Het oor en het gehoor

Het oor en het gehoor

Ons gehoororgaan zet de trillingen in de lucht om in elektrische signalen. Deze worden vervolgens door de hersenen verwerkt.

Biologie

Trefwoorden

gehoor, oor, gehoororgaan, zintuig, perceptie, Tonotopie, middenoor, binnenoor, gehoorzenuw, auditieve pathway, auditieve cortex, oor botten, slak, orgaan van Corti, gehoorgang, buis van Eustachius, trommelvlies, Hamer, aambeeld, stijgbeugel, Reissner's membraan, oorschelp, prikkel, signaal, halfronde kanaal, menselijk, Biologie

Gerelateerde items

Vragen

 • Welke hersenzenuw wordt ook wel de gehoor- en evenwichtszenuw genoemd?
 • Waar bevinden zich de gehoorbeentjes?
 • Welke geluiden worden aan de basis van het slakhuis geabsorbeerd?
 • In welk frequentiebereik kan een gezond menselijk oor geluiden detecteren?
 • Waar of niet waar? Geluidsgolven genereren signalen in de buis van Eustachius.
 • Waar brengen de trillingen met een lagere frequentie die worden opgewekt door diepere geluiden het basilaire membraan in trilling?
 • Waar ontstaat de waarneming van geluid?
 • Welk van de onderstaande is GEEN gehoorbeentje?
 • Uit welk weefsel bestaat het grootste deel van de oorschelp?
 • Waar in het oor bevindt zich het slakkenhuis?
 • Waar in het oor ontwikkelen zich elektrische signalen?
 • Waar of niet waar? De basis van de stijgbeugel past in het ovale venster van het slakhuis.
 • Waar of niet waar? De buis van Eustachius wordt ook wel gehoortrompet genoemd.
 • Waar of niet waar? Het buitenste gehoorbeentje dat in contact staat met het trommelvlies heet aambeeld.
 • Waar of niet waar? Een geluid met een specifieke frequentie wekt signalen op op dezelfde plek in het slakkenhuis.
 • Waar of niet waar? Het slakkenhuis is met vloeistof gevuld, die door de beweging van de stijgbeugel in trilling wordt gebracht.
 • Wat verbindt de trommelholte met de neus-keelholte?
 • Wat bevindt zich op de grens van het uitwendige oor en het middenoor?
 • In welke kwab bevindt zich het gehoorcentrum?

Scènes

Het gehoor

Oor

Gehoorbeentjes

Slakkenhuis

Het orgaan van Corti

Tonotopie

Animatie

Gesproken tekst

Geluid is de trilling van de lucht die door onze oren wordt waargenomen. Gezonde oren kunnen geluidsgolven met frequenties van ongeveer 20 tot 20.000 Hz waarnemen. Dit bereik wordt kleiner als gevolg van veroudering of blootstelling aan lawaai.

Geluidsgolven creëren signalen in het binnenoor, die dan door de gehoorzenuw en gehoorbaan naar de auditieve cortex worden uitgezonden. De waarneming van geluid wordt in de auditieve cortex geproduceerd.

Geluidsgolven worden in de uitwendige gehoorgang van de oorschelp gericht. De geluidsgolven brengen het trommelvlies in trilling dat de gehoorgang afsluit.
De vibratie van het trommelvlies wordt via de gehoorbeentjes - de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel - naar het slakkenhuis overgebracht.

De basis van de stijgbeugel past precies in het ovale venster van het slakkenhuis. Het basilaire membraan ligt in het slakkenhuis. Dit membraan loopt langs het uiteinde van de cochlea, draait dan terug en gaat door als het membraan van Reissner. De membranen verdelen het slakkenhuis in drie holtes: de scala tympani, de scala media en de scala vestibuli.

Het slakkenhuis is met een vloeistof gevuld, die door de beugel in trilling wordt gebracht. Hogere frequenties veroorzaken trillingen van een hogere frequentie in de vloeistof: deze worden in het eerste deel van het membraan opgenomen. Trillingen met een lagere frequentie die worden opgewekt door diepe klanken gaan dieper het slakkenhuis in en worden dichtbij de helicotrema geabsorbeerd. Wanneer een trilling wordt geabsorbeerd, wordt een elektrisch signaal verkregen dat vervolgens naar de hersenen wordt verzonden. De plaats waar de absorptie plaatsvindt bepaalt ook de toonhoogte van het geluid: dit verschijnsel heet tonotopie.

