De urinewegen

De urinewegen

De urinewegen zorgen voor de verwijdering van schadelijke en nutteloze materialen uit het lichaam.

Biologie

Trefwoorden

uitscheidingsstelsel, verwijdering, urine, nier, pisbuis, blaas, urinebuis, nierbekken, renale piramide, nefron, filtraat, niermerg, nierschors, niersteen, homeostase, menselijk, anatomie, Biologie

Gerelateerde items

Scènes

Urinewegen

 • nieren - Hun primaire functie is het verwijderen van schadelijke stoffen en afval uit de bloedbaan. Ze produceren ongeveer 1,5 liter urine per dag.
 • urineleider - Het voert urine uit de nieren naar de blaas.
 • urineblaas - Het slaat urine op totdat men moet urineren.
 • urinebuis - Urine verlaat het lichaam via deze leiding.

Een groot deel van de energie dat ons lichaam consumeert wordt gebruikt om een constante interne omgeving te behouden: oftewel homeostase. Ons metabolisme produceert ook schadelijke- en afvalstoffen, welke moeten worden afgevoerd om homeostase te kunnen blijven handhaven.

Onder afvalstoffen vallen onder andere water, ionen, medicijnresten en metabolisch afval. De urinewegen, en zijn meest belangrijke orgaan, de nieren, spelen een belangrijke rol bij de afscheiding van deze stoffen. Het urinestelsel bestaat uit de nieren, de urineleider, de urineblaas en de urinebuis. Het uninestelsel is een onderdeel van het uitscheidingsstelsel van ons lichaam.

Bij het proces van urine-excretie vervoert de nierslagader bloed met overmaatstoffen naar de nieren, terwijl de nierader het bloed met aangepaste samenstelling uit de nieren vervoert. Urine, de vloeistof die stoffen bevat die voor het lichaam niet meer nodig zijn, wordt naar de blaas vervoerd door de urineleider (ureter).

De twee boonvormige nieren bevinden zich in de bovenste buikholte. De nieren wegen gemiddeld zo'n 130 tot 140 gram.

Het nierhilum is de ingebouwde centrale spleet van de nier waar de bloedvaten, de zenuwen en de urineleider doorheen lopen. Aan de buitenkant wordt de nier omringd door zwaar vezelachtig weefsel, de nierkapsel. De stof van de nier bestaat uit de niercortex en de niermedulla. De niermedulla bevat de nierpyramiden, welke worden omringd door de cortex. Het nierbekken, waar de urine die geproduceerd wordt in de nierpyramiden wordt verzameld, is een vlakke, trechterachtige structuur die zich bij het nierhilum bevindt. Dit is de plek waarvan de urineleider afkomstig is.

De structurele en functionele eenheden van de nier zijn de nefronen: elke nier heeft er zo'n 1,2 miljoen van. De drie voornaamste functies van de nefronen zijn filtratie, re-absorbtie en actieve afscheiding.

Het eerste deel van de nefron is het nierkorpus, ingebed in de niercortex. Filtreren van het bloed vindt plaats in het lichaam. Het bestaat uit een glomerulus, dat wil zeggen een kogelvormig netwerk van capillairen die van de afferente arteriool aftakken, omringd door een dubbelwandige sac, genaamd Bowman's capsule. Filtreren van het bloed vindt plaats wegens het grote oppervlak van de capillairen en de hoge druk daarin: het filtraat gaat door de wand van de capillairen en de binnenmuur van de capsule van Bowman. De hoeveelheid filtraat die de capsule binnentreedt is 180 liter per dag. De meerderheid van dit filtraat wordt opnieuw geabsorbeerd vanuit de verdere delen van de nefron, daarom wordt per dag slechts 1,5 liter urine uit het lichaam uitgescheiden.

Van het niercorpuscule stroomt het filtraat naar de proximale kronkelbuis. Hier worden water en de meerderheid van natrium opnieuw geabsorbeerd in de capillairen. Actieve afscheiding vindt ook plaats in de tubule: toxines en medicijnresiduen die niet in het filtraat in het niercorpus komen, komen het tubulatiesysteem van de nefron in.

Het volgende gedeelte van de nefron, de lus van Henle, ligt in de renale medulla. De lus van Henle bestaat uit een dalende en een stijgende ledemaat, en heeft als functie de hoeveelheid filtraat te verminderen. Water wordt opnieuw geabsorbeerd vanuit het filtraat in het dalende ledemaat, waardoor de osmotische concentratie wordt verhoogd. In het oplopende ledemaat wordt het filtraat minder geconcentreerd, aangezien natriumionen er opnieuw worden geabsorbeerd.

