De Napoleontische Oorlogen

De Napoleontische Oorlogen

Napoleon I, die zichzelf tot keizer kroonde, was een van de beste veldheren uit de geschiedenis.

Geschiedenis

Trefwoorden

Napoleon, Napoleontische Oorlogen, oorlog, Bonaparte, militaire geschiedenis, gevecht, Frankrijk, militaire campagne, keizer, algemeen, verovering, Modern Age, Europa, imperium, strategie, atlas, landen

Gerelateerde items

Vragen

 • Wat was het vreemdste moment tijdens de kroningsceremonie van Napoleon?
 • Wat is de naam van een verzameling wetten die werd ingesteld door Napoleon?
 • Welke van de volgende veldslagen vond het eerst plaats?
 • Wanneer werd Napoleon keizer van de Fransen?
 • Waarheen werd Napoleon in 1814 verbannen?
 • Waarheen werd Napoleon in 1815 verbannen?
 • Tegen welk land heeft Napoleon nooit een veldslag geleid?
 • Waar behaalde Napoleon zijn eerste aanzienlijke militaire successen?
 • In welke slag is Horatio Nelson omgekomen?
 • Waar is Napoleon gestorven?
 • Waar is Napoleon geboren?
 • Wanneer is Napoleon gestorven?
 • Welke nationaliteit had Napoleon?
 • Welke van de volgende zaken speelde géén rol bij het falen van Napoleon in Rusland?
 • Welke bevelhebber was een van de tegenstanders van Napoleon?
 • Welke militaire bevelhebber was géén tegenstander van Napoleon?
 • Wat was de naam van het legendarische leger van Napoleon tussen 1805 en 1815?
 • Wanneer is Napoleon geboren?
 • Wanneer regeerde Napoleon als keizer van de Fransen?
 • Welk land was géén satellietstaat van Frankrijk tijdens het bewind van Napoleon?
 • Welk land was een satellietstaat van Frankrijk tijdens het bewind van Napoleon?
 • Welke titel heeft Napoleon níet gehad?
 • Hoe werd Napoleon níet genoemd?
 • Hoe werd Napoleon genoemd?
 • Welke slag wordt de Volkerenslag genoemd?
 • Welke slag wordt de Driekeizerslag genoemd?
 • Bij welke van de volgende slagen werd Napoleon verslagen?
 • Bij welke van de volgende veldslagen werd Napoleon verslagen?
 • Bij welke veldslag won Napoleon?
 • Bij welke slag won Napoleon?
 • Welke van de volgende slagen vond het eerst plaats?
 • Welke van de volgende slagen vond het laatst plaats?

Scènes

Europese grootmachten

 • Verenigd Koningkrijk
 • Koninkrijk Portugal
 • Koninkrijk Spanje
 • Frans Keizerrijk
 • Koninkrijk Denemarken
 • Koninkrijk Zweden
 • Koninkrijk Pruisen
 • Hertogdom Warschau
 • Koninkrijk Beieren
 • Oostenrijks Keizerrijk
 • Koninkrijk Italië
 • Koninkrijk Napels
 • Russisch Keizerrijk
 • Ottomaans Keizerrijk
 • Egypte
 • Koninkrijk Hongarije

Napoleon Bonaparte was een van de beste veldheren uit de geschiedenis. Hij veranderde als generaal én als keizer de kaart van Europa volledig. Nadat zijn kroning tot keizer in 1804 slaagde hij er door zijn succesvolle veldtochten in het grondgebied van Frankrijk uit te breiden. Napoleon bestuurde niet alleen het Franse Keizerrijk, maar ook de satellietstaten die formeel onafhankelijk waren. Deze staten werden bestuurd door Napoleons trouwe maarschalken en familieleden. Zijn broer Lodewijk werd bijvoorbeeld Koning van Holland.

Zo ontstond het Eerste Franse Keizerrijk (Empire Français). Het was in 1813 ongeveer 2.100.000 km² groot en telde in 1812 ongeveer 44 miljoen inwoners.

Charles Maurice de Talleyrand, minister van Buitenlandse Zaken onder Napoleon, zei in 1808 tegen de Russische keizer Alexander I het volgende over Napoleons overwinningen: "De Rijn, de Alpen en de Pyreneeën zijn door het Franse volk veroverd en de keizer is verantwoordelijk voor de rest. Frankrijk is daar niet in geïnteresseerd."

