste laag van onze huid is de epidermis, die melanocyten bevat.

Bloed doneren

Het doneren van bloed kan levens redden, aangezien patiënten vaak verschillende bloedproducten...

Hoe is het lichaam van de mens opgebouwd?

Leer over de bouw van het menselijk lichaam en over de verschillen tussen mannen en vrouwen.

Reanimatie

Ongelukken kunnen overal gebeuren, dus het is belangrijk dat je weet hoe je eerste hulp moet...

De schadelijke effecten van roken

Roken schaadt het ademhalingsstelsel, en kan zelfs longkanker of COPD veroorzaken.

Het menselijk lichaam voor kinderen

In de animatie zie je de belangrijkste organen van het menselijk lichaam.

Kniepeesreflex

De reflex die wordt veroorzaakt door het rekken van de strekspier is de kniepeesreflex.

Added to your cart.