Het oor en het gehoor

Het oor en het gehoor

Ons gehoororgaan zet de trillingen in de lucht om in elektrische signalen. Deze worden vervolgens door de hersenen verwerkt.

Biologie

Trefwoorden

gehoor, oor, gehoororgaan, zintuig, perceptie, Tonotopie, middenoor, binnenoor, gehoorzenuw, auditieve pathway, auditieve cortex, oor botten, slak, orgaan van Corti, gehoorgang, buis van Eustachius, trommelvlies, Hamer, aambeeld, stijgbeugel, Reissner's membraan, oorschelp, prikkel, signaal, halfronde kanaal, menselijk, Biologie

Gerelateerde items

Vragen

 • Welke hersenzenuw wordt ook wel de gehoor- en evenwichtszenuw genoemd?
 • Waar bevinden zich de gehoorbeentjes?
 • Welke geluiden worden aan de basis van het slakhuis geabsorbeerd?
 • In welk frequentiebereik kan een gezond menselijk oor geluiden detecteren?
 • Waar of niet waar? Geluidsgolven genereren signalen in de buis van Eustachius.
 • Waar brengen de trillingen met een lagere frequentie die worden opgewekt door diepere geluiden het basilaire membraan in trilling?
 • Waar ontstaat de waarneming van geluid?
 • Welk van de onderstaande is GEEN gehoorbeentje?
 • Uit welk weefsel bestaat het grootste deel van de oorschelp?
 • Waar in het oor bevindt zich het slakkenhuis?
 • Waar in het oor ontwikkelen zich elektrische signalen?
 • Waar of niet waar? De basis van de stijgbeugel past in het ovale venster van het slakhuis.
 • Waar of niet waar? De buis van Eustachius wordt ook wel gehoortrompet genoemd.
 • Waar of niet waar? Het buitenste gehoorbeentje dat in contact staat met het trommelvlies heet aambeeld.
 • Waar of niet waar? Een geluid met een specifieke frequentie wekt signalen op op dezelfde plek in het slakkenhuis.
 • Waar of niet waar? Het slakkenhuis is met vloeistof gevuld, die door de beweging van de stijgbeugel in trilling wordt gebracht.
 • Wat verbindt de trommelholte met de neus-keelholte?
 • Wat bevindt zich op de grens van het uitwendige oor en het middenoor?
 • In welke kwab bevindt zich het gehoorcentrum?

Scènes

Het gehoor

 • oorschelp - Leidt de geluidsgolven de gehoorgang in. Het grootste deel ervan bestaat uit kraakbeenweefsel.
 • uitwendige gehoorgang - Leidt de geluidsgolven naar het trommelvlies. Door de huid in de gehoorgang wordt oorsmeer geproduceerd, die de huid tegen beschadigingen en ziekteverwekkers beschermt. De ophoping van vet kan tot een verstopping leiden, waardoor er tijdelijk gehoorverlies kan ontstaan.
 • middenoor - Bestaat uit de trommelholte en de gehoorbeentjes die erin zitten. Is verbonden met met de keelholte via de buis van Eustachius.
 • binnenoor - Speelt een essentiële rol bij de balans en bij het gehoor.
 • gehoorzenuw - De 8e hersenzenuw. Dit is de zenuw die de zenuwimpulsen in de hersenen verzendt die in het slakkenhuis worden gegenereerd. Ook verzendt deze zenuw de informatie die verantwoordelijk is voor het evenwichtsgevoel, daarom wordt deze zenuw ook wel de gehoor- en evenwichtszenuw genoemd.
 • gehoorgang - De voortzetting van de gehoorzenuw in de hersenen. De vezels leiden de auditieve impulsen via de thalamus het gehoorcentrum in.
 • gehoorcentrum - Een deel van de hersenschors, dat zich in het temporale kwab bevindt. Hier worden geluiden waargenomen. Afhankelijk van de hoogte van het geluid worden verschillende gebieden geactiveerd.
 • buis van Eustachius - Verbindt de neusholte met het middenoor (trommelholte). Hierdoorheen wordt de druk in de trommelholte met die van de buitenlucht geëgaliseerd. Ze wordt meestal bij slikken geopend. Als ze permanent wordt afgesloten, wordt de druk in het middenoor verlaagd, daardoor raakt het oor "verstopt". Wanneer de externe druk verandert, hoort men een "knetterend" geluid; op dit moment opent de buis en stroomt de lucht de trommelholte uit (bij een lagere externe druk) of omgekeerd, de trommelholte in (bij een hogere externe druk). De buis wordt ook wel de buis van Eustachius genoemd.