De distale kronkelbuis speelt een belangrijke rol bij het behoud van homoeostase. Zowel herabsorptie als actieve afscheiding vinden hier plaats; Deze processen worden gereguleerd door hormonen. Het volume bloed en urine is gereguleerd: als het totale volume bloed dat in het lichaam circuleert afneemt, begint hormonen de reabsorptie van water. De reabsorptie van water beïnvloedt op zijn beurt de osmotische druk van het bloed. De elektrolytsamenstelling en de pH van het bloed worden ook in de distale kronkelbuis aangepast.

De overgebleven vloeistof verlaat de nefron door het opvangkanaal. Dit is het laatste onderdeel van de nier die de samenstelling van urine beïnvloedt: water wordt geherabsorbeerd en de urine wordt geconcentreerd.

Vanuit het verzamelkanaal loopt urine in het nierbelvis af. Van hieruit brengt de ureter het naar de blaas, waar het tijdelijk wordt opgeslagen. Uiteindelijk wordt urine door de urinebuis uit het lichaam verdreven.

Dwarsdoorsnede van een nier

 • nierader - Het voert gefilterd bloed weg van de nieren.
 • nierslagader - Ze leveren zuurstofrijk bloed aan de nieren.
 • urineleider - Het voert urine uit de nieren naar de blaas.
 • nierbekken - De urine geproduceerd door de nieren wordt hier verzameld.
 • renale piramide (renale medulla) - De verzamelende buisjes van de nefronen lopen in de renale medulla en eindigen in de buis van Bellini (Papillaire verzamelende buisjes).
 • nierschors - De meerderheid van renale bloedlichaampjes bevinden zich hier.
 • renale capsule - Een laag samengesteld uit bindweefsel dat de nier omringt.

Positie in het lichaam

 • nieren - Hun primaire functie is het verwijderen van schadelijke stoffen en afval uit de bloedbaan. Ze produceren ongeveer 1,5 liter urine per dag.
 • urineblaas - Het slaat urine op totdat men moet urineren.

Het proces

 • nierader - Het voert gefilterd bloed weg van de nieren.
 • nierslagader - Ze leveren zuurstofrijk bloed aan de nieren.
 • urineleider - Het voert urine uit de nieren naar de blaas.

Nefronen

 • nierslagadres - Het vervoert onnodige stoffen naar de nieren.
 • nierader - Het voert gefilterd bloed weg van de nieren.
 • nierlichaampje
 • proximale tubulus
 • distale tubulus
 • lus van Henle
 • verzamelkanaal

Anatomie van een nefroon

 • nieren - Hun primaire functie is het verwijderen van schadelijke stoffen en afval uit de bloedbaan. Ze produceren ongeveer 1,5 liter urine per dag.
 • urineleider - Het voert urine uit de nieren naar de blaas.
 • urineblaas - Het slaat urine op totdat men moet urineren.
 • urinebuis - Urine verlaat het lichaam via deze leiding.
 • nierader - Het voert gefilterd bloed weg van de nieren.
 • nierslagader - Ze leveren zuurstofrijk bloed aan de nieren.
 • urineleider - Het voert urine uit de nieren naar de blaas.
 • nierbekken - De urine geproduceerd door de nieren wordt hier verzameld.
 • renale piramide (renale medulla) - De verzamelende buisjes van de nefronen lopen in de renale medulla en eindigen in de buis van Bellini (Papillaire verzamelende buisjes).
 • nierschors - De meerderheid van renale bloedlichaampjes bevinden zich hier.
 • renale capsule - Een laag samengesteld uit bindweefsel dat de nier omringt.
 • nierslagadres - Het vervoert onnodige stoffen naar de nieren.
 • nierader - Het voert gefilterd bloed weg van de nieren.
 • nierlichaampje
 • proximale tubulus
 • distale tubulus
 • lus van Henle
 • verzamelkanaal
 • Bowman's capsule - Het is gelegen aan het gesloten eind van een renale tubulus, de glomerulus omringend. Er bestaat een druk van 3 kPa binnenin de capsule.
 • glomerulus - Een netwerk van capillairen die vertakken vanuit de nierslagader. De wand van de capillairen bestaat uit simpel epitheel, en binnenin bestaat een druk van 8 kPa.
 • effertente arteriole
 • afferente arteriole
 • proximale tubulus contortus - Het filtraat wat geproduceerd wordt in de bloedlichaampjes stroomt hier. Dit is waar het meeste water passief wordt gereabsorbeerd in de bloedstroom, en ionen en andere belangrijke kleine moluculen actief gereabsorbeerd worden. Hiernaast is dit ook de plek waar bepaalde medicijnen van het bloed naar het filter worden gebracht door actief transport.
 • dalende ledemaat
 • stijgende ledemaat
 • distale tubulus contortus - De laatste aanpassing aan de homeostase vindt hier plaats, en wordt gereguleerd door hormonen.

