De structuur van de aarde (middelniveau)

De structuur van de aarde (middelniveau)

De Aarde is opgebouwd uit verschillende lagen die een bolvormige schil vormen.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

Aarde, opbouw van de aarde, geosfeer, atmosfeer, biosfeer, hydrospere, lithosfeer, deel van de Aarde, exosfeer, thermosfeer, mesosphere, stratosfeer, troposfeer, schors, mantel, pedosfeer, asthenosfeer, kern, planeet, flora en fauna, continentale plaat, oceanische korst, Aurora, meteoor, ozonlaag, continent, oceaan, geothermische gradiënt, Aardrijkskunde, _javasolt

Gerelateerde items

Vragen

 • Wanneer werd de Aarde gevormd?
 • Volgens welke eigenschap werden de verschillende stoffen gerangschikt in sferische lagen op aarde?
 • Waardoor werden de verschillende stoffen gerangschikt in sferische lagen op aarde?
 • Welke zijn de buitenste Geosferen?
 • Welke zijn de binnenste Geosferen?
 • Is de hydrosfeer een aaneengesloten laag?
 • Wat is de geothermische gradiënt?
 • Hoeveel bedraagt de gemiddelde geothermische gradiënt van de aarde?
 • Wat is de temperatuur van de exosfeer?
 • In hoeveel verschillende lagen kan de atmosfeer worden verdeeld op basis van de wisselende temperaturen?
 • Welke laag is in staat om radiogolven te weerspiegelen?
 • Waar ligt de ozonlaag?
 • Waar is de koudste plek van de atmosfeer?
 • Waar is de meerderheid van de atmosferische massa geconcentreerd?
 • Waar komen de meeste weersverschijnselen voor?
 • Waar bestaat de lithosfeer?
 • Wat is de asthenosfeer?
 • Is het waar dat de dikte van de continentale en oceanische korst verschillen?
 • Is het waar dat de atmosfeer de andere schillen van de Aarde bedekt zonder gaten?
 • Is het waar dat de hydrosfeer de andere schillen van de Aarde bedekt zonder gaten?
 • Is het waar dat de gehele mantel solide is?
 • Is het waar dat de kern van de aarde hoofdzakelijk uit metaal bestaat?
 • Is het waar dat de dunste laag van de atmosfeer de exosfeer is?
 • Is het waar dat meteoren verbranden in de troposfeer?
 • Welke geosfeer is de buitenste laag?
 • Welke geosfeer bevat alle wateren in elke staat op aarde?

Scènes

Gerelateerde items

Aardbeving

Een aardbeving is één van meest vernietigende natuurverschijnselen.

Aarde

De aarde is een rotsachtige planeet met een vaste korst en een atmosfeer die zuurstof bevat.

Aardrijkskunde

De animatie toont de grootste bergen, vlakten, rivieren, meren en woestijnen van de wereld.

Bodemsoorten (bodemprofiel)

In deze animatie zie je verschillende bodemsoorten.

De Dawn-missie

Door het in kaart brengen van de Vesta en de Ceres kunnen we meer leren over de vroege periode van het zonnestelsel en over het ontstaan van de...

De structuur van de aarde (basisniveau)

De Aarde is opgebouwd uit verschillende lagen die een bolvormige schil vormen.

De zeebodem (kaart)

De grenzen van tektonische platen op de zeebodem zijn duidelijk waarneembaar.

De Zon

De diameter van de Zon is ongeveer 109 keer die van de Aarde. Hij bestaat voor het grootste deel uit waterstof.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Het geografisch coördinatensysteem (gemiddeld niveau)

Het geografisch coördinatensysteem maakt het mogelijk om elke locatie op de aarde exact aan te geven.

Het magnetische veld van de aarde

De magnetische noord- en zuidpolen van de aarde kan men nabij de geografische Noord- en Zuidpool terugvinden.

Het ontstaan van de Aarde en de Maan

De animatie laat zien hoe de Aarde en de Maan ontstonden.

Het zonnestelsel, planetaire banen

De banen van de 8 planeten in ons zonnestelsel zijn elliptisch.

Hoe werkt een stofzuiger?

De stofzuiger creëert een gedeeltelijk vacuüm en zuigt stof op met behulp van de instromende lucht.

Hydrothermale diepzeebronnen

Een hydrothermale bron is een scheur in het aardoppervlak waaruit geothermisch verwarmd water spuit.

Interessante geografie feiten - Fysische geografie

Deze animatie toont enkele interessante feiten in de fysische geografie.

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Mars

Op Mars worden naar sporen van leven gezocht.

Mercurius

Mercurius is de meest binnenste en de kleinste planeet van het zonnestelsel.

Ozonlaag

De ozonlaag filtert de schadelijke UV-straling van de zon en is daarom onmisbaar voor het leven op aarde.

Planeten en hun afmetingen

De binnenste planeten van het zonnestelsel zijn aardse planeten, terwijl de buitenste planeten gasreuzen zijn.

Plooiing (gemiddeld niveau)

Laterale drukkrachten zorgen ervoor dat rotsen zich plooien. Zo worden plooiingsgebergten gevormd.

Satellietnavigatie, GPS

Het Global Positioning System bestaat uit 24 satellieten, maar slechts 4 hoeven zichtbaar te zijn voor het positioneren.

Tektonische platen

Tektonische platen kunnen ten opzichte van elkaar bewegen.

Tornado's

Kortdurende maar extreem krachtige tornado's kunnen veel schade aanrichten.

Typen satellieten

De kunstmatige hemellichamen rond om de aarde worden zowel voor civiele als voor militaire doeleinden gebruikt.

Venus

Venus is de tweede planeet gezien vanaf de Zon. Aan de nachtelijke hemel is het het helderste hemellichaam (na de Maan).

Verschuiving van de continenten in de loop van de geschiedenis van de aarde

De continenten van de aarde zijn continu in de loop van de geschiedenis van de aarde.

Added to your cart.