De Slag bij Gaugamela (331 v. Chr.)

De Slag bij Gaugamela (331 v. Chr.)

De slag staat bekend als een tactisch hoogstandje en betekende een beslissende overwinning van Alexander de Grote tegen Perzië.

Geschiedenis

Trefwoorden

Slag bij Gaugamela, Alexander de Grote, Alexander III, Darius III, 331 v.Chr., Gaugamela, Macedonisch Rijk, Perzische Rijk, Perzen, Macedoniërs, Hellenen, vingerkootje, hoplieten, boogschutters, strijdwagens, hetairoi, infanterie, cavalerie, Bessus, Parmenion, Mazaeus, krijgsolifanten, 4e eeuw v. Chr., militaire campagne, gevecht, militaire geschiedenis, strategie, tactiek, geschiedenis, oudheid, Irak

Gerelateerde items

Scènes

Gaugamela

 • Grieks-Macedonische leger
 • Perzisch leger

Alexander de Grote begon zijn legendarische campagne met het doel het Perzische Rijk te veroveren. De cruciale strijd tussen de twee legers vond plaats op de vlakte bij Gaugamela. De strijd, vaak aangeduid als Alexanders tactische meesterwerk, eindigde ondanks de ongelijke machtsverhoudingen in een overwinning voor de Macedoniërs. Het lot van het Perzische Rijk werd bezegeld.

De Perzische koning vluchtte van het slagveld, maar Alexander achtervolgde hem. Een jaar later nam Bessus, de gouverneur van Bactrië, Darius gevangen en vermoordde hem. Toen Alexander erachter kwam dat zijn gerespecteerde vijand dood was, liet hij zijn lichaam terugbrengen naar Persepolis en begraven in een ceremonie die een heerser waardig was. Zijn moordenaar Bessus kreeg daarentegen een zware straf voor zijn wreedheid.

Grieks-Macedonisch leger

 • defensieve linkerflank (Parmenion)
 • diagonale falanx
 • achterste hulpfalanx
 • aanvallende rechterflank (Alexander de Grote en de hetairoi)

De hetairoi

De zware cavalerie (de wapenbroeders, hetairoi in het Grieks) droeg veel bij aan de successen van Alexander de Grote. Ze waren de zonen van Macedonische adel, een echte elite-eenheid. In de strijd stonden ze altijd onder het persoonlijke bevel van Alexander.

Perzisch leger

 • linkerflank (cavalerie, Bessus)
 • strijdwagen (Darius III) en krijgsolifanten
 • Perzische infanterie
 • rechterflank (cavalerie, Mazaeus)

De tanks van de oudheid

Het gebruik van krijgsolifanten gebeurde al in het 2de millennium voor Christus. De Perzen hebben dit tactische element waarschijnlijk van de Indiërs geleerd. Er werden 15 olifanten ingezet in de slag bij Gaugamela tegen de Macedoniërs. De aanwezigheid van de olifanten was aanleiding voor Alexander om aan de vooravond van de slag een offer te brengen aan Phobos, de mythologische god van de angst.

Fases van de slag

 • defensieve linkerflank
 • diagonale falanx
 • achterste hulpfalanx
 • aanvallende rechterflank
 • linkerflank
 • strijdwagen, krijgsolifanten
 • Perzische infanterie
 • rechterflank

Gesproken tekst

Fases van de veldslag

De Macedonische falanx viel de Perzen in een schuine formatie aan. Hun strijdwagens en krijgsolifanten konden de Macedonië​rs niet tegenhouden.

Ook de omcirkelende manoeuvre van de Perzische linkerflank was niet succesvol. De hetairoi braken door de zwakke punten van de Perzische rangen.

Sommige eenheden van het Perzische leger slaagden erin door de Macedonische falanx te breken en wisten het kamp te bereiken. De Perzische cavalerie viel de Macedonische linkerflank aan.

Alexanders zware cavalerie viel de Perzische cavalerie van achteren aan. Na het verlies van zijn wagenbestuurder ontvluchtte Darius het slagveld.

Gerelateerde items

Macedonische soldaat (4e eeuw v.Chr.)

De soldaten van het oude Macedonische Koninkrijk waren alom gevreesde krijgers.

Perzische strijder (5e eeuw v.Chr.)

De boogschutters waren gevreesde deelnemers van het oude Perzische leger.

De slag bij Issos (333 v.Chr.)

De strijd eindigde met de overweldigende overwinning van het Macedonische leger tegen het Perzische leger onder leiding van Darius III.

Griekse en Macedonische falanx

De falanx ontwikkelde zich in het oude Hellas: deze was de formatie en de fundamentele eenheid van de zwaar bewapende infanterie.

Het Macedonische Rijk

De legendarische heerser en militaire leider, Alexander de Grote, vestigde een enorm imperium.

Perzische monarch (5e eeuw v.Chr.)

De oude Perzische koningen werden beroemd dankzij de grootte van hun rijk en hun rijkdom.

Legendarische oude rijken

Talloze legendarische rijken werden gebouwd (en vernietigd) in de loop van de geschiedenis.

Macedonische belegeringstoren (4e eeuw v.Chr.)

Het leger van Alexander de Grote kon versterkte plaatsen effectief belegeren met dit werktuig.

Historische topografie (veldslagen - algemene geschiedenis)

Geef aan op de blinde kaart waar belangrijke veldslagen in de wereldgeschiedenis hebben plaatsgevonden.

Added to your cart.