Oor

 • oorschelp - Leidt de geluidsgolven de gehoorgang in. Het grootste deel ervan bestaat uit kraakbeenweefsel.
 • uitwendige gehoorgang - Leidt de geluidsgolven naar het trommelvlies. Door de huid in de gehoorgang wordt oorsmeer geproduceerd, die de huid tegen beschadigingen en ziekteverwekkers beschermt. De ophoping van vet kan tot een verstopping leiden, waardoor er tijdelijk gehoorverlies kan ontstaan.
 • middenoor - Bestaat uit de trommelholte en de gehoorbeentjes die erin zitten. Is verbonden met met de keelholte via de buis van Eustachius.
 • binnenoor - Speelt een essentiële rol bij de balans en bij het gehoor.
 • gehoorzenuw - De 8e hersenzenuw. Dit is de zenuw die de zenuwimpulsen in de hersenen verzendt die in het slakkenhuis worden gegenereerd. Ook verzendt deze zenuw de informatie die verantwoordelijk is voor het evenwichtsgevoel, daarom wordt deze zenuw ook wel de gehoor- en evenwichtszenuw genoemd.
 • gehoorgang - De voortzetting van de gehoorzenuw in de hersenen. De vezels leiden de auditieve impulsen via de thalamus het gehoorcentrum in.
 • gehoorcentrum - Een deel van de hersenschors, dat zich in het temporale kwab bevindt. Hier worden geluiden waargenomen. Afhankelijk van de hoogte van het geluid worden verschillende gebieden geactiveerd.
 • buis van Eustachius - Verbindt de neusholte met het middenoor (trommelholte). Hierdoorheen wordt de druk in de trommelholte met die van de buitenlucht geëgaliseerd. Ze wordt meestal bij slikken geopend. Als ze permanent wordt afgesloten, wordt de druk in het middenoor verlaagd, daardoor raakt het oor "verstopt". Wanneer de externe druk verandert, hoort men een "knetterend" geluid; op dit moment opent de buis en stroomt de lucht de trommelholte uit (bij een lagere externe druk) of omgekeerd, de trommelholte in (bij een hogere externe druk). De buis wordt ook wel de buis van Eustachius genoemd.

Gehoorbeentjes

 • trommelvlies - Een membraan bestaande uit bindweefsel dat het uitwendige oor afsluit. Door de geluidsgolven vibreert het en deze trilling wordt overgebracht naar de gehoorbeentjes. Bij een myringotomie maakt men een klein sneetje bij het trommelvlies, waardoor de etter uit het ontstoken middenoor kan vloeien.
 • hamer - Het buitenste gehoorbeentje, dat de trillingen van het trommelvlies naar het aambeeld leidt.
 • aambeeld - Het middelste gehoorbeentje, dat de trillingen van de hamer naar de stijgbeugel leidt.
 • stijgbeugel - Het binnenste gehoorbeentje, dat de trillingen van het aambeeld naar het slakkenhuis leidt. Dit is het kleinste beentje in het menselijke lichaam.