Veldtochten

 • Italiaanse veldtocht
 • Egyptische veldtocht
 • Midden-Europese veldtochten
 • Russische veldtocht
 • Iberische veldtochten
 • 'Honderd dagen'

De Coalitieoorlogen waren een aantal conflicten die plaatsvonden tussen 1792 en 1815. De Coalitieoorlogen die tussen 1799 (de opkomst van Napoleon als eerste consul) en 1815 (de val van Napoleon) werden uitgevochten, worden de Napoleontische Oorlogen genoemd. Volgens andere opvattingen kan 1803 (het begin van de Brits-Franse Oorlog) of 1804 (de kroning van Napoleon tot keizer) echter ook het beginjaar van de Napoleontische Oorlogen zijn.

Hoewel de meeste slagen in Europa plaatsvonden, kan men van een 'wereldoorlog' spreken, omdat deze ook betrekking had op andere delen van de wereld, waaronder Noord-Afrika, delen van Azië en de Atlantische Oceaan.

Frankrijk en zijn bondgenoten streden in de loop der tijd tegen verschillende coalities (vandaar de naam) van Europese landen. Er waren zeven coalitieoorlogen, gebaseerd op de zeven allianties:

De Eerste Coalitieoorlog (1792 – 1797 of 1793 – 1797)
De Tweede Coalitieoorlog (1798 – 1802 of 1800 – 1804)
De Derde Coalitieoorlog (1803 – 1805 of 1805)
De Vierde Coalitieoorlog (1806 – 1807)
De Vijfde Coalitieoorlog (1809)
De Zesde Coalitieoorlog (1813 – 1814)
De Zevende Coalitieoorlog (1815)

Na de val van Napoleon en het einde van de oorlogen werd de Heilige Alliantie gevormd. Deze serie conflicten was niet alleen van grote invloed op de geschiedenis van Europa, maar ook op die van de hele wereld, zelfs ver na 1815.

Napoleontische Oorlogen

 • Verenigd Koningkrijk
 • Koninkrijk Portugal
 • Koninkrijk Spanje
 • Frans Keizerrijk
 • Koninkrijk Denemarken
 • Koninkrijk Zweden
 • Koninkrijk Pruisen
 • Hertogdom Warschau
 • Koninkrijk Beieren
 • Oostenrijks Keizerrijk
 • Koninkrijk Italië
 • Koninkrijk Napels
 • Russisch Keizerrijk
 • Ottomaans Keizerrijk
 • Egypte
 • Koninkrijk Hongarije

Napoleons leger, de Grande Armée (het Grote Leger) was actief van 1805 tot 1815. De kleuren van het leger werden beïnvloed door de Franse driekleur (blauw, wit, rood), en het devies van het leger luidde 'Valeur et Discipline' (Dapperheid en Discipline). Op het hoogtepunt, vóór de Russische veldtocht van 1812, dienden er ongeveer 680.000 mannen in het leger, waarvan ongeveer 550.000 Fransen. Er dienden ook soldaten uit andere landen in de Grande Armée.

In het begin won het leger, dankzij de tactiek en goed opgeleide bevelhebbers van Napoleon, de ene na de andere slag. Hierdoor leek het onoverwinnelijk.

De Grand Armée was onderverdeeld in infanterie, cavalerie en artillerie. Verschillende slagen werden beslist door de zware cavalerie, maar de artillerie was ook van cruciaal belang. De Garde Impériale (Keizerlijke Garde) en de buitenlandse troepen waren ook essentiële onderdelen van Napoleons leger. Het leger werd ook ondersteund door technici, boodschappers, medisch personeel en logistieke troepen.

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte is in 1769 geboren in Ajaccio op Corsica. Nog voor zijn tiende vertrok Napoleon naar Frankrijk, waar hij vijf jaar een militaire opleiding volgde in Brienne. In 1784 ging hij naar de militaire academie in Parijs, waar hij in 1785 afstudeerde.

In 1786 werd hij luitenant van een Frans artillerieregiment. Hij bleef zichzelf steeds ontwikkelen en diende ondertussen in garnizoenssteden, tot in 1789 de Franse Revolutie uitbrak. Napoleon bleef stijgen in militaire rang. Zijn eerste grote militaire succes boekte hij als kapitein in 1793, toen hij Toulon bevrijdde. Hij werd vervolgens gepromoveerd tot brigadegeneraal.

De invloed van Napoleon nam toe. In 1796 trouwde hij met Josephine de Beauharnais. Twee dagen later werd hij benoemd tot bevelhebber van het 'Italiëleger'. De Kleine Korporaal, zoals Napoleon door zijn soldaten werd genoemd, boekte de ene na de andere overwinning en hij was ongekend populair.