Elektrische signalen worden in het orgaan van Corti gegenereerd.

Door de trillingen in het slakkenhuis wordt het dekmembraan tegen de haarcellen van het basilaire membraan gedrukt. Het buigt de haartjes en zo ontstaat een signaal in de cellen. Het orgaan van Corti zet de trilling om in elektrische signalen, die via de gehoorzenuw en vervolgens via de gehoorbaan naar de auditieve cortex worden uitgezonden. Het gevoel van geluid wordt uiteindelijk in de cerebrale cortex geproduceerd.

Gerelateerde items

Evenwichtszin

De positie en de bewegingen van het hoofd worden waargenomen door het binnenoor.

Middenoorontsteking

De animatie toont de symptomen en de behandeling van een middenoorontsteking.

De beeldvorming van de ogen

De kromming van de lens van het oog verandert als we van veraf of van dichtbij naar een voorwerp kijken, om in beide gevallen te zorgen voor een scherp beeld.

De neus en de reukzin

Wanneer het gestimuleerd wordt door geuren genereert het reukorgaan elektrische signalen.

Het menselijk oog

Een van de belangrijkste zintuigen. Wanneer de receptoren gestimuleerd worden door licht genereren ze elektrische impulsen.

Smaakzin

De smaakreceptoren zetten chemische stimuli om in elektrische signalen.

Botten van de onderste ledematen

Botten van de onderste ledematen vormen de bekkengordel en de benen.

Correctie van het gezichtsvermogen

Bijziendheid en verziendheid kunnen worden gecorrigeerd door respectievelijk concave en convexe lenzen.

Corticale organisatie van spraak

Produceren van spraak vergt de gesynchroniseerde werking van verschillende corticale centra.

De beenderen van de bovenste ledematen

De beenderen van de bovenste ledematen vormen de schoudergordel en de armen.

De schedel en de wervelkolom

De twee voornaamste onderdelen van het centrale zenuwstelsel, namelijk de hersenen en het ruggenmerg, worden beschermd door de schedel en de wervelkolom.

De structuur van het ruggenmerg

Het ruggenmerg is onderdeel van het centrale zenuwstelsel binnen de wervelkolom van waaruit de spinale zenuwen ontspringen.

De zintuigen

Organen die signalen uit de omgeving of uit het lichaam waarnemen en deze als zenuwimpulsen naar de hersenen overbrengen.

Delen van het menselijk brein

De hoofdonderdelen van het menselijke brein zijn de hersenstam, het cerebellum, het diencephalon, de hersenen, die verdeeld zijn in lobben.

Eigenschappen van geluidsgolven

In deze animatie worden de belangrijkste eigenschappen van golven uitgelegd met geluidsgolven als voorbeeld.

Fluit

De fluit is één van de aangeblazen muziekinstrumenten.

Gewrichten

Onze botten worden aan elkaar verbonden via bindweefselgewrichten, kraakbeenachtige gewrichten of botgewrichten. Ze kunnen ook met elkaar fuseren.

Het menselijk lichaam (mannelijk)

De animatie toont de belangrijkste onderdelen van het menselijk lichaam.

Kniegewricht

Het kniegewricht is samengesteld uit het dijbeen, het scheenbeen en de knieschijf.

Kniepeesreflex

De reflex die wordt veroorzaakt door het rekken van de strekspier is de kniepeesreflex.

Menselijk brein

De belangrijkste delen van het menselijk brein zijn de hersenstam, de tussenhersenen, de grote hersenen en de kleine hersenen.

Prenatale ontwikkeling

Deze animatie toont de ontwikkeling van de menselijke embryo en foetus.

Problemen van de wervelkolom

De scoliose is een laterale buiging van de wervelkolom die door de verplaatsing van de wervels wordt veroorzaakt.

Added to your cart.