Fosfaat (PO₄³⁻)

Fosfaat (PO₄³⁻)

Een ioncomplex dat wordt gevormd door afgifte van een proton uit fosforzuur.

Chemie

Trefwoorden

fosfaationen, zure residu ion, anion, ion, verbinding ion, fosforzuur, fosfaten, trinatriumfosfaat, superfosfaat, RNA, DNA, anorganische chemie, Chemie

Gerelateerde items

Scènes

Ball-and-stick-model

Fosfaation (PO₄³⁻)

Gegevens

Molmassa: 94,9 g/mol

Vorm: regelmatige vierhoek

Bindingshoek: 109,5°

Eigenschappen

Fosfaationen hebben een formele lading van -3 en zijn covalent gebonden. De pi-bindingen van het ion zijn gedelokaliseerd. Het vormt zouten met metaal- en ammoniumionen. Alleen ammonium- en alkalimetaalfosfaten lossen goed op in water.

Voorkomen en productie

Het fosfaation wordt gevormd uit fosforzuur, onder verlies van drie protonen. Het wordt aangetroffen in de bodem en in bepaalde mineralen.

Toepassingen

Het is een belangrijk bestanddeel van meststoffen. Bij de productie van superfosfaat wordt tricalciumfosfaat oplosbaar gemaakt, door zwavelzuur en vervolgens gipspoeder toe te voegen. Trinatriumfosfaat wordt gebruikt om water te ontharden.

Ruimtelijk model

Gesproken tekst

Gerelateerde items

Fosforzuur (H₃PO₄)

Wordt gebruikt als additief voor levensmiddelen, en om kalkaanslag en roest te verwijderen.

Rode fosfor

Een allotrope vorm van fosfor.

Witte fosfor (P₄)

Een van de allotropen van fosfor.

2-desoxy-bèta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

Een onderdeel van DNA, bevat één hydroxylgroep minder dan ribose

Difosforpentaoxide (P₂O₅)

Een verbinding die tijdens de verbranding van fosfor ontstaat in de vorm van witte rook.

ADP, ATP

ATP is de belangrijkste bron van energie voor cellen.

Bèta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Een kristallijne verbinding die onderdeel uitmaakt van nucleïnezuren, co-enzymen, nucleotiden en nucleosiden.

Co-enzym-A

Een acyl-carrier co-enzym neemt deel aan zowel de anabole en katabole processen.

De fosforcyclus

De fosforcyclus beschrijft de beweging van fosfor door de lithosfeer, hydrosfeer, en biosfeer.

DNA

Drager van genetische informatie

Fosfortrichloride (PCL₃)

Kleurloze vloeistof die rook afgeeft in vochtige lucht.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ is een co-enzym dat een belangrijke rol speelt voornamelijk katabole processen, terwijl NADP belangrijk is bij anabole processen als waterstofdragers.

RNA

Een polynucleotide die bestaat uit fosforzuur, ribose en nucleobasen (cytosine, uracil, adenine en guanine).

Permanganaation (MNO₄⁻)

Kaliumpermanganaat wordt als ontsmettingsmiddel toegepast.

Added to your cart.