Het Macedonische Rijk

Het Macedonische Rijk

De legendarische heerser en militaire leider, Alexander de Grote, vestigde een enorm imperium.

Geschiedenis

Trefwoorden

Macedonisch Rijk, Macedonisch, Alexander de Grote, Alexander III, Hellenistische opvolger staat, Filips II, Gordion, imperium, Darius, Hellenistische periode, oudheid, Grieks, oorlog, verovering, Aarde, Land, Landen, militaire campagne, geschiedenis, soldaat, Indië, hoofdstad, Earth wereldbol, kaart, De blinde kaart, kaart kennis, Borduur, vingerkootje, belegeringstoren, gevecht

Gerelateerde items

Scènes

Het Rijk van Alexander de Grote

De opkomst van Macedonië vond plaats in de 4e eeuw voor Christus, vooral dankzij zijn uitstekende leger. Zijn hoogtepunt was tijdens het bewind van Filips II en zijn zoon, Alexander III (Alexander de Grote). De laatste vestigde een groot keizerrijk door militaire verovering.

Het rijk strekte zich uit van de benedenloop van de Donau tot de Indus, van de Peloponnesos tot India. Het gebied op zijn grootste territoriale omvang was meer dan 5 miljoen km².

Militaire campagnes

Na de Slag van Chaeronea, vestigde koning Filips II de Korinthische Bond (of Helleense Liga) tegen de Perzen. In 337 voor Christus, verklaarde de Liga de oorlog aan de Perzische Rijk, die op dat moment veel problemen had. Philippus II van Macedonië werd echter een jaar later vermoord, dus zijn zoon, Alexander III werd hoofd van het leger en zette de oorlog tegen de Perzen voort.

Het leger van Alexander III, dat voornamelijk uit Macedoniërs en Grieken bestond, stak de Hellespont over in 334 voor Christus en viel Klein-Azië binnen. De eerste slag werd uitgevochten in de buurt van de rivier de Granicus, waar ze de Perzische krachten versloegen en de Ionische steden bevrijdden. Als gevolg hiervan, kreeg Alexander controle over de westkust van Klein-Azië.

Hoewel het oorspronkelijke doel van de campagne werd bereikt, besloot Alexander om de oorlog voort te zetten. Zijn leger werd gereorganiseerd in twee, die vervolgens de innerlijke gebieden van Klein-Azië namen. De twee legers herenigden zich vervolgens in Gordium. De legende gaat dat Alexander hier het probleem van de Gordiaanse knoop oploste waarover het orakel oordeelde dat degene die het losmaakte de heerser van Azië zou worden.

In 333 voor Christus, botsten Alexander's troepen opnieuw met het leger van Darius III, koning van Perzië. De slag van Issus eindigde met de glorieuze overwinning van de Macedoniërs en Darius III vluchtte het slagveld.

Na de slag, veroverde Alexander Phoenicia en Palestina. Hij kreeg alleen weerstand in Tyrus, dat hij maanden onder vuur had voordat hij het in beslag nam. Daarna vormden de Perzen geen bedreiging op zee.

Het Macedonische leger verplaatste zich verder naar het zuiden. Na de overgave van Egypte, werd Alexander farao en kreeg de naam "Zoon van Amon". In 331 voor Christus, stichtte hij de stad Alexandrië, dat later de hoofdstad en het culturele centrum van het land werd. Hij bezocht ook het beroemde Orakel van Amon in de Siwa oase.

Na het verlaten van Egypte, marcheerde hij opnieuw Phoenicia en Palestina binnen en vervolgde zijn campagne naar het oosten. Zijn doel was nu om het hele Perzische Rijk binnen te vallen.

Hij bereikte de rivieren de Tigris en de Eufraat met zijn leger, en botste opnieuw met de Perzische krachten bij Gaugamela. De strijd eindigde met een Macedonische overwinning en Darius vluchtte weer. Het Macedonische leger ging vervolgens naar Babylon, waar Alexander zichzelf "de koning van Azië" noemde. Aan het begin van 330 voor Christus, namen Alexander en zijn leger beslag op Persepolis, de Perzische hoofdstad. Ze plunderden de stad en brandden het koninklijk paleis af.

Hoewel Alexander al als de heerser van Perzië werd beschouwd, zette hij de achtervolging van de vluchtende Darius voort. Hij ging naar Bactria waar een plaatselijke gouverneur (satraap) de Perzische koning gevangen hield. Maar nadat de satraap Darius had gedood, gaf Alexander zijn vijand een koninklijke begrafenis in Persepolis. Met de dood van de Perzische koning, werd Alexander de opvolger van de Achaemenidische dynastie.

