De stad Babylon (6e eeuw v.Chr.)

De stad Babylon (6e eeuw v.Chr.)

De antieke stad Babylon lag in Mesopotamië, aan beide oevers van de rivier de Eufraat.

Geschiedenis

Trefwoorden

Babylon, Babel, Mesopotamië, Marduk, Koldewey, Opknoping tuinen van Babylon, Ishtar gate, Eufraat, Wereldwonderen, Irak, kerk, Tempeldistrict, Assyriërs, vestingwerk, Perzische Rijk, Alexander de Grote, stadstaat, gebouw, decoratieve gate, imperium, verdedigingsmuur, baksteen, paleis, koninklijk, residentie, _javasolt

Gerelateerde items

Vragen

 • Aan welke rivieroever lag de stad Babylon?
 • Wie stichtte het Oud-Babylonische Rijk?
 • Welke was de Babylonische oppergod?
 • In welke eeuw regeerde Hammurabi?
 • Hoe lang was de muur van Babylon?
 • Hoe hoog was de Ishtar poort?
 • Welk dier is niet afgebeeld op de muren van Babylon?
 • Hoeveel torens waren er volgens Herodotus, langs de muren van Babylon gebouwd?
 • Welke kleur hadden de verglaasde tegels waarmee de buitenmuren van Babylon bedekt waren?
 • Hoeveel gebouwen uit Babylon maken deel uit van de oude wereldwonderen?
 • In welk huidig land ligt de antieke stad Babylon?
 • Welk materiaal werd gebruikt voor de deuren van de Ishtarpoort?
 • Hoe heette de ommuurde vlakte waar de ziggoerat stond?
 • Wat was niet gebouwd in de antieke stad Babylon?
 • Klopt het dat de muren van Babylon één van de wonderen van de antieke wereld zijn?
 • Tijdens wiens heerschappij werd de Ishtarpoort voltooid?
 • Welk gebouw bevond zich in de tempelwijk in Babylon?
 • In welke eeuw werd de Ishtarpoort voltooid?
 • Klopt het dat de precieze locatie van de hangende tuinen onbekend is?
 • Aan welke godin was de grootste en meest versierde poort in Babylon gewijd?
 • Welk rijk bestuurde Nebukadnezar II?
 • Waar bevond zich de stad Babylon?
 • Wat betekent het Akkadische woord 'Bab-ili'?
 • Welke Assyrische koning vernietigde Babylon?
 • Hoe heette de weg die naar de Ishtarpoort leidde?
 • Waar kun je een reconstructie van de Ishtarpoort bekijken?
 • Wat is de naam van speciale Mesopotamische tempels?
 • Welke Bijbelse structuur wordt met de ziggoerat uit Babylon geassocieerd?
 • Aan welke god was de ziggoerat uit Babylon gewijd?
 • Aan welke god was de tempelwijk gewijd?
 • Waarvan was Ishtar geen godin?

Scènes

Babylon

De antieke stad Babylon werd gebouwd aan de oevers van de Eufraat in Mesopotamië. Hier bestond mogelijk al in het 4e millennium v.Chr. een nederzetting.

De stad wordt voor de eerste keer vermeld in een historische bron uit de 24e eeuw v.Chr. als plek waar de god Marduk wordt vereerd. De naam van de stad was veranderd vanuit het vroegere Bāb-ili, dat 'Poort van God' betekent. De Bijbelse naam Babel stamt af van de Hebreeuwse naam voor Babylon.

De overblijfselen van de stad liggen in het huidige Irak, vlakbij de stad Hillah, ten zuiden van Bagdad.

Uitgebreide archeologische opgravingen begonnen in het eerste deel van de 20e eeuw, geleid door de Duitse archeoloog Robert Koldewey. Tegenwoordig zijn bijna alle ruïnes opgegraven en een paar gebouwen zijn zelfs herbouwd.

Ishtarpoort

Babylon werd omringd door dubbele muren. De buitenmuur had meerdere poorten, waarvan de grootste en prachtigste de Ishtarpoort was. Door deze poort liep de processieweg, die naar de Tempelwijk in het centrum van de stad leidde.

De poort was gewijd aan Ishtar, de Akkadisch-Babylonische godin van dieren en planten, liefde, vruchtbaarheid en moederschap, maar ook van vijandschap en strijd.

De bouw van de legendarische poort werd voltooid tijdens de heerschappij van Nebukadnezar II. Het ongeveer 14 meter hoge bouwwerk was bedekt met karakteristieke blauw-verglaasde tegels en versierd met een basreliëf van stieren en draken (Mušḫuššu) uit de Akkadische mythologie. De poort was gemaakt van cederhout.

Ook al heeft de originele poort het niet overleefd, is er een reconstructie te zien in het Pergamon Museum in Berlijn.

Paleis

Tussen de twee muren, aan de noordkant van de stad, lag het koninklijke paleis.

Volgens historische bronnen kwam de bouw van het paleis gereed tijdens de heerschappij van Nebukadnezar II, de beroemdste koning van het Nieuw-Babylonische Rijk.

