De organisatie van genetisch materiaal

De organisatie van genetisch materiaal

In de kern van onze cellen, met een grootte van slechts enkele duizendste millimeters, bevindt zich het bijna 2 meter lange, meervoudig opgerolde DNA.

Biologie

Trefwoorden

genetisch materiaal, DNA, desoxyribonucleïnezuur, dubbele helix, chromosome, adenine, thymine, cytosine, guanine, weergave, purine, pyrimidine, waterstofbinding, histoneiwit, nucleosoom, menselijk, biochemie, Biologie

Gerelateerde items

Scènes

Fijne structuur van chromosomen

 • DNA
 • suiker-fosfaatruggengraat
 • nucleobasen
 • suiker (desoxyribose)
 • fosfaat
 • adenine
 • thymine
 • cytosine
 • guanine
 • structuur van een kralenketting
 • histonkern (8 histon eiwit moleculen)
 • H1 histon
 • spoelstructuur
 • lusstructuur
 • eiwitskelet
 • chromosoom

Structuur van DNA

 • suiker-fosfaatruggengraat - Een ketting waarin suiker- (desoxyribose) en fosfaatmoleculen zich elkaar afwisselen.
 • nucleobasen - DNA bevat 4 soorten nucleobasen: adenine, thymine, guanine en cytosine. Adenine en guanine zijn grotere purinebasen, terwijl thymine en cytosine kleinere pyrimidines zijn.
 • suiker (desoxyribose) - DNA bevat een suikermolecuul met vijf atomen, desoxyribose genaamd. Vandaar ook dat de volledige naam ervan desoxyribonucleïnezuur luidt.
 • fosfaat - Bevindt zich tussen desoxyribosemoleculen.
 • adenine - Adenine en guanine zijn purines. Adenine bindt zich aan thymine door middel van twee waterstofbruggen.
 • thymine - Thymine en cytosine zijn pyrimidines.
 • cytosine - Cytosine en thymine zijn pyrimidines.
 • guanine - Guanine en adenine zijn purines. Guanine bindt zich aan cytosine door middel van drie waterstofbruggen.

Gesproken tekst

DNA moleculen zijn moleculen met een dubbele helixvorm waarin nucleobasen zijn bevestigd aan een suiker-fosfaat-ruggengraat. De volgorde van de nucleobasen bepaalt de volgorde van de aminozuren van eiwitten. Hiermee bepaalt DNA de eigenschappen van levende organismen.

In de suiker-fosfaat-ruggengraat wisselen desoxyribose en fosfaat elkaar af. De nucleobasen zijn onderverdeeld in twee soorten: purines en pyrimidines. Adenine en guanine zijn purines, thymine en cytosine zijn pyrimidines. Volgens de wet van de basenparing moet er een thymine tegenover een adenine en een cytosine tegenover een guanine staan. Dit betekent dat een grotere purine altijd is gekoppeld aan een kleinere pyrimidine. Nucleobasen zijn met elkaar verbonden door waterstofbruggen. Adenine is door twee waterstofbruggen aan thymine gekoppeld en guanine door drie waterstofbruggen aan cytosine gekoppeld.

Eucaryote cellen met een celkern van slechts enkele micrometers kunnen meters DNA bevatten. Dit DNA is 'verpakt' op een manier waarop deze zonder verstrikt te raken in de celkern past en ervoor zorgt dat deze juist gescheiden kan worden tijdens de celdeling.

Het DNA-molecuul is verpakt in clusters van histonen (eiwitmoleculen) die nucleosomen vormen. De kern bestaat uit acht histonen en het DNA is hier tweemaal omheen gewikkeld. Het DNA is met de kern verbonden door H1 histonen. Deze kernen vormen een structuur die lijkt op een kralenketting.

Deze kralenkettingstructuur is opgerold in een spiraalachtige solenoïdestructuur met zes nucleosomen per structuur.

Tijdens het volgende stadium, het verpakken, verbinden delen van de ketting zich met het een eiwitskelet en vormen zo een lusstructuur.

De lusstructuur rolt zich nogmaals op en vormt het chromosoom.

Menselijke cellen hebben 46 van deze chromosomen, met een totaal van bijna 2 meter DNA. Dit houdt in dat elk van de microscopische chromosomen gemiddeld 4 cm DNA bevat.

Gerelateerde items

Dierlijke en plantaardige cellen, organellen

Eukaryotische cellen bevatten talrijke organellen.

DNA

Drager van genetische informatie

Meiose

De geslachtscellen zijn haploïde cellen die ontstaan uit diploïde cellen door meiose (tweedelig delingsproces) .

Mitose

De deling van cellen waarbij het aantal chromosomen onveranderd blijft.

Purine (C₅H₄N₄)

Een stikstofbevattende heterocyclische verbinding. Derivaten ervan zijn guanine en adenine.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

Een stikstofbevattende heterocyclische verbinding. Derivaten ervan zijn thymine, cytosine en uracil.

2-desoxy-bèta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

Een onderdeel van DNA, bevat één hydroxylgroep minder dan ribose

Organisatiegraad onder het niveau van de individuele organen

De animatie toont de organisatie van levende systemen vanaf het niveau van de individuele organen en weefsels tot het niveau van cellen.

Pantoffeldiertje

Een eukaryotische eencellige diersoort die in zoetwateren algemeen voorkomt.

Radioactiviteit

Het proces van het uit elkaar vallen van onstabiele atoomkernen wordt radioactiviteit genoemd.

Beerdiertje

Beerdiertjes kunnen in extreme omstandigheden overleven: ze kunnen in de ruimte overleven.

De structuur van eiwitten

De structuur en samenstelling van polypeptideketens beïnvloedt de ruimtelijke structuur van eiwitten.

Grote amoeba

Een heterotrofe protist die in zoet water voorkomt. De vorm ervan verandert voortdurend.

Added to your cart.