Functioneren van een nefroon

 • nierlichaampje
 • proximale tubulus
 • distale tubulus
 • lus van Henle

Urine vorming

 • nierader - Het voert gefilterd bloed weg van de nieren.
 • nierslagader - Ze leveren zuurstofrijk bloed aan de nieren.
 • urineleider - Het voert urine uit de nieren naar de blaas.

Animatie

 • nieren - Hun primaire functie is het verwijderen van schadelijke stoffen en afval uit de bloedbaan. Ze produceren ongeveer 1,5 liter urine per dag.
 • urineleider - Het voert urine uit de nieren naar de blaas.
 • urineblaas - Het slaat urine op totdat men moet urineren.
 • urinebuis - Urine verlaat het lichaam via deze leiding.
 • nierader - Het voert gefilterd bloed weg van de nieren.
 • nierslagader - Ze leveren zuurstofrijk bloed aan de nieren.
 • urineleider - Het voert urine uit de nieren naar de blaas.
 • nierbekken - De urine geproduceerd door de nieren wordt hier verzameld.
 • renale piramide (renale medulla) - De verzamelende buisjes van de nefronen lopen in de renale medulla en eindigen in de buis van Bellini (Papillaire verzamelende buisjes).
 • nierschors - De meerderheid van renale bloedlichaampjes bevinden zich hier.
 • renale capsule - Een laag samengesteld uit bindweefsel dat de nier omringt.
 • nieren - Hun primaire functie is het verwijderen van schadelijke stoffen en afval uit de bloedbaan. Ze produceren ongeveer 1,5 liter urine per dag.
 • urineblaas - Het slaat urine op totdat men moet urineren.
 • nierslagadres - Het vervoert onnodige stoffen naar de nieren.
 • nierader - Het voert gefilterd bloed weg van de nieren.
 • nierlichaampje
 • proximale tubulus
 • distale tubulus
 • lus van Henle
 • verzamelkanaal
 • Bowman's capsule - Het is gelegen aan het gesloten eind van een renale tubulus, de glomerulus omringend. Er bestaat een druk van 3 kPa binnenin de capsule.
 • glomerulus - Een netwerk van capillairen die vertakken vanuit de nierslagader. De wand van de capillairen bestaat uit simpel epitheel, en binnenin bestaat een druk van 8 kPa.
 • effertente arteriole
 • afferente arteriole
 • proximale tubulus contortus - Het filtraat wat geproduceerd wordt in de bloedlichaampjes stroomt hier. Dit is waar het meeste water passief wordt gereabsorbeerd in de bloedstroom, en ionen en andere belangrijke kleine moluculen actief gereabsorbeerd worden. Hiernaast is dit ook de plek waar bepaalde medicijnen van het bloed naar het filter worden gebracht door actief transport.
 • dalende ledemaat
 • stijgende ledemaat
 • distale tubulus contortus - De laatste aanpassing aan de homeostase vindt hier plaats, en wordt gereguleerd door hormonen.

Gesproken tekst

Een groot deel van de energie dat ons lichaam consumeert wordt gebruikt om een constante interne omgeving te behouden: oftewel homeostase. Ons metabolisme produceert ook schadelijke- en afvalstoffen, welke moeten worden afgevoerd om homeostase te kunnen blijven handhaven.

Onder afvalstoffen vallen onder andere water, ionen, medicijnresten en metabolisch afval. De urinewegen, en zijn meest belangrijke orgaan, de nieren, spelen een belangrijke rol bij de afscheiding van deze stoffen. Het urinestelsel bestaat uit de nieren, de urineleider, de urineblaas en de urinebuis. Het uninestelsel is een onderdeel van het uitscheidingsstelsel van ons lichaam.

Bij het proces van urine-excretie vervoert de nierslagader bloed met overmaatstoffen naar de nieren, terwijl de nierader het bloed met aangepaste samenstelling uit de nieren vervoert. Urine, de vloeistof die stoffen bevat die voor het lichaam niet meer nodig zijn, wordt naar de blaas vervoerd door de urineleider (ureter).

De twee boonvormige nieren bevinden zich in de bovenste buikholte. De nieren wegen gemiddeld zo'n 130 tot 140 gram.

Het nierhilum is de ingebouwde centrale spleet van de nier waar de bloedvaten, de zenuwen en de urineleider doorheen lopen. Aan de buitenkant wordt de nier omringd door zwaar vezelachtig weefsel, de nierkapsel. De stof van de nier bestaat uit de niercortex en de niermedulla. De niermedulla bevat de nierpyramiden, welke worden omringd door de cortex. Het nierbekken, waar de urine die geproduceerd wordt in de nierpyramiden wordt verzameld, is een vlakke, trechterachtige structuur die zich bij het nierhilum bevindt. Dit is de plek waarvan de urineleider afkomstig is.