Hangende tuin

De constructie, die bekend stond als de 'Hangende Tuinen van Babylon', was één van de zeven wereldwonderen van de Antieke Wereld. Ook al noemden de Griekse geleerden de tuinen 'De tuinen van Semiramis', waarmee ze ze toeschreven aan de legendarische Assyrische koningin, zijn de tuinen waarschijnlijk gebouwd in opdracht van koning Nebukadnezar II, in ongeveer 600 v.Chr.

Volgens de legende liet de koning de Hangende Tuinen bouwen voor zijn vrouw, koningin Amytis, omdat ze de groene heuvels en dalen van haar vaderland miste. Daarom liet de koning een grandioos paleis bouwen dat leek op een berg, die bedekt was met planten.

Volgens de historici uit de oudheid waren de 'Hangende Tuinen' eigenlijk een getrapte structuur, net als een ziggoerat. De terrassen waren gevuld met aarde en de planten werden geïrrigeerd door middel van een ingenieus systeem.

De structuur heette waarschijnlijk 'hangende' tuinen omdat het van een afstand leek alsof de planten in de lucht zweefden. De exacte locatie van de tuinen is helaas nog steeds onbekend.

Ziggoerat

 • trap
 • de muren van de tempelwijk
 • ziggoerat
 • gewijde plaats
 • bakstenen uit gebakken klei

De processieweg, die door de Ishtarpoort liep, leidde naar de Tempelwijk. Eén van de meest beroemde oude ziggoerats, gewijd aan Marduk, bevond zich in deze wijk. Marduk was de belangrijkste god van Babylon; de belangrijkste plek waar hij werd vereerd, was het altaar dat boven op de ziggoerat was gebouwd. De structuur werd Etemenanki genoemd, 'tempel van de fundering van aarde en hemel'.

Oorspronkelijk zou er hier een ziggoerat in het 2e millennium v.Chr. gebouwd zijn. Nadat Babylon in de 7e eeuw door de Assyriërs werd vernietigd, werden de tempels en de andere gebouwen uit de stad herbouwd in de 7e-6e eeuw v.Chr. Volgens historische bronnen had de ziggoerat zeven verdiepingen en was hij 91 m hoog. De bijbelse 'Toren van Babel' wordt door velen met de tempel van Marduk geassocieerd.

Eeuwen later, nadat de stad door zijn inwoners was verlaten, raakte de ziggoerat in verval en werden de bakstenen door de lokale bevolking weggehaald. Tijdens de opgravingen in de 20e eeuw werd alleen nog maar de fundering gevonden.

Woonwijk

 • gracht
 • brug
 • processieweg
 • hangende tuin
 • Ishtar Poort
 • paleis
 • vestingwerk
 • Eufraat
 • ziggoerat
 • tempelwijk
 • woonwijk
 • stadsmuur

Tijdens het hoogtepunt van het Nieuw-Babylonische Rijk zou de stad een paar honderdduizend inwoners hebben gehad.

De inrichting van de stad was eenvoudig, de lange wegen verdeelden de stad in lange rechthoekige wijken. De woonwijken lagen verder van het centrum.

Stadsmuur

 • stadsmuur
 • stier
 • leeuw
 • Ishtarpoort
 • grote weg
 • blauw geglazuurde bakstenen
 • Mushussu - Volgens de Akkadische mythologie was de draak het heilige dier van Marduk. Het is een combinatie van een adelaar, een leeuw, een slang en een schorpioen.

De stad Babylon werd omringd door hoge en sterke muren. De buitenmuur was gemaakt van bakstenen, en was ongeveer 18 km lang en 18 m hoog.Volgens de oude Griekse historicus Herodotus waren de muren breed genoeg om een vierspan boven op de muur te laten keren. Archeologische vondsten geven echter aan dat de dikte van de muur bij de Ishtarpoort ongeveer 4 m was.

Herodotus schreef ook dat er honderden torens op de muren waren gebouwd, waardoor Babylon uit de verte een indrukwekkend gezicht gaf. Deze machtige muren en de legendarische Ishtar poort waren een inspiratie voor geschiedkundigen, die de structuur onder de wereldwonderen van de Antieke Wereld schaarden.

Wandeling

Animatie

Gesproken tekst

Babylon, dat ligt aan de oevers van de Eufraat, speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Mesopotamië. Het is onbekend wanneer Babylon precies werd gesticht. In het begin was het een kleine Akkadische-Amoritische stad, maar het belang van de stad werd met de tijd steeds groter.

In de 18e eeuw v.Chr., onder het bewind van Hammurabis, was de stad reeds het centrum van het Babylonische Rijk. Later, tijdens de Assyrische heerschappij, werd de stad weer minder belangrijk. Tijdens de heerschappij van Nebukadnezar II werd Babylon herbouwd. De bloeiende stad werd in de 6e eeuw v.Chr. het centrum van het Nieuw-Babylonische Rijk.