Slakkenhuis

 • 3 half-cirkelvormige kanalen - Deze nemen de draaibeweging van het hoofd waar. Als je hoofd zich in een bepaalde richting draait, ontstaan er prikkels in de zenuwreceptoren van de halfcirkelvormige kanalen. Deze prikkels worden dan via de vezels van de gehoorzenuw (ook wel het gehoor- en evenwichtszenuw genoemd) naar de hersenen geleid.
 • scala vestibuli - De vloeistof in de scala vestibuli (perilymfe) gaat door de beweging van de stijgbeugel trillen. De trillingen van de vloeistof breiden zich uit naar de top van het slakkenhuis.
 • scala media - Wordt van boven begrensd door het membraan van Reissner en van onderen door het basilaire membraan. De binnenkant is met vloeistof (endolymfe) gevuld.
 • scala tympani - De binnenkant is met vloeistof (perilymfe) gevuld. De trillingen worden via dit kanaal van de top van het slakkenhuis tot de basis ervan overgebracht.
 • gehoorzenuw - De 8e hersenzenuw. Dit is de zenuw die de zenuwimpulsen in de hersenen verzendt die in het slakkenhuis worden gegenereerd. Ook verzendt deze zenuw de informatie die verantwoordelijk is voor het evenwichtsgevoel, daarom wordt deze zenuw ook wel de gehoor- en evenwichtszenuw genoemd.
 • ronde venster - Wordt bedekt door een membraan van bindweefsel. De vibratie strekt zich in de vloeistof van het onderste kanaal van het slakkenhuis uit tot het ronde venster, d.w.z. de "uitgang" van het slakkenhuis.
 • ovaal venster - Wordt bedekt door een membraan van bindweefsel. Hierin past de basis van de stijgbeugel. De trillingen worden overgebracht naar de vloeistof in de bovenste spiraalvormige doorgang via het membraan. Het ovale venster is de "uitgang" van het slakhuis.

Het orgaan van Corti

 • haarcel - Tijdens de trillingsabsorptie worden het basilaire membraan en het dekmembraan bewogen ten opzichte van elkaar. Het dekmembraan wordt tegen de haarcellen van het orgaan van Corti gedrukt, waardoor deze haarcellen buigen. Daardoor worden de haarcellen geprikkeld. Een constante belasting door lawaai kan leiden tot het afsterven van deze haarcellen, wat tot blijvende gehoorschade kan leiden. Daarom is passende gehoorbescherming uiterst belangrijk.
 • tectoriaal membraan - Tijdens de trillingsabsorptie worden het basilaire membraan en het dekmembraan bewogen ten opzichte van elkaar. Het dekmembraan wordt tegen de haarcellen van het orgaan van Corti gedrukt en het buigt ze. Daardoor worden de haarcellen geprikkeld.
 • basilair membraan - De trilling in de vloeistof van het slakkenhuis wordt door het basilaire membraan geabsorbeerd en komt derhalve in trilling. Daardoor worden het basilaire membraan en het dekmembraan bewogen ten opzichte van elkaar.
 • zenuwvezels

Tonotopie

Animatie

 • oorschelp - Leidt de geluidsgolven de gehoorgang in. Het grootste deel ervan bestaat uit kraakbeenweefsel.
 • uitwendige gehoorgang - Leidt de geluidsgolven naar het trommelvlies. Door de huid in de gehoorgang wordt oorsmeer geproduceerd, die de huid tegen beschadigingen en ziekteverwekkers beschermt. De ophoping van vet kan tot een verstopping leiden, waardoor er tijdelijk gehoorverlies kan ontstaan.
 • binnenoor - Speelt een essentiële rol bij de balans en bij het gehoor.
 • gehoorzenuw - De 8e hersenzenuw. Dit is de zenuw die de zenuwimpulsen in de hersenen verzendt die in het slakkenhuis worden gegenereerd. Ook verzendt deze zenuw de informatie die verantwoordelijk is voor het evenwichtsgevoel, daarom wordt deze zenuw ook wel de gehoor- en evenwichtszenuw genoemd.
 • gehoorgang - De voortzetting van de gehoorzenuw in de hersenen. De vezels leiden de auditieve impulsen via de thalamus het gehoorcentrum in.
 • trommelvlies - Een membraan bestaande uit bindweefsel dat het uitwendige oor afsluit. Door de geluidsgolven vibreert het en deze trilling wordt overgebracht naar de gehoorbeentjes. Bij een myringotomie maakt men een klein sneetje bij het trommelvlies, waardoor de etter uit het ontstoken middenoor kan vloeien.
 • hamer - Het buitenste gehoorbeentje, dat de trillingen van het trommelvlies naar het aambeeld leidt.
 • aambeeld - Het middelste gehoorbeentje, dat de trillingen van de hamer naar de stijgbeugel leidt.
 • stijgbeugel - Het binnenste gehoorbeentje, dat de trillingen van het aambeeld naar het slakkenhuis leidt. Dit is het kleinste beentje in het menselijke lichaam.
 • scala vestibuli - De vloeistof in de scala vestibuli (perilymfe) gaat door de beweging van de stijgbeugel trillen. De trillingen van de vloeistof breiden zich uit naar de top van het slakkenhuis.
 • scala media - Wordt van boven begrensd door het membraan van Reissner en van onderen door het basilaire membraan. De binnenkant is met vloeistof (endolymfe) gevuld.
 • scala tympani - De binnenkant is met vloeistof (perilymfe) gevuld. De trillingen worden via dit kanaal van de top van het slakkenhuis tot de basis ervan overgebracht.
 • het membraan van Reissner
 • basilair membraan - Het basilair membraan absorbeert de trillingen van de vloeistof van het slakkenhuis en gaat zelf trillen. De plaats van absorptie is afhankelijk van de locatie van de trillingsfrequentie: hoe hoger de frequenties zijn, des te hoger wordt de frequentie in de vloeistof: deze worden in de eerste sectie van het basilaire membraan geabsorbeerd. De trillingen met een lagere frequentie veroorzaakt door diepere geluiden dringen dieper het slakkenhuis in zodat ze dichter bij de top worden geabsorbeerd.
 • ovaal venster - Wordt bedekt door een membraan van bindweefsel. Hierin past de basis van de stijgbeugel. De trillingen worden overgebracht naar de vloeistof in de bovenste spiraalvormige doorgang via het membraan. Het ovale venster is de "uitgang" van het slakhuis.
 • haarcel - Tijdens de trillingsabsorptie worden het basilaire membraan en het dekmembraan bewogen ten opzichte van elkaar. Het dekmembraan wordt tegen de haarcellen van het orgaan van Corti gedrukt, waardoor deze haarcellen buigen. Daardoor worden de haarcellen geprikkeld. Een constante belasting door lawaai kan leiden tot het afsterven van deze haarcellen, wat tot blijvende gehoorschade kan leiden. Daarom is passende gehoorbescherming uiterst belangrijk.
 • tectoriaal membraan - Tijdens de trillingsabsorptie worden het basilaire membraan en het dekmembraan bewogen ten opzichte van elkaar. Het dekmembraan wordt tegen de haarcellen van het orgaan van Corti gedrukt en het buigt ze. Daardoor worden de haarcellen geprikkeld.
 • basilair membraan - De trilling in de vloeistof van het slakkenhuis wordt door het basilaire membraan geabsorbeerd en komt derhalve in trilling. Daardoor worden het basilaire membraan en het dekmembraan bewogen ten opzichte van elkaar.
 • zenuwvezels

Gesproken tekst

Geluid is de trilling van de lucht die door onze oren wordt waargenomen. Gezonde oren kunnen geluidsgolven met frequenties van ongeveer 20 tot 20.000 Hz waarnemen. Dit bereik wordt kleiner als gevolg van veroudering of blootstelling aan lawaai.

Geluidsgolven creëren signalen in het binnenoor, die dan door de gehoorzenuw en gehoorbaan naar de auditieve cortex worden uitgezonden. De waarneming van geluid wordt in de auditieve cortex geproduceerd.

Geluidsgolven worden in de uitwendige gehoorgang van de oorschelp gericht. De geluidsgolven brengen het trommelvlies in trilling dat de gehoorgang afsluit.
De vibratie van het trommelvlies wordt via de gehoorbeentjes - de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel - naar het slakkenhuis overgebracht.

De basis van de stijgbeugel past precies in het ovale venster van het slakkenhuis. Het basilaire membraan ligt in het slakkenhuis. Dit membraan loopt langs het uiteinde van de cochlea, draait dan terug en gaat door als het membraan van Reissner. De membranen verdelen het slakkenhuis in drie holtes: de scala tympani, de scala media en de scala vestibuli.

