De ademhaling van vissen

De ademhaling van vissen

In de kieuwen van vissen bevinden zich bloedvaten die zuurstof uit het water opnemen en kooldioxide afgestaan.

Biologie

Trefwoorden

vis, ademhaling, kieuw, gasuitwisseling, uitwaseming, inademing, zuurstof, carbon dioxide, operculum, capillair, dierlijk, gewervelde dieren, Biologie

Gerelateerde items

Scènes

Ademhalingsbewegingen

 • Inademen - De kieuwdeksels komen omhoog; daarom neemt de druk in de kieuwholte af en stroomt er water door de bek naar binnen. Het kieuwmembraan is gesloten en er kan dus geen water achter de kieuwdeksels de kieuwholte binnen komen.
 • Uitademen - De kieuwdeksels sluiten zich; de druk in de kieuwholte neemt af. Het membraan opent, de bek wordt gesloten en daardoor stroomt het water achter de kieuwdeksels de kieuwholte uit.

Inademen:
- de bek is open
- de kieuwdeksels komen omhoog
- het kieuwmembraan is dicht.

Hierdoor neemt de druk in de kieuwholte af en stroomt er door de bek water naar binnen.

Uitademen:
- de bek is dicht
- de kieuwdeksels sluiten
- het kieuwmembraan is open.

Hierdoor stijgt de druk in de kieuwholte en stroomt het water naar buiten achter het kieuwmembraan.

De beweging van de kieuwdeksels zorgt voor de verandering van druk die nodig is om water naar binnen en buiten te laten stromen. De gesynchroniseerde beweging van het membraan en de bek zorgt ervoor dat het water slechts in één richting stroomt.

Kieuw

 • kieuw - Het ademhalingsorgaan van vissen dat zuurstof uit het water kan opnemen. Het bestaat uit kieuwplaatjes, die secundaire kieuwplaatjes bevatten; deze structuur vergroot de oppervlakte waarmee de vis kan ademen en daardoor de efficiëntie van de gasuitwisseling.

Anatomie van de kieuw

 • kieuwboog - Hier lopen de bloedvaten die de kieuw van bloed voorzien. Slagaders, hier met blauw aangegeven, transporteren bloed dat rijk is aan koolzuurgas van het lichaam naar de kieuwen. Aders, met rood aangegeven, transporteren zuurstofrijk bloed van de kieuwen naar het lichaam.
 • kieuwplaatjes
 • secundaire kieuwplaatjes - Ze bevatten haarvaten, waarin het koolzuurgas uit het bloed aan het water wordt afgegeven, terwijl er zuurstof uit het water wordt opgenomen.
 • zuurstofrijk water - Het komt door de bek de kieuwholte binnen.
 • koolzuurgasrijk water - Het stroomt achter de kieuwdeksels de kieuwholte uit.

Gasuitwisseling

Het bloed in de bloedvaten van de kieuw en het water bewegen zich in tegengestelde richtingen. Daarom komt het gedeeltelijk zuurstofrijke bloed in contact met water met de hoogste zuurstofconcentratie, waaruit het extra zuurstof opneemt.

Bloed dat al zuurstofarm is komt dus in contact met water dat nog steeds zuurstofrijk is.

Als de stromingsrichting van het bloed en het water identiek was geweest, zou de zuurstofconcentratie van het water en het bloed gelijk zijn geworden bij het eerste gedeelte van het bloedvat en zou het bloed veel minder zuurstof kunnen bevatten, omdat het al zuurstofarme water niet meer zuurstof naar het al zuurstofarme bloed kan overdragen.

Het tegenstroomprincipe komen we tegen bij meerdere vitale functies, zoals in urine- en lymfeproductie. Hetzelfde principe wordt gebruikt bij niertransplantaties.

Ademhaling

 • Kieuwdeksels (het operculum) - Als ze omhoog komen, daalt de druk in de kieuwholte en stroomt er water de open bek binnen. Als ze dichtgaan, stijgt de druk in de holte, waardoor het water onder de kieuwdeksels naar buiten stroomt.
 • Kieuwmembraan - Speelt een rol als klep. Zorgt ervoor dat het water niet onder de kieuwdeksels de kieuwholte in kan komen, maar alleen door de bek.
 • bek - Ze komen omhoog en de mond is open tijdens het inademen: water stroomt door de bek de kieuwholte in. Tijdens het uitademen is de bek gesloten en daardoor stroomt het water achter de kieuwdeksels naar buiten.