De structurele en functionele eenheden van de nier zijn de nefronen: elke nier heeft er zo'n 1,2 miljoen van. De drie voornaamste functies van de nefronen zijn filtratie, re-absorbtie en actieve afscheiding.

Het eerste deel van de nefron is het nierkorpus, ingebed in de niercortex. Filtreren van het bloed vindt plaats in het lichaam. Het bestaat uit een glomerulus, dat wil zeggen een kogelvormig netwerk van capillairen die van de afferente arteriool aftakken, omringd door een dubbelwandige sac, genaamd Bowman's capsule. Filtreren van het bloed vindt plaats wegens het grote oppervlak van de capillairen en de hoge druk daarin: het filtraat gaat door de wand van de capillairen en de binnenmuur van de capsule van Bowman. De hoeveelheid filtraat die de capsule binnentreedt is 180 liter per dag. De meerderheid van dit filtraat wordt opnieuw geabsorbeerd vanuit de verdere delen van de nefron, daarom wordt per dag slechts 1,5 liter urine uit het lichaam uitgescheiden.

Van het niercorpuscule stroomt het filtraat naar de proximale kronkelbuis. Hier worden water en de meerderheid van natrium opnieuw geabsorbeerd in de capillairen. Actieve afscheiding vindt ook plaats in de tubule: toxines en medicijnresiduen die niet in het filtraat in het niercorpus komen, komen het tubulatiesysteem van de nefron in.

Het volgende gedeelte van de nefron, de lus van Henle, ligt in de renale medulla. De lus van Henle bestaat uit een dalende en een stijgende ledemaat, en heeft als functie de hoeveelheid filtraat te verminderen. Water wordt opnieuw geabsorbeerd vanuit het filtraat in het dalende ledemaat, waardoor de osmotische concentratie wordt verhoogd. In het oplopende ledemaat wordt het filtraat minder geconcentreerd, aangezien natriumionen er opnieuw worden geabsorbeerd.

De distale kronkelbuis speelt een belangrijke rol bij het behoud van homoeostase. Zowel herabsorptie als actieve afscheiding vinden hier plaats; Deze processen worden gereguleerd door hormonen. Het volume bloed en urine is gereguleerd: als het totale volume bloed dat in het lichaam circuleert afneemt, begint hormonen de reabsorptie van water. De reabsorptie van water beïnvloedt op zijn beurt de osmotische druk van het bloed. De elektrolytsamenstelling en de pH van het bloed worden ook in de distale kronkelbuis aangepast.

De overgebleven vloeistof verlaat de nefron door het opvangkanaal. Dit is het laatste onderdeel van de nier die de samenstelling van urine beïnvloedt: water wordt geherabsorbeerd en de urine wordt geconcentreerd.

Vanuit het verzamelkanaal loopt urine in het nierbelvis af. Van hieruit brengt de ureter het naar de blaas, waar het tijdelijk wordt opgeslagen. Uiteindelijk wordt urine door de urinebuis uit het lichaam verdreven.

Gerelateerde items

Het mannelijk voortplantingssysteem

Het voortplantingssysteem bestaat uit organen die de voortplanting regelen.

Het vrouwelijk voortplantingsstelsel (basisniveau)

Het voortplantingsstelsel bestaat uit organen die de voortplanting regelen.

Het vrouwelijk voortplantingsstelsel (middelniveau)

Het voortplantingsstelsel bestaat uit organen die de voortplanting regelen.

Adrenaline (geavanceerd niveau)

De adrenaline, ook wel epinefrine genoemd, wordt dor invloed van stress in ons lichaam geproduceerd. Ze speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van de...

De bijnieren

De bijnieren zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de homeostase en een snelle reactie in stresssituaties.

Het ademhalingsstelsel

Het ademhalingsstelsel is verantwoordelijk voor de opname van zuurstof en de afgifte van koolstofdioxide.

Het hart

Het hart is de centrale pomp van de bloedsomloop die tijdens ons leven miljarden keren klopt.

Het menselijk lichaam (mannelijk)

De animatie toont de belangrijkste onderdelen van het menselijk lichaam.

Het menselijk lichaam (vrouw)

De animatie toont de belangrijkste onderdelen van het menselijk lichaam.

Slokdarm

Tijdens het slikken reist het voedsel van de mondholte naar de maag, het einde van de voordarm.

De endocriene klieren

De endocriene klieren produceren hormonen die in het bloed komen.

Vaatstelsel

Systemische circulatie vervoert zuurstofrijk bloed van het hart naar het lichaam, terwijl de pulmonale circulatie zuurstofrijk bloed van de longen naar het...

Added to your cart.