Nadat hij in 1799 een staatsgreep pleegde, werd hij eerste consul. Hierdoor werd Frankrijk in feite een militaire dictatuur. In 1802 werd Napoleon consul voor het leven en in 1804 werd het Franse Keizerrijk opgericht toen hij zichzelf in aanwezigheid van paus Pius VII tot keizer kroonde.

Hij zette zijn veldtochten voort; zijn macht bereikte het hoogtepunt in 1810. Omdat hij een dynastie wilde stichten, scheidde Napoleon van Josephine en trouwde hij met Marie-Louise, de dochter van de Oostenrijkse keizer Frans I.

De eerste keer dat Napoleon enorm gezichtsverlies leed, was tijdens de veldtocht tegen Rusland in 1812. Hieruit bleek ook dat zijn leger niet onoverwinnelijk was. Nadat hij tijdens de Volkerenslag bij Leipzig een beslissende nederlaag leed, werd Napoleon verbannen naar het eiland Elba. Hij ontsnapte echter en keerde minder dan een jaar na zijn verbanning terug naar Frankrijk.

Maar de 'Honderd Dagen', de periode na zijn terugkeer, eindigden voor Napoleon rampzalig met zijn nederlaag in de Slag bij Waterloo. Hij werd gedwongen af te treden en mocht zijn titel niet behouden. Hij werd weer verbannen, deze keer naar Sint-Helena, een eiland in het zuiden van de Atlantische Oceaan dat onder Brits bestuur stond.

Er was geen weg terug uit zijn tweede ballingschap; Napoleon, die vaak 'de kannibaal' of 'het Corsicaanse monster' werd genoemd, overleed in 1821 op het eiland. Over zijn doodsoorzaak wordt nog steeds getwist.

Animatie

 • Verenigd Koningkrijk
 • Koninkrijk Portugal
 • Koninkrijk Spanje
 • Frans Keizerrijk
 • Koninkrijk Denemarken
 • Koninkrijk Zweden
 • Koninkrijk Pruisen
 • Hertogdom Warschau
 • Koninkrijk Beieren
 • Oostenrijks Keizerrijk
 • Koninkrijk Italië
 • Koninkrijk Napels
 • Russisch Keizerrijk
 • Ottomaans Keizerrijk
 • Egypte
 • Koninkrijk Hongarije
 • Ulm
 • Austerlitz
 • Jena-Auerstädt
 • Berlijn
 • Warschau
 • Eylau
 • Friedland
 • Wenen
 • Wagram
 • Dresden
 • Leipzig
 • Smolensk
 • Borodino
 • Moskou
 • Gibraltar
 • Trafalgar
 • Vitoria
 • Burgos
 • Zaragoza
 • Madrid
 • La Coruña
 • Lissabon
 • Valencia
 • Barcelona
 • Bailén
 • Elba
 • Parijs
 • Waterloo
 • Italiaanse veldtocht
 • Egyptische veldtocht
 • Midden-Europese veldtochten
 • Russische veldtocht
 • Iberische veldtochten
 • 'Honderd dagen'

Continentaal Stelsel

 • Verenigd Koningkrijk
 • Koninkrijk Portugal
 • Koninkrijk Spanje
 • Frans Keizerrijk
 • Koninkrijk Denemarken
 • Koninkrijk Zweden
 • Koninkrijk Pruisen
 • Hertogdom Warschau
 • Koninkrijk Beieren
 • Oostenrijks Keizerrijk
 • Koninkrijk Italië
 • Koninkrijk Napels
 • Russisch Keizerrijk
 • Ottomaans Keizerrijk
 • Egypte
 • Koninkrijk Hongarije

Het Verenigd Koninkrijk was een van de grootste rivalen van Napoleon die hij militair niet kon verslaan. Daarom kondigde Napoleon op 21 november 1806 het Decreet van Berlijn af, waarmee hij het Continentaal Stelsel in het leven riep om de Britse economie te verzwakken. Dit was ook een reactie op de blokkade van de Noord-Franse kust door het Verenigd Koninkrijk.

Napoleon wilde het Verenigd Koninkrijk afsluiten van de handel met het Europese vasteland. Hij verbood Britse en neutrale schepen die uit het Verenigd Koninkrijk kwamen Franse havens of havens van bondgenoten van Frankrijk (bijvoorbeeld Holland, Spanje, etc.) