Het ontstaan van meren

Het ontstaan van meren

Door endogene en exogene krachten of door menselijke activiteit kunnen er stilstaande watermassa's ontstaan op plaatsen waar het aardoppervlak verlaagd is.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

meer, meren, nog wateren, uitwendige krachten, interne krachten, moeras, bouwkunde, Kaspische Zee, Baikalmeer, wind, karst, vergeten hoekje, zee, vulkaan, mijnbouw, viskweek, dam, hydrografie, water, rivier, hydrospere, natuurkundige aardrijkskunde, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

Soorten meren

 • eolisch meer - Dit type meer wordt gevormd door de werking van de wind.
 • natuurlijk stuwmeer - Dit type meer wordt gevormd als gevolg van aardverschuivingen of vallende rotsen.
 • gletsjermeer - Dit type meer wordt gevormd door de werking van ijs. Dit is het meest voorkomende type meer dat is gevormd door externe krachten.
 • karstmeer - Dit type meer ontstaat meestal in dolines in kalksteengebieden waar geen oppervlakte-afwatering is.
 • hoefijzermeer - Dit type meer ontstaat wanneer een zijarm van een rivier op natuurlijke of kunstmatige wijze van de hoofdstroom wordt afgesneden.
 • relictmeer - Dit type meer bestaat uit overgebleven water na de gedeeltelijke terugtrekking van een oude zee.
 • meteorietkratermeer - Dit type meer ontstaat in de inslagkrater van een groot kosmisch object dat tegen het aardoppervlak is gebotst.
 • strandmeer - Dit type meer ontstaat dicht bij de kust door wind en golven.
 • tektonisch meer - Dit type meer ontstaat in een riftvallei.
 • vulkanisch meer - Dit type meer bevindt zich in een krater van een uitgedoofde vulkaan.
 • zandgat - Dit type meer ontstaat door grondwater en neerslag in verlaten bovengrondse mijnen.
 • visvijver - Dit type meer is gemaakt voor de visteelt.
 • stuwmeer (reservoir) - Een door de mens gevormd reservoir waarvan het water wordt tegengehouden door een dam.

Meren zijn stilstaande open watermassa's in een apart bekken. Er zijn meer dan 100 miljoen meren op de wereld. Hun totale oppervlakte bedraagt minder dan 4 procent van de totale landoppervlakte. Meren ontstaan in de regel op natuurlijke wijze, maar het aantal kunstmatig aangelegde meren neemt voortdurend toe.

Natuurlijke meren kunnen ontstaan door elke landschapsvormende kracht. Bij de exogene krachten zijn de meeste meren gevormd door de werking van ijs. Door de werking van de wind, deflatie en afzetting van sediment ontstaan er ook ondiepe meerbekkens.

Meren in karstgebieden ontstaan meestal in dolines in kalksteengebieden waar geen oppervlakte-afwatering is. In gebergten worden veel meren gevormd als gevolg van aardverschuivingen of vallende rotsen. De inslagkrater als gevolg van een kosmisch object dat tegen de aarde is gebotst, is gemakkelijk te herkennen aan zijn ronde vorm.

Endogene krachten kunnen ook leiden tot de vorming van meren. De diepste meren ter wereld bevinden zich in riftvalleien. Meren kunnen ook ontstaan in de krater van uitgedoofde vulkanen.

Tot de kunstmatige meren behoren zandgaten, hoefijzermeren en visvijvers. De grootste kunstmatig aangelegde meren zijn de stuwmeren, reservoirs waarvan het water wordt tegengehouden door dammen.

Natuurlijke meren Exogene krachten

 • eolisch meer - Dit type meer wordt gevormd door de werking van de wind.
 • natuurlijk stuwmeer - Dit type meer wordt gevormd als gevolg van aardverschuivingen of vallende rotsen.
 • gletsjermeer - Dit type meer wordt gevormd door de werking van ijs. Dit is het meest voorkomende type meer dat is gevormd door externe krachten.
 • karstmeer - Dit type meer ontstaat meestal in dolines in kalksteengebieden waar geen oppervlakte-afwatering is.
 • hoefijzermeer - Dit type meer ontstaat wanneer een zijarm van een rivier op natuurlijke of kunstmatige wijze van de hoofdstroom wordt afgesneden.
 • relictmeer - Dit type meer bestaat uit overgebleven water na de gedeeltelijke terugtrekking van een oude zee.
 • meteorietkratermeer - Dit type meer ontstaat in de inslagkrater van een groot kosmisch object dat tegen het aardoppervlak is gebotst.
 • strandmeer - Dit type meer ontstaat dicht bij de kust door wind en golven.

Natuurlijke meren Endogene krachten

 • tektonisch meer - Dit type meer ontstaat in een riftvallei.
 • vulkanisch meer - Dit type meer bevindt zich in een krater van een uitgedoofde vulkaan.

Kunstmatige meren

 • hoefijzermeer - Dit type meer ontstaat wanneer een zijarm van een rivier op natuurlijke of kunstmatige wijze van de hoofdstroom wordt afgesneden.
 • zandgat - Dit type meer ontstaat door grondwater en neerslag in verlaten bovengrondse mijnen.
 • visvijver - Dit type meer is gemaakt voor de visteelt.
 • stuwmeer (reservoir) - Een door de mens gevormd reservoir waarvan het water wordt tegengehouden door een dam.

Het verdwijnen van meren

Meren hebben een beperkte levensduur, deze formaties verdwijnen relatief snel. Alle meren ondergaan een natuurlijk verouderingsproces. Uiteindelijk verdwijnen meren doordat ze uitdrogen, of vaker doordat ze verzanden.

Een meer begint al te verzanden bij zijn ontstaan. Dit is de eerste fase in de levenscyclus van een meer. In de tweede fase wordt het meer ondieper, de aaneengesloten wateroppervlakte wordt fragmentarisch en het meer begint dicht te groeien met drijvende vegetatie. In de derde fase worden de gebieden met open water nog kleiner, terwijl in de vierde fase de vegetatie zo dicht wordt dat er geen open water overblijft.

De grootste meren

 • Kaspische Zee - Relictmeer, het grootste meer ter wereld. Het heeft een oppervlakte van 371.000 km² en een maximale diepte van 1025 m.
 • Bovenmeer - Gletsjermeer, het grootste meer in Noord-Amerika. Het heeft een oppervlakte van 82.100 km².
 • Victoriameer - Het grootste meer van Afrika, met een oppervlakte van 69.000 km².
 • Huronmeer - Gletsjermeer, een van de Noord-Amerikaanse Grote Meren, met een oppervlakte van 60.000 km².
 • Michiganmeer - Gletsjermeer en een van de Noord-Amerikaanse Grote Meren, met een oppervlakte van 58.000 km².
 • Tanganyikameer - Meer met een oppervlakte van 33.000 km² en een diepte van 1470 m. Het is een tektonisch meer en het diepste meer van Afrika.
 • Baikalmeer - Meer met een oppervlakte van 31.500 km² en een diepte van 1637 m. Het is een tektonisch meer en het diepste meer ter wereld.
 • Great Bear Lake - Gletsjermeer met een oppervlakte van 31.000 km².
 • Malawimeer - Tektonisch meer met een oppervlakte van 29.600 km², het op een na diepste meer in Afrika. Het diepste punt is 706 m.
 • Great Slave Lake - Meer met een oppervlakte van 28.500 km² en een diepte van 614 m. Het is een gletsjermeer en het diepste meer van Noord-Amerika.
 • Aralmeer - De totale oppervlakte van dit meer bedraagt momenteel ongeveer 3300 km², opgedeeld in verschillende gebieden. Met een oppervlakte van 68.000 km² was het tot de jaren zestig het op drie na grootste meer ter wereld.

De meeste van de grootste meren op de wereld zijn gevormd door ijs, terwijl de diepste meren zijn ontstaan ​​als gevolg van tektonische processen. Het grootste meer ter wereld, de Kaspische Zee, is een overblijfsel van de Paratethyszee, en het diepste meer ter wereld, het Baikalmeer, is ontstaan in een riftvallei.

Animatie

 • eolisch meer - Dit type meer wordt gevormd door de werking van de wind.
 • natuurlijk stuwmeer - Dit type meer wordt gevormd als gevolg van aardverschuivingen of vallende rotsen.
 • gletsjermeer - Dit type meer wordt gevormd door de werking van ijs. Dit is het meest voorkomende type meer dat is gevormd door externe krachten.
 • karstmeer - Dit type meer ontstaat meestal in dolines in kalksteengebieden waar geen oppervlakte-afwatering is.
 • hoefijzermeer - Dit type meer ontstaat wanneer een zijarm van een rivier op natuurlijke of kunstmatige wijze van de hoofdstroom wordt afgesneden.
 • relictmeer - Dit type meer bestaat uit overgebleven water na de gedeeltelijke terugtrekking van een oude zee.
 • meteorietkratermeer - Dit type meer ontstaat in de inslagkrater van een groot kosmisch object dat tegen het aardoppervlak is gebotst.
 • strandmeer - Dit type meer ontstaat dicht bij de kust door wind en golven.
 • tektonisch meer - Dit type meer ontstaat in een riftvallei.
 • vulkanisch meer - Dit type meer bevindt zich in een krater van een uitgedoofde vulkaan.
 • zandgat - Dit type meer ontstaat door grondwater en neerslag in verlaten bovengrondse mijnen.
 • visvijver - Dit type meer is gemaakt voor de visteelt.
 • stuwmeer (reservoir) - Een door de mens gevormd reservoir waarvan het water wordt tegengehouden door een dam.
 • Eerste fase
 • Tweede fase - Dood plantmateriaal begint zich op te hopen op de bodem van het meer en er verschijnt drijvende vegetatie, waardoor de open wateroppervlakte kleiner wordt.
 • Derde fase - In deze fase worden de gebieden met open water steeds kleiner.
 • Vierde fase - De laatste fase in de levensduur van een meer. De vegetatie wordt zo dicht dat er geen open water overblijft.
 • Kaspische Zee - Relictmeer, het grootste meer ter wereld. Het heeft een oppervlakte van 371.000 km² en een maximale diepte van 1025 m.
 • Bovenmeer - Gletsjermeer, het grootste meer in Noord-Amerika. Het heeft een oppervlakte van 82.100 km².
 • Victoriameer - Het grootste meer van Afrika, met een oppervlakte van 69.000 km².
 • Huronmeer - Gletsjermeer, een van de Noord-Amerikaanse Grote Meren, met een oppervlakte van 60.000 km².
 • Michiganmeer - Gletsjermeer en een van de Noord-Amerikaanse Grote Meren, met een oppervlakte van 58.000 km².
 • Tanganyikameer - Meer met een oppervlakte van 33.000 km² en een diepte van 1470 m. Het is een tektonisch meer en het diepste meer van Afrika.
 • Baikalmeer - Meer met een oppervlakte van 31.500 km² en een diepte van 1637 m. Het is een tektonisch meer en het diepste meer ter wereld.
 • Great Bear Lake - Gletsjermeer met een oppervlakte van 31.000 km².
 • Malawimeer - Tektonisch meer met een oppervlakte van 29.600 km², het op een na diepste meer in Afrika. Het diepste punt is 706 m.
 • Great Slave Lake - Meer met een oppervlakte van 28.500 km² en een diepte van 614 m. Het is een gletsjermeer en het diepste meer van Noord-Amerika.
 • Aralmeer - De totale oppervlakte van dit meer bedraagt momenteel ongeveer 3300 km², opgedeeld in verschillende gebieden. Met een oppervlakte van 68.000 km² was het tot de jaren zestig het op drie na grootste meer ter wereld.

