De levenscyclus van mossen en varens

De levenscyclus van mossen en varens

In deze animatie worden de levenscyclus van mossen en varens vergeleken. De animatie helpt om de algemene levenscyclus van planten beter te begrijpen.

Biologie

Trefwoorden

Bladmos, varen, levenscyclus, mannelijke varen, wortel-achtige structuur, stengelachtige structuur, blad-achtige structuur, spore, sporangium, kapselsteel, mosplant, wortelstok, blad, mos kussen, haploïde, gametofyt generatie, gameet, bevruchting, meiosis, hartvormige voorkiem, mannelijk voortplantingsorgaan, vrouwelijk voortplantingsorgaan, diploïde, thalloid planten, zygote, plantenweefsels, chemotaxis, plant, Biologie

Gerelateerde items

Vragen

 • De door geslachtelijke voortplanting ontstane generatie van bladmossen
 • De sporenproducerende generatie van bladmossen
 • De gametenproducerende generatie van bladmossen
 • De sporenproducerende generatie van mannetjesvarens
 • De haploïde generatie van mannetjesvarens
 • De gametenproducerende generatie van mannetjesvarens
 • De diploïde generatie van mannetjesvarens
 • De haploïde generatie van bladmossen
 • De diploïde generatie van bladmossen
 • De ongeslachtelijke generatie van mannetjesvarens
 • De ongeslachtelijke generatie van bladmossen
 • De geslachtelijke generatie van mannetjesvarens
 • De geslachtelijke generatie van bladmossen
 • De uit sporen gevormde generatie van bladmossen
 • De door ongeslachtelijke voortplanting ontstane generatie van mannetjesvarens
 • De door geslachtelijke voortplanting ontstane generatie van mannetjesvarens
 • De door ongeslachtelijke voortplanting ontstane generatie van bladmossen
 • De uit zygoten gevormde generatie van bladmossen
 • De uit sporen gevormde generatie van mannetjesvarens
 • De uit zygoten gevormde generatie van mannetjesvarens
 • Doet niet aan fotosynthese
 • Heeft geen organen
 • Heeft geen weefsels
 • Heeft organen
 • Heeft weefsels

Scènes

Gerelateerde items

Meiose

De geslachtscellen zijn haploïde cellen die ontstaan uit diploïde cellen door meiose (tweedelig delingsproces) .

Mitose

De deling van cellen waarbij het aantal chromosomen onveranderd blijft.

Bloem

De animatie laat de opbouw van een typische bloem zien.

De levenscyclus van planten

Bij de ontwikkeling van mossen, varens, naaktzadigen en bedektzadigen doorlopen de planten verschillende generaties.

De mammoetboom

Mammoetbomen zijn de zwaarste levende wezens ter wereld.

Flora en fauna uit het perm

In deze 3D-scène leer je over de flora en fauna van de laatste periode van het paleozoïcum.

Mais

Één van de meest belangrijke geteelde eenzaadlobbige planten.

Paddenstoel

Een paddestoel is het vlezige vruchtlichaam van een schimmel.

Vegetatieve plantenorganen

Deze organen zijn van vitaal belang voor de overleving en ontwikkeling van planten.

Vergelijking van echte vruchten en schijnvruchten

De vruchtwand ontstaat uit de vruchtbladeren van de bloem terwijl de schijnvrucht zich uit andere delen van de bloem ontwikkelt.

Vergelijking van eenzaadlobbige en tweezaadlobbige planten

De eenzaadlobbige en tweezaadlobbige planten zijn de twee grote groepen angiospermen.

Vergelijking van eetbare en giftige paddenstoelen

Sommige paddenstoelen zijn levensgevaarlijk en kunnen fatale vergiftiging veroorzaken terwijl andere eetbaar zijn en veel gebruikt worden bij het koken.

Voorjaarsbloeiende bolgewassen

Deze animatie demonstreert de anatomie van tulpen, narcissen en sneeuwklokjes.

Zaden en kiemen

Eenzaadlobbige planten ontkiemen met slechts één kiemblad, terwijl tweezaadlobbige planten twee kiembladen hebben.

Boslagen

De opbouw van bossen in verschillende boslagen hangt van het type bos af.

De voortplanting en ontwikkeling van insecten

Op basis van hun levenscyclus kunnen insecten worden onderverdeeld in drie categorieën: ametabool, hemimetabool en holometabool.

Eik

Door de eiken ziet men de veranderingen van bomen per seizoen.

Paardenkastanje

Met hulp van deze scene kan men de veranderingen van de kastanjeboom per seizoen leren kennen.

Added to your cart.