Het Suezkanaal

Het Suezkanaal is een kunstmatige waterweg die de Middellandse Zee met de Rode Zee verbindt.

Gerelateerde items

Suburbanisatie

Een geleidelijke migratie van inwoners van stadscentra naar de omliggende gebieden.

De verdeling van voedsel op de wereld

Er wordt wereldwijd veel meer voedsel geproduceerd dan nodig is om de bevolking te voeden. De...

Inheemse volkeren in Afrika - de nomaden

Er leven nog steeds rondtrekkende nomadische herders rond de Grote Riftvallei in Oost-Afrika.

De evolutie van auto’s

Auto's zijn sterk ontwikkeld sinds het einde van de 19de eeuw.

Industriepark

Industrieparken bieden infrastructuur en diensten voor bedrijven.

Schaliegas

Deze animatie legt de technologie van schaliegas-winning uit.

Luchtvervuiling

Deze animatie toont de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging: Agrarische,...

Vervoersnetwerken

De animatie toont de belangrijkste lucht-, water- en landroutes en vervoersknooppunten.

Added to your cart.