Animatie

 • kieuwboog - Hier lopen de bloedvaten die de kieuw van bloed voorzien. Slagaders, hier met blauw aangegeven, transporteren bloed dat rijk is aan koolzuurgas van het lichaam naar de kieuwen. Aders, met rood aangegeven, transporteren zuurstofrijk bloed van de kieuwen naar het lichaam.
 • kieuwplaatjes
 • secundaire kieuwplaatjes - Ze bevatten haarvaten, waarin het koolzuurgas uit het bloed aan het water wordt afgegeven, terwijl er zuurstof uit het water wordt opgenomen.
 • zuurstofrijk water - Het komt door de bek de kieuwholte binnen.
 • koolzuurgasrijk water - Het stroomt achter de kieuwdeksels de kieuwholte uit.
 • kieuw - Het ademhalingsorgaan van vissen dat zuurstof uit het water kan opnemen. Het bestaat uit kieuwplaatjes, die secundaire kieuwplaatjes bevatten; deze structuur vergroot de oppervlakte waarmee de vis kan ademen en daardoor de efficiëntie van de gasuitwisseling.
 • Inademen - De kieuwdeksels komen omhoog; daarom neemt de druk in de kieuwholte af en stroomt er water door de bek naar binnen. Het kieuwmembraan is gesloten en er kan dus geen water achter de kieuwdeksels de kieuwholte binnen komen.
 • Uitademen - De kieuwdeksels sluiten zich; de druk in de kieuwholte neemt af. Het membraan opent, de bek wordt gesloten en daardoor stroomt het water achter de kieuwdeksels de kieuwholte uit.

Gesproken tekst

De kieuwdeksels komen omhoog als de vis zijn bek tijdens het inademen opent. De druk in de kieuwholte neemt daardoor af en er stroomt water door de bek naar binnen. Water kan alleen door de bek de kieuwholte binnenkomen, omdat het kieuwmembraan als een klep werkt die ervoor zorgt dat er geen water onder de kieuwdeksels naar binnen kan.

De bek is gesloten en de kieuwdeksels worden gesloten tijdens het uitademen. Dit leidt tot een toename van druk in de kieuwholte waardoor er water door het open kieuwmembraan naar buiten stroomt.

Tijdens het inademen is de bek geopend, de kieuwdeksels komen omhoog en het kieuwmembraan is dicht; tijdens het uitademen is de bek gesloten, de kieuwdeksels sluiten en het kieuwmembraan is open.

De kieuw is het ademhalingsorgaan van een vis. De kieuwboog bevat de kieuwplaatjes, die op hun beurt de secundaire kieuwplaatjes bevatten. Deze structuur vergroot de oppervlakte waarmee de vis kan ademen en daardoor de efficiëntie van de gasuitwisseling.

De secundaire kieuwplaatjes bevatten de haarvaten. Het koolzuurgasgehalte van het water dat de kieuw binnenkomt is lager dan dat van het bloed, terwijl het zuurstofgehalte hoger is. Daarom vindt er een gasuitwisseling plaats; het bloed staat koolzuurgas af en neemt zuurstof op.

Het tegenstroomprincipe speelt een essentiële rol in de gasuitwisseling. Het bloed en het water bewegen zich in tegenovergestelde richtingen en daardoor komt het gedeeltelijk zuurstofrijke bloed in aanraking met water met het hoogste zuurstofgehalte, waaruit het extra zuurstof opneemt. Aan de andere kant komt bloed, dat al een deel van haar koolzuurgas heeft afgegeven, in contact met water met het laatste koolzuurgehalte, waaraan het extra koolzuurgas afgeeft.

Vissen gebruiken ook hun huid als extra ademhalingsorganen.

Gerelateerde items

Het ademhalingsstelsel

Het ademhalingsstelsel is verantwoordelijk voor de opname van zuurstof en de afgifte van koolstofdioxide.

Karper

Een plantenetende vis die in zoetwater voorkomt en in vaak als voedsel gebruikt wordt.

De levenscyclus van vertebraten

De levenscyclus van vertebraten begint met de productie van geslachtscellen van een individu en eindigt met de productieve van de geslachtscellen van de...

Zoetwater vissen

Veel zoetwatervissen zijn ook populair als voedsel.

Haaien

Een soort vis die gekenmerkt wordt door haar kraakbeenachtig skelet. Bekende soorten zijn de grote witte haai en de hamerhaai.

De schadelijke effecten van roken

Roken schaadt het ademhalingsstelsel, en kan zelfs longkanker of COPD veroorzaken.

Prehistorische pantservissen

Uitgestorven vissoorten die een dik 'schild' hadden ter bescherming van het hoofd.

Added to your cart.