In de daaropvolgende jaren, werden Alexander's campagnes gericht op Sogdia en Bactria, een invasie van de oostelijke gebieden van het voormalige Perzische Rijk. Hierna werd zijn aandacht gevestigd op India, omdat hij zijn toch al enorme rijk wilde vergroten door naar het oosten uitbreiden.

Hij stak de rivier de Indus over met zijn leger, en zijn eerste grote strijd vond plaats tegen koning Porus aan de oever van de rivier de Hydaspes in 326 voor Christus. De strijd eindigde met de overwinning van het Macedonische leger, maar Alexander leed een groot verlies: zijn geliefde paard, Bucephalus stierf in de strijd. Alexander stichtte een stad ter nagedachtenis van het paard en noemde het Alexandrië Bucephalus.

Het leger van Alexander verplaatste zich verder naar het binnenland van India. Echter, vanwege de lange campagne en het weer, waren de overlevende soldaten zo uitgeput dat ze weigerden om de campagne voort te zetten toen ze eenmaal de rivier de Hyphasis hadden bereikt. Alexander werd gedwongen om terug te keren en zijn plannen voor het veroveren van India op te geven. Het leger ging toen naar het zuiden en bereikte de Indische Oceaan aan de monding van de rivier de Indus in 325 voor Christus.

Hier splitste Alexander zijn leger op in twee: ongeveer een kwart van de soldaten ging met schepen, terwijl de meerderheid, onder leiding van Alexander zelf, te voet terug marcheerde naar Perzië. Dit deel van het leger leed grote verliezen als gevolg van de barre omstandigheden onderweg. De twee delen van het leger verenigden zich in Susa in 324 voor Christus, waarin Alexander een feest hield. Hij hield ook een massale bruiloft (de Susa bruiloft) in een poging om symbolisch de Perzische en Macedonische aristocratie te verenigen.

In januari 323 voor Christus, keerde Alexander terug naar Babylon en formuleerde een plan om Arabië te veroveren. Dit plan kon echter niet worden uitgevoerd, omdat hij stierf in juni, op de leeftijd van 32 jaar. Zijn dood werd waarschijnlijk veroorzaakt door buitengewone fysieke stress en overmatig alcoholgebruik.

Hellenistische opvolger-staten

Na zijn dood in 323 voor Christus, liet Alexander de Grote een rijk achter dat nog relatief zwak en verdeeld was. Dientengevolge, viel het rijk snel uiteen in stukken. Deze worden vaak aangeduid als Hellenistische opvolger staten.

Alexander III benoemde niemand als zijn wettige erfgenaam voor zijn dood en volgens historicus Diodorus, was zijn antwoord op de vraag aan wie hij zijn koninkrijk zou achterlaten, Alexander antwoordde: "Aan de sterkste". Hoewel een van zijn vrouwen, Roxana, bevallen was van een zoon, gebeurde het slechts twee maanden na zijn dood. Zijn zoon werd koning van Macedonië en nam de naam Alexander IV, maar zijn bewind reikte niet tot Azië en Egypte, de voormalige regio's van het legendarische rijk.

Na de dood van Alexander de Grote, werd het koninkrijk verdeeld in bloedige gevechten tussen zijn voormalige generaals, vaak aangeduid als Diadochen (Grieks voor 'opvolgers').

Macedonië en Griekenland werden geregeerd door Cassander, die ook het grondgebied van Antigonus verkreeg na zijn dood. Thracië en bepaalde delen van Klein-Azië werden beheerd door Lysimachus, een andere zelfbenoemde heerser. De oostelijke gebieden van het voormalige Macedonische rijk werden geregeerd door Seleucus I Nicator ("de Overwinnaar"), stichter van de Seleucidische dynastie. Het Seleuciden Rijk bestond tot de Romeinse verovering in 64 voor Christus. Egypte werd geregeerd door Ptolemaeus I; de dynastie gesticht door hem beheerde het land van de farao's tot de dood van Cleopatra VII in 30 voor Christus.

Alexander de Grote

Macedonische krijger

Het primaire wapen gebruikt door de Macedonische hoplieten, dat wil zeggen, zware infanterie soldaten, was een 4-6 meter lange speer, genaamd sarissa, gehouden in de rechterhand. Hun zwaarden waren langer dan die van de Griekse hoplieten. Elke hopliet droeg een licht schild in zijn linkerhand, en beschermde de zijkant van zijn lichaam en de soldaat aan zijn linkerzijde. Hoplieten droegen ook harnassen en helmen.

Macedonische falanx

Falanx is een woord van Griekse oorsprong, wat groep of gemeenschap betekent. Als een militaire term, staat het woord voor rangen en rijen van zware infanterie in vierkante formatie. Terwijl sommige geleerden geloven dat de falanx een Griekse uitvinding was, suggereerden sommige historische bronnen dat het reeds door andere landen werd gebruikt voorafgaand aan de klassieke Griekse periode. Wat wel zeker is, is dat de Grieken de falanx oorlogsvoering goed onder de knie hadden.

Het primaire wapen dat gebruikt werd door hoplieten, de Griekse zware infanterie soldaten, was een 2-3 meter lange speer, genaamd Doru, in de rechterhand gehouden. Bovendien gebruikten ze ook een kort zwaard. Elke hopliet droeg een schild in zijn linkerhand, en beschermde de zijkant van zijn lichaam en de soldaat aan zijn linkerzijde. Hoplieten droegen ook harnassen en helmen.

De breedte en diepte van de falanx varieerde, afhankelijk van het aantal soldaten en terreinomstandigheden; maar de falanx formaties waren meestal acht rijen lang. Het was te wijten aan deze militaire formatie dat het Griekse leger vele legendarische gevechten won.

Koning Filips II van Macedonië was de eerste die de falanx introduceerde in het Macedonische leger. De Macedonische falanx bestond uit de voormalige zware infanterie. De basiseenheid was de syntagma, die bestond uit 16 rijen met 16 soldaten in elke rij.

De 256 soldaten waren gewapend met speren, genaamd sarrisas, die veel langer waren dan die die door de Griekse hoplieten gebruikt werden: ze waren 4-6 meter lang.

In de eerste rijen, werden sarissas horizontaal gehouden. Vanaf de zesde rij, hielden de soldaten hun speren rechtop.

Macedonische belegeringstoren

Belangrijke steden werden in de oudheid al omgeven door verdedigingsmuren. Iedereen die dergelijke vestingwerken wilde aanvallen had nieuwe apparaten nodig, genaamd belegeringsmotoren, om de muren te doorbreken of te omzeilen. Katapulten waren effectief bij een aanval van een afstand, maar voor het uiteindelijke succes, moesten soldaten dicht bij de muren komen. Ladders, stormrammen en belegeringstorens werden voor dit doel gebruikt. De eerste geregistreerde gebruikers van belegeringstorens waren de Assyriërs, later zetten ook andere landen, waaronder de Macedoniërs, deze belegeringen in.

De functie van belegeringstorens is om soldaten veilig te vervoeren naar de belegerde plek en vervolgens te zorgen voor een effectief middel voor het aanvallen van de muren. Belegeringstorens waren grote structuren, bestaande uit verschillende niveau's. Ze werden meestal gebouwd op een onderstel met wielen. Soldaten gebruikten interne ladders om de toren te beklimmen, dan werd een ophaalbrug neergezet op de muur. Troepen konden dan de muren en het kasteel of de stad bestormen. Om de soldaten te beschermen, werden belegeringstorens beschermd door wanden aan tenminste drie zijden.

Hun belangrijkste bouwmateriaal was hout, de verdedigers van de belegerde plaatsen probeerden dus vaak om de aanvallende belegeringstorens in brand te steken met vuurpijlen of ontvlambare projectielen. Daarom werden belegeringstorens meestal bedekt met vuurvaste materialen, bijvoorbeeld natte dierenhuiden.

Spel

Gerelateerde items

Het tweeduizend jaar oude sociale netwerk

Sociale communicatie is niet een moderne ontwikkeling; de oorsprong stamt terug uit het Romeinse...

Macedonische soldaat (4e eeuw v.Chr.)

De soldaten van het oude Macedonische Koninkrijk waren alom gevreesde krijgers.

Grote Stoepa (Sanchi, 1e eeuw v.Chr.)

Het meesterwerk van boeddhistische architectuur bevindt zich in India.

Pyramide van Djoser (Saqqara, 27e eeuw v.Chr.)

De trapsgewijze piramide werd in de 27e eeuw v.Chr. gebouwd. Dit was de eerste piramide...

Egyptische farao en zijn vrouw (2e millennium v.Chr.)

De Egyptische farao's werden als goden vereerd: ze waren meesters van het leven en dood...

Wereldwonderen van de antieke wereld

Van de wereldwonderen van de antieke wereld zijn tegenwoordig alleen nog de piramides van...

Ziggurat (Ur, 3e millennium v.Chr.)

Ziggurats waren typische terrasvormige stap piramides gebruikt als tempels in het oude...

De mythe van het labyrint

Het gevecht tussen Theseus en de Minotaurus, een schepsel met de kop van een stier en het...

Added to your cart.