Toentertijd was de stad omgeven door versterkte stadsmuren van ongeveer 18 km lang. De muren waren gemaakt van baksteen en waren ongeveer 18 meter hoog. Deze machtige muren en de legendarische Ishtar Poort waren een inspiratie voor geschiedkundigen, die het bouwwerk onder de wereldwonderen van de Oude Wereld schaarden.

De processieweg liep door de Ishtar Poort en langs het fort en het paleis. De legendarische Hangende Tuinen stonden mogelijk ook langs de processieweg, maar hun precieze locatie is onbekend. De processieweg kwam ook langs de ommuurde Tempelwijk, het religieuze centrum van de stad. De ziggoerat stond in deze wijk. Deze was gewijd aan Marduk, de belangrijkste god van Babylon.

De inrichting van de stad was eenvoudig, met lange en rechte straten die de stad verdeelden in wijken. De nieuwere delen van de stad waren meestal woonwijken, waar een bevolking van een paar honderdduizend mensen woonde.

In het 2e deel van de 6e eeuw v.Chr. werd Babylon bestuurd door de Perzen, maar het bleef toch één van de koninklijke centra. Het belang van de stad verminderde zelfs niet onder het bewind van koning Alexander de Grote nadat hij het Perzische Rijk veroverd had. Na zijn dood raakte Babylon in verval waarna de stad later door zijn inwoners werd verlaten.

Gerelateerde items

Wereldwonderen van de antieke wereld

Van de wereldwonderen van de antieke wereld zijn tegenwoordig alleen nog de piramides van Gizeh te zien.

De stad Ur (3e millennium v.Chr.)

De oude stad, dichtbij de rivier de Eufraat, was een belangrijk Sumerisch centrum.

Ziggurat (Ur, 3e millennium v.Chr.)

Ziggurats waren typische terrasvormige stap piramides gebruikt als tempels in het oude Mesopotamië.

Code van Hammurabi

De Code van Hammurabi is het embleem van de Mesopotamische beschaving: het bevat 282 wetten gesneden in een stèle van basalt.

De Verboden Stad (Beijing, 17e eeuw)

De Verboden Stad is een van de mooiste en meest mysterieuze monumenten van keizerlijk China.

Egyptische woning uit de oudheid

Een gemiddelde Oud-Egyptische woning bestond uit netjes gerangschikte kamers.

Legendarische oude rijken

Talloze legendarische rijken werden gebouwd (en vernietigd) in de loop van de geschiedenis.

Mesopotamische uitvindingen (3. millennium v.Chr.)

De eenvoudige maar belangrijke uitvindingen van het oude Mesopotamië worden zelfs vandaag nog gebruikt.

Olympia (5e eeuw v.Chr.)

De Olympische Spelen, gehouden in de stad elke 4 jaar na 776 vC maakte dit een van de centra van het oude Griekenland.

Akropolis (Athene, 5e eeuw v. Chr.)

De Akropolis van Athene, de meest beroemde citadel van de wereld werd in de vredestijd van Pericles gebouwd.

De Chinese Muur

De taak van het complexe vestingssysteem was het om de aanvallen van de noordelijke nomadische stammen tegen te houden.

Egyptische piramiden (Gizeh, 26e eeuw v.Chr.)

De piramiden van Gizeh zijn de enige van de zeven klassieke wereldwonderen die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven.

Fort van Nizwai (Oman, 17e eeuw)

De ronde toren van het grootste fort op het Arabische schiereiland had een heel ingenieus beveiligingssysteem.

Het Paleis van Knossos (2e millennium v.Chr.)

Het grootste complex van Kreta in de bronstijd was hoogstwaarschijnlijk het centrum van de Minos-cultuur.

Landbouw langs de Nijl in de oudheid

Het oude Egypte werd het "geschenk van de Nijl" genaamd, omdat de rivier de basis voor de opkomst van de Egyptische beschaving.

Mycene (2. millennium v.Chr.)

Deze oude beschaving werd vernoemd naar de oude Griekse stad met dezelfde naam. Het was de eerste nederzetting die over een acropolis beschikte.

Namdaemun (Seoel, 14e eeuw)

De Namdaemun, het eerste Nationale monument van Zuid-Korea, was ooit één van de belangrijkste toegangspoorten van de middeleeuwse stad Seoel.

Neolithische nederzetting

Als gevolg van de neolithische revolutie ontstonden de eerste permanente nederzettingen.

Perzische monarch (5e eeuw v.Chr.)

De oude Perzische koningen werden beroemd dankzij de grootte van hun rijk en hun rijkdom.

Perzische strijder (5e eeuw v.Chr.)

De boogschutters waren gevreesde deelnemers van het oude Perzische leger.

Pyramide van Djoser (Saqqara, 27e eeuw v.Chr.)

De trapsgewijze piramide werd in de 27e eeuw v.Chr. gebouwd. Dit was de eerste piramide in het oude Egypte.

Teotihuacan (4e eeuw)

Deze imposante ruïnestad was de grootste en meest bevolkingsrijke nederzetting van het pre-Columbiaanse Amerika.

Added to your cart.