Het experiment van Rutherford

Het experiment van Rutherford

Met het experiment van Rutherford kon het bestaan van atoomkernen met een positieve lading worden bewezen. De resultaten dienden als basis voor de ontwikkeling van een nieuw atoommodel.

Fysica

Trefwoorden

Rutherford experiment, Ernest Rutherford, Rutherford, verstrooiing experiment, atoom-model, elektron, Thomson, kern, kwantumfysica, kwantummechanica, kvantum, deeltjesfysica, deeltje, verandering van richting, detector, stralingsbron, experiment, alfadeeltje, natuurkundige, Fysica

Gerelateerde items

Scènes

Laboratorium

  • Verstrooiing van Rutherford

Het experiment van Rutherford

Uitleg

Deeltjesverstrooiing

  • kern

Animatie

  • Joseph John Thomson
  • Nobelprijs: 1906
  • Ernest Rutherford
  • Nobelprijs: 1908

Gesproken tekst

Tegen het einde van de 19e eeuw werd het duidelijk dat de theorie van de onzichtbaarheid van atomen niet langer houdbaar was. Rond de eeuwwisseling nam de Engelse natuurkundige Joseph John Thomson aan dat de negatief geladen elektronen ingebed lagen in een positief geladen stof. Thomson noemde dit het 'krentenbolmodel', omdat de structuur van de elektronen ingebed in een stof hem deed denken aan een krentenbol.

In de experimenten van Ernest Rutherford werd goudfolie gebombardeerd met alfadeeltjes, oftewel heliumkernen. Het grootste deel van de alfadeeltjes gingen door het folie heen, terwijl een aantal deeltjes hun richting tijdens het passeren veranderden en weer andere werden weerkaatst door het folie.

Als het atoommodel van Thomson correct was geweest, dan zouden alle alfadeeltjes weliswaar vertraagd zijn geweest maar zouden ze zonder hun richting te hebben veranderd door het metaal heen zijn gekomen.

De uitkomst van zijn experimenten is alleen mogelijk mits de grootste massa van de goudatomen zich in een relatief kleine ruimte bevindt. Gebaseerd op zijn resultaten ontwikkelde en publiceerde Rutherford zijn atoommodel in 1911. In dit model draaien de elektronen om de positief geladen kern heen. De diameter van de kern is ongeveer een tienduizendste van de diameter van een atoom.

Gerelateerde items

Ontwikkeling van het atoommodel

Overzicht van de geschiedenis van de atoomstructuur

Elementaire deeltjes

Materie bestaat uit quarks en leptonen.

Transparantie

De animatie verklaart de fenomenen transparantie en opaciteit, het principe van röntgenonderzoek, en kleurfilters.

De atoombom (1945)

De atoombom is een van de meest verwoestende wapens uit de geschiedenis van de mens.

Elektronenconfiguratie van calcium

Deze animatie toont de elektronenconfiguratie van het calciumatoom.

Fusiereactor

Kernfusie zal in de toekomst dienen als een milieuvriendelijke en vrijwel onbeperkte energiebron.

Kerncentrale

In kerncentrales wordt de energie die vrijkomt bij atoomsplitsing omgezet in elektrische energie.

Kettingreactie

Energie die vrijkomt bij kernsplitsing kan gebruikt worden voor civiele of militaire doeleinden.

Marie Curie's laboratorium

Marie Curie, die zowel de Nobelprijs voor Natuurkunde ontving alsook de Nobelprijs voor Scheikunde, is waarschijnlijk de meest bekende vrouw uit de...

Natuurkundigen die de wereld hebben veranderd

Deze grote wetenschappers hebben een enorme invloed gehad op de vooruitgang in de natuurkunde.

Radioactiviteit

Het proces van het uit elkaar vallen van onstabiele atoomkernen wordt radioactiviteit genoemd.

Hoe werkt het de elektronenmicroscoop?

De animatie laat de bouw en werking van de elektronenmicroscoop zien.

Added to your cart.