Gesproken tekst

Meren zijn stilstaande open watermassa's in een apart bekken. Er zijn meer dan 100 miljoen meren op de wereld. Hun totale oppervlakte bedraagt minder dan 4 procent van de totale landoppervlakte. Meren ontstaan in de regel op natuurlijke wijze, maar het aantal kunstmatig aangelegde meren neemt voortdurend toe.

Natuurlijke meren kunnen ontstaan door elke landschapsvormende kracht. Bij de exogene krachten zijn de meeste meren gevormd door de werking van ijs. Door de werking van de wind, deflatie en afzetting van sediment ontstaan er ook ondiepe meerbekkens.

Meren in karstgebieden ontstaan meestal in dolines in kalksteengebieden waar geen oppervlakte-afwatering is. In gebergten worden veel meren gevormd als gevolg van aardverschuivingen of vallende rotsen. De inslagkrater als gevolg van een kosmisch object dat tegen de aarde is gebotst, is gemakkelijk te herkennen aan zijn ronde vorm.

Endogene krachten kunnen ook leiden tot de vorming van meren. De diepste meren ter wereld bevinden zich in riftvalleien. Meren kunnen ook ontstaan in de krater van uitgedoofde vulkanen.

Tot de kunstmatige meren behoren zandgaten, hoefijzermeren en visvijvers. De grootste kunstmatig aangelegde meren zijn de stuwmeren, reservoirs waarvan het water wordt tegengehouden door dammen.

Meren hebben een beperkte levensduur, deze formaties verdwijnen relatief snel. Alle meren ondergaan een natuurlijk verouderingsproces. Uiteindelijk verdwijnen meren doordat ze uitdrogen, of vaker doordat ze verzanden.

Een meer begint al te verzanden bij zijn ontstaan. Dit is de eerste fase in de levenscyclus van een meer. In de tweede fase wordt het meer ondieper, de aaneengesloten wateroppervlakte wordt fragmentarisch en het meer begint dicht te groeien met drijvende vegetatie. In de derde fase worden de gebieden met open water nog kleiner, terwijl in de vierde fase de vegetatie zo dicht wordt dat er geen open water overblijft.

De meeste van de grootste meren op de wereld zijn gevormd door ijs, terwijl de diepste meren zijn ontstaan ​​als gevolg van tektonische processen. Het grootste meer ter wereld, de Kaspische Zee, is een overblijfsel van de Paratethyszee, en het diepste meer ter wereld, het Baikalmeer, is ontstaan in een riftvallei.

Gerelateerde items

Grondbeginselen van de fysieke geografie

Deze animatie toont de belangrijkste oppervlaktevormen, oppervlaktewater en hun relevante symbolen.

Aardrijkskunde

De animatie toont de grootste bergen, vlakten, rivieren, meren en woestijnen van de wereld.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Emissies in water

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn de industrie, de landbouw en de stedelijke gebieden.

Eolische processen in woestijnen

Wind speelt als exogene kracht een belangrijke rol bij woestijnvorming.

Glaciatie

De laatste IJstijd eindigde ongeveer 13.000 jaar geleden.

Karstgebied (gemiddeld niveau)

Op een karstgebied ontstaan karstobjecten zoals dolinen of druipstenen.

Riet en biezen

Kosmopolitische eenzaadlobbigen bewonen de waterkanten.

Rivieren en landvormen

Rivieren spelen een belangrijke rol bij het vormen van het aardoppervlak: ze veroorzaken erosie, en ze transporteren en zetten sediment af.

Waterkrachtcentrale (Hoover Dam, VS)

Deze enorme dam werd vernoemd naar Herbert C. Hoover, de 31e president van de Verenigde Staten.

Breuken (intermediair)

Verticale krachten kunnen lagen rots in verschillende breuken breken, die daarna verticaal bewegen langs de breukvlakken.

Gletsjer (middelbaar niveau)

Een gletsjer is een uit sneeuw gevormde ijsmassa die zich langzaam en voortdurend beweegt.

Tektonische platen

Tektonische platen kunnen ten opzichte van elkaar bewegen.

Added to your cart.