Egyptische woning uit de oudheid

Egyptische woning uit de oudheid

Een gemiddelde Oud-Egyptische woning bestond uit netjes gerangschikte kamers.

Geschiedenis

Trefwoorden

woning, Egypte, nederzetting, straat, Nijl, Cadeau van de Nijl, huis, bouwstructuur, levensstijl, Noord-Afrika, nederzettingsstructuur, landbouw, irrigeren landbouw, woestijn, dakterras, Geschiedenis van levensstijlen, oudheid, geschiedenis

Gerelateerde items

Vragen

 • Wat was het meest voorkomende bouwmateriaal van Oud-Egyptische huizen?
 • Waarom werden Egyptische huizen dicht naast elkaar gebouwd, verzonken in het zand?
 • Is het waar dat de meerderheid van de Egyptische huizen gelijkvloers was?
 • Is het waar dat de kamers binnen de huizen niet waren geordend?
 • Wat voor soort 'kamer' was meestal geen deel uit van de Egyptische huizen?
 • Wat was de vorm van de ramen en deuren in de Oud-Egyptische woonhuizen?
 • Wat vindt men niet in oude Egyptische woningen?
 • Waar werd het meubilair van een doorsnee Oud-Egyptische woning van gemaakt?
 • Wat was de naam van potten die gebruikt werden voor de opslag van gewassen?
 • Wat werd niet opgeslagen in een Oud-Egyptische voorraadkast?
 • Wat werd niet opgeslagen in een Oud-Egyptische voorraadkamer?
 • Welke van deze voedingsmiddelen was mogelijk te vinden in een Oud-Egyptische voorraadkamer?
 • Welke van deze voedingsmiddelen was mogelijk te vinden in een Oud-Egyptische voorraadkamer?
 • Van welke rivier was het oude Egypte het 'geschenk'?
 • Op welk continent lag het oude Egypte?
 • Wat was de belangrijkste taak van vrouwen in het oude Egypte?
 • Welk 'beroep' kon een oude Egyptische vrouw niet uitoefenen?
 • Wat was het belangrijkste materiaal van Oud-Egyptische kleren?
 • Wat geldt niet voor het klimaat van het oude Egypte?
 • Wat was de belangrijkste kamer in een Oud-Egyptisch huis?
 • Welke meubilair was niet bekend bij de oude Egyptenaren?
 • Hoeveel keer per dag aten de oude Egyptenaren?
 • Wat gebruikten oude Egyptenaren voor huidverzorging?
 • Welk instrument was niet bekend in het oude Egypte?
 • Welke sport deden de oude Egyptenaren niet?
 • Wat gebruikten Egyptenaren om hun voedsel zoet te maken?
 • Wat was het meest voorkomende materiaal voor de vloer van Egyptische huizen?

Scènes

Oud-Egyptische nederzetting

 • Nijl - Een van de langste rivieren ter wereld, die 'Hapi' werd genoemd in het Oud-Egyptisch.
 • velden - Wanneer de Nijl overstroomde, werd het land in de omgeving van de rivier bedekt met een vruchtbare modderlaag. De oude Egyptenaren noemden hun land kemet, wat 'het zwarte land' betekende.
 • nederzetting - Ze werden meestal gesticht in onvruchtbare gebieden, vaak op heuvels verder weg van de rivier. De huizen hadden meestal een rechthoekig patroon.
 • woestijn - Afgezien van het vruchtbare land in de buurt van de Nijl was bijna het hele grondgebied van het oude Egypte onvruchtbaar en droog. De Egyptenaren noemden dit grondgebied deseret, wat 'rood land' betekent.

Oud-Egyptische woningen

Oud-Egyptische woningen werden meestal gebouwd met bakstenen van adobe (of zonsteen), en bakstenen gemaakt van modder uit de Nijl. Deze bakstenen konden waren niet bestand tegen de weersomstandigheden en zijn derhalve verloren gegaan.

Gelukkig hebben archeologen een aantal modelhuizen gevonden in tombes die uit de tijd van het Middenrijk dateren. Deze geven ons, samen met de geschreven bronnen, informatie over de vorm, structuur en inboedel van de woningen.

Huizen werden in het zand verzonken en dicht op elkaar gebouwd (vanwege het klimaat en de lokale weersomstandigheden). De smalle straten, steegjes, waren bedekt met daken, en een muur rond de nederzetting beschermde de huizen tegen het vele zand. Gebouwen werden meestal gelijksvloers gebouwd, maar modellen geven weer dat er ook huizen waren met twee verdiepingen, waarbij een trap naar het terras of balkon leidde.

Nederzetting

Huis

Opbouw van\een woonhuis

 • ingang
 • hal
 • raam - Vanwege de hitte en het zand waren ze klein, zodat er niet veel licht naar binnen kwam.
 • slaapkamer
 • slaapkamer van de bedienden
 • werkplaats - De ambachtslieden hadden veel vakkennis. Hun belangrijkste vakgebieden waren aardewerk, spinnen en weven, en timmerwerk.
 • een magazijn
 • afscherming - Er waren vaak extra kamers in dit gebied.
 • plat dak
 • trap
 • dakterras
 • zuil

De structuur van woningen

Woningen waren complexen van netjes gerangschikte kamers. De drie meest voorkomende huizen bestonden uit drie woonkamers, een keuken en een voorraadkamer. Sommige gebouwen hadden een kelder, die werd gebruikt als voorraadkast. Het plafond van de belangrijkste kamer werd vaak ondersteund door houten pilaren.