Het slakkenhuis is met een vloeistof gevuld, die door de beugel in trilling wordt gebracht. Hogere frequenties veroorzaken trillingen van een hogere frequentie in de vloeistof: deze worden in het eerste deel van het membraan opgenomen. Trillingen met een lagere frequentie die worden opgewekt door diepe klanken gaan dieper het slakkenhuis in en worden dichtbij de helicotrema geabsorbeerd. Wanneer een trilling wordt geabsorbeerd, wordt een elektrisch signaal verkregen dat vervolgens naar de hersenen wordt verzonden. De plaats waar de absorptie plaatsvindt bepaalt ook de toonhoogte van het geluid: dit verschijnsel heet tonotopie.

Elektrische signalen worden in het orgaan van Corti gegenereerd.

Door de trillingen in het slakkenhuis wordt het dekmembraan tegen de haarcellen van het basilaire membraan gedrukt. Het buigt de haartjes en zo ontstaat een signaal in de cellen. Het orgaan van Corti zet de trilling om in elektrische signalen, die via de gehoorzenuw en vervolgens via de gehoorbaan naar de auditieve cortex worden uitgezonden. Het gevoel van geluid wordt uiteindelijk in de cerebrale cortex geproduceerd.

Gerelateerde items

Evenwichtszin

De positie en de bewegingen van het hoofd worden waargenomen door het binnenoor.

Middenoorontsteking

De animatie toont de symptomen en de behandeling van een middenoorontsteking.

De beeldvorming van de ogen

De kromming van de lens van het oog verandert als we van veraf of van dichtbij naar een voorwerp kijken, om in beide gevallen te zorgen voor een scherp beeld.

De neus en de reukzin

Wanneer het gestimuleerd wordt door geuren genereert het reukorgaan elektrische signalen.

Het menselijk oog

Een van de belangrijkste zintuigen. Wanneer de receptoren gestimuleerd worden door licht genereren ze elektrische impulsen.

Smaakzin

De smaakreceptoren zetten chemische stimuli om in elektrische signalen.

Botten van de onderste ledematen

Botten van de onderste ledematen vormen de bekkengordel en de benen.

Correctie van het gezichtsvermogen

Bijziendheid en verziendheid kunnen worden gecorrigeerd door respectievelijk concave en convexe lenzen.

De beenderen van de bovenste ledematen

De beenderen van de bovenste ledematen vormen de schoudergordel en de armen.

De organisatie van het spraakcentrum

Het produceren van spraak vergt een goed op elkaar afgestemde samenwerking van verschillende corticale centra.

De schedel en de wervelkolom

De twee voornaamste onderdelen van het centrale zenuwstelsel, namelijk de hersenen en het ruggenmerg, worden beschermd door de schedel en de wervelkolom.

De structuur van het ruggenmerg

Het ruggenmerg is onderdeel van het centrale zenuwstelsel binnen de wervelkolom van waaruit de spinale zenuwen ontspringen.

De zintuigen

Organen die signalen uit de omgeving of uit het lichaam waarnemen en deze als zenuwimpulsen naar de hersenen overbrengen.

Delen van het menselijk brein

De hoofdonderdelen van het menselijke brein zijn de hersenstam, het cerebellum, het diencephalon, de hersenen, die verdeeld zijn in lobben.

Eigenschappen van geluidsgolven

In deze animatie worden de belangrijkste eigenschappen van golven uitgelegd met geluidsgolven als voorbeeld.

Fluit

De fluit is één van de aangeblazen muziekinstrumenten.

Gewrichten

Onze botten worden aan elkaar verbonden via bindweefselgewrichten, kraakbeenachtige gewrichten of botgewrichten. Ze kunnen ook met elkaar fuseren.

Het menselijk lichaam (mannelijk)

De animatie toont de belangrijkste onderdelen van het menselijk lichaam.

Kniegewricht

Het kniegewricht is samengesteld uit het dijbeen, het scheenbeen en de knieschijf.

Kniepeesreflex

De reflex die wordt veroorzaakt door het rekken van de strekspier is de kniepeesreflex.

Menselijk brein

De belangrijkste delen van het menselijk brein zijn de hersenstam, de tussenhersenen, de grote hersenen en de kleine hersenen.

Prenatale ontwikkeling

Deze animatie toont de ontwikkeling van de menselijke embryo en foetus.

Problemen van de wervelkolom

De scoliose is een laterale buiging van de wervelkolom die door de verplaatsing van de wervels wordt veroorzaakt.

Added to your cart.