De hiërarchie van de middeleeuwse christelijke kerk (11de eeuw)

De hiërarchie van de middeleeuwse christelijke kerk (11de eeuw)

De scène toont de hiërarchische structuur van de westerse middeleeuwse christelijke kerk aan.

Geschiedenis

Trefwoorden

Christelijk, kerk, hiërarchie, Paus, aartsbisschop, bisschop, plaatselijke pastoor, kerkelijke samenleving, bisdom, kerkprovincie, geestelijkheid, lagere clerus, Religie, 11e eeuw, organisme, structuur

Gerelateerde items

Vragen

 • Wie was geen lid van de seculiere geestelijkheid?
 • Wat was de hoogste rang in de middeleeuwse christelijke kerk?
 • Welke rang was het meest talrijk in de middeleeuwse christelijke kerk?
 • Als wiens opvolgers worden pausen beschouwd?
 • Van welke stad is de paus aartsbisschop?
 • Van welk deel van de geestelijkheid zijn pastoors lid?
 • Van welk deel van de geestelijkheid zijn bisschoppen lid?
 • Wanneer vond de Grote Schisma plaats?
 • Wat was het resultaat van het Grote Schisma van 1054 n.Chr.?
 • Die term verwijst naar de splitsing van de vroeg-christelijke kerk in de westerse en oosterse christelijke kerken?
 • Wat was de naam van de hoofdtooi gedragen door pausen?
 • Waar was een bisschop de pastoor van?
 • Wat was een aartsbisschop de pastoor van?
 • Welk rijk was de grootste vijand van de westerse christelijke kerk in de middeleeuwen?
 • Welke Heilige Roomse Keizer ontmoette de paus in Canossa Castle in 1077 (bekend als de wandeling naar Canossa)?
 • Welke paus omtmoette de Heilige Roomse keizer in Canossa Castle in 1077 (bekend als de wandeling naar Canossa)?
 • Wie wees Jezus Christus aan als de eerste leider van de christelijke kerk?
 • Wie schonk grote landgoederen aan de Pauselijke Staten in Italië?
 • Wat was de belangrijkste bron van inkomsten van de middeleeuwse christelijke kerk?
 • Wat voor soort geschenk ontving de christelijke kerk niet?
 • Wat was geen onderdeel van de reguliere taken van de pastoors?
 • Wat betekent het Griekse woord 'pappas', waaruit het woord 'paus' afkomstig is?
 • Wie was de eerste bisschop van Rome, volgens de christelijke traditie?
 • Wie was de eerste persoon die de titel 'paus' droeg?
 • Welke naam kozen pausen het vaakst (tot 2013)?
 • Waar waren de pauselijke sleutels, symbolen van het gezag van de Paus, van gemaakt?
 • Wat betekent het Griekse woord 'episcopos', waaruit het woord 'bisschop' afkomstig is?
 • Wanneer eindigde de vervolging van christenen in het Romeinse Rijk?
 • Welke Romeinse keizer riep op tot tolerantie van alle religies in het Rijk?

Scènes

Kaart

 • paus (Rome)
 • aartsbisschop (Esztergom)
 • bisschop (Eger)
 • pastoor (Békés)

Paus

Aartsbisschop

Bisschop

Pastoor

Volgorde

 • paus - Leider van de westerse (Latijnse) Christelijke Kerk. Een opvolger van Sint Petrus, de bisschop van Rome.
 • aartsbisschop - Leider van een kerkprovincie, een district verdeeld in bisdommen.
 • bisschop - De leider van een bisdom.
 • pastoor - Een lid van de lagere geestelijken, die in de kerken van steden en dorpen dient.

Hiërarchie

 • paus
 • aartsbisschoppen
 • bisschoppen
 • pastoren

Gerelateerde items

Gotische kathedraal (Clermont-Ferrand, 15e eeuw)

De kathedraal die vernoemd is naar de Hemelvaart van Maria is een van de parels van de Franse gotische architectuur.

Abdij van Melk (Oostenrijk)

De St. Benedictijner abdij in Melk, aan de Donau rivier is 900 jaar oud.

Abdij van Sankt Gallen (11e eeuw)

Het gebouwencomplex was eeuwenlang een van de belangrijkste Benedictijnse abdijen.

De Hongaarse kroonjuwelen

Van de vijf Hongaarse kroonjuwelen van de middeleeuwse heersers is de Heilige Kroon de meest bekende.

Klooster van St. Paulus de Heremiet op de Jakobsberg (Hongarije)

De bisschop van Pécs liet het klooster in 1225 voor de kluizenaars bouwen die in de heuvels van de Mecsek woonden.

Middeleeuwse christelijke koning

Middeleeuwse koningen werden meestal afgebeeld zittend op hun tronen, een kroon en de Koninklijke regalia dragend.

Middeleeuwse West-Europese kledingstukken (10-12e eeuw)

De kledingen weerspiegelen de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk.

Middeleeuwse West-Europese kledingstukken (13e eeuw)

De kledingen weerspiegelen de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk.

Middeleeuwse West-Europese kledingstukken (5-10e eeuw)

Kleding verraadt veel over de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk en gebied.

Romaanse stijl benedictijnse kerk (Ják, Hongarije)

Een Romaanse stijl Benedictijnse kerk met een speciale toegangspoort, gebouwd in de 13e eeuw in Hongarije.

Sint-Johanneskerk in Kaneo (Ohrid, 13e eeuw)

De orthodoxe kerk, gelegen op een pittoreske klif, is genoemd naar de apostel Johannes.

Venetië in de Middeleeuwen

De rijkdom van het middeleeuwse Venetië was te danken aan de bloeiende maritieme handel.

Wereldgodsdiensten vandaag

De grootste geografische locatie van de (wereld)godsdiensten is terug te voeren aan historische redenen.

Hussitische wagenburcht

De Hussieten leerden in de 15e eeuw hoe ze strijdwagens konden maken en gebruiken.

Middeleeuwse torens en bastions

De structuur van de forten ontwikkelde samen met de militaire technologie.

Added to your cart.