Fotosynthese (basisniveau)

Fotosynthese (basisniveau)

Planten zijn in staat om organische suiker van anorganisch materiaal (kooldioxide en water) te maken.

Biologie

Trefwoorden

fotosynthese, chloroplast, zonne energie, zuurstofproductie, katabole proces, koolstofvastlegging, autotróf, fotosynthetische pigmenten, blad, licht, cyclus, zonlicht, atmosferische gassen, carbon dioxide, water, zuurstof, glucose, stoma, plant, Biologie, biochemie

Gerelateerde items

Bladgroen

Chlorofyl is een lichtgevoelig groen pigment in planten. Het absorbeert lichtenergie en speelt dus een belangrijke rol in de fotosynthese.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Water (H₂O)

Water is een zeer stabiele verbinding van waterstof en zuurstof, onmisbaar voor alle bekende levensvormen. In de natuur komt het voor in vloeibare, vaste en...

ADP, ATP

ATP is de belangrijkste bron van energie voor cellen.

Alfa-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glucose is een van de stereo-isomeren van glucose, van D-glucose om precies te zijn.

Bloem

De animatie laat de opbouw van een typische bloem zien.

Dierlijke en plantaardige cellen, organellen

Eukaryotische cellen bevatten talrijke organellen.

Kooldioxide (CO₂) (middelbaar niveau)

Kleurloos, geurloos gas, met een hogere dichtheiddan die van de lucht. Het is nodig voor de fotosyntese van planten.

Paardenkastanje

Met hulp van deze scene kan men de veranderingen van de kastanjeboom per seizoen leren kennen.

Types transport

Deze animatie toont de actieve en passieve transportprocessen tussen celmembranen.

Voorjaarsbloeiende bolgewassen

Deze animatie demonstreert de anatomie van tulpen, narcissen en sneeuwklokjes.

Zuurstof (O₂) (intermediair)

Het meest voorkomende element van de Aarde dat essentieel is voor het leven.

Zuurstofcyclus

De zuurstofcyclus toont de beweging van zuurstof in zijn drie voornaamste reservoirs.

Added to your cart.