Een trap leidde naar de kelder of het dakterras (als er een was). Deuren en ramen waren eenvoudige rechthoekige openingen zonder glas.

Animatie

Structuur van de nederzetting

 • poort
 • muur
 • woongebouw
 • put
 • bouwstenen
 • afscherming
 • straat

Wandeling

Gesproken tekst

Oude Egyptenaren pasten de indeling en het ontwerp van hun woningen aan zodat het paste bij de natuurlijke omgeving en weersomstandigheden. Huizen werden dicht op elkaar gebouwd en verzonken in het zand. De smalle straten en steegjes werden bedekt met daken en een muur rond de nederzettingen beschermde ze tegen de zon en zand.

Gebouwen werden gebouwd met behulp van bakstenen van adobe en modder uit de Nijl. Ze waren meestal gelijkvloers, maar er waren ook huizen met twee verdiepingen, met wellicht een dakterras of balkon.

Woningen waren complexen van netjes gerangschikte kamers. De meest voorkomende huizen bestonden uit drie woonkamers, een keuken en een voorraadkamer. Sommige gebouwen hadden een kelder, die werd gebruikt als voorraadkast. Het plafond van de belangrijkste kamer werd vaak ondersteund door houten pilaren.

Een trap leidde naar de kelder of het dakterras (als er een was). Deuren en ramen waren simpelweg rechthoekige openingen.

Het meubilair was relatief eenvoudig. De meubels en huishoudelijke apparatuur van de Egyptenaren werd ontworpen om functioneel te zijn. Meestal gebruikten ze bedden, stoelen, tafels en 'kasten'. Meubilair werd bijna altijd gemaakt van hout. Consumptiegoederen (granen, olie, etc.) werden meestal opgeslagen in amforen. De huizen waren kleurrijk. Er bevonden zich aan de muren vaak planken, uitgehouwen in de muur of gemaakt van hout.

Oude Egyptische woningen waren niet weerbestendig, waardoor er geen huizen meer bewaard zijn gebleven. Gelukkig hebben archeologen een aantal modelhuizen gevonden in tombes uit de tijd van het Middenrijk. Deze geven ons, in combinatie met de geschreven bronnen, informatie over de vorm, structuur en inboedel van de woningen.

Gerelateerde items

Kleding in het oude Egypte

Inwoners van het oude Egypte droegen karakteristieke kleding en sieraden.

Landbouw langs de Nijl in de oudheid

Het oude Egypte werd het "geschenk van de Nijl" genaamd, omdat de rivier de basis voor de opkomst van de Egyptische beschaving.

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

Egyptische farao en zijn vrouw (2e millennium v.Chr.)

De Egyptische farao's werden als goden vereerd: ze waren meesters van het leven en dood in de oudheid.

Egyptische piramiden (Gizeh, 26e eeuw v.Chr.)

De piramiden van Gizeh zijn de enige van de zeven klassieke wereldwonderen die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven.

Neolithische nederzetting

Als gevolg van de neolithische revolutie ontstonden de eerste permanente nederzettingen.

Oud-Egyptische goden

De oude Egyptenaren vereerden een groot aantal goden en godinnen.

Oude Egyptische zeilboot

De zeilboten van het oude Egypte die op zee en op de Nijl ingezet werden, waren boten met één mast die met roeispanen uitgerust waren.

Oudgrieks huis

De doorsnee Oudgriekse woonhuizen waren rechthoekig met een geometrische opstelling en hadden twee verdiepingen.

Pyramide van Djoser (Saqqara, 27e eeuw v.Chr.)

De trapsgewijze piramide werd in de 27e eeuw v.Chr. gebouwd. Dit was de eerste piramide in het oude Egypte.

Romeins woonhuis in de oudheid

Rijke burgers in het oude Rome waren in het bezit van grote huizen die verschillend waren ingericht en talrijke kamers hadden met verschillende functies.

Steen van Rosetta

De Steen van Rosetta hielp het mysterie van de hiërogliefen op te lossen.

De schroef van Archimedes(3. eeuw v.Chr.)

De schroefpomp, vaak toegeschreven aan Archimedes, maakte irrigatie veel effectiever.

De stad Babylon (6e eeuw v.Chr.)

De antieke stad Babylon lag in Mesopotamië, aan beide oevers van de rivier de Eufraat.

De stad Ur (3e millennium v.Chr.)

De oude stad, dichtbij de rivier de Eufraat, was een belangrijk Sumerisch centrum.

Het graf van Toetanchamon (14e eeuw v.Chr.)

Een van de grootste sensaties van de 20e eeuw was de exploratie van de tombe van de Egyptische farao.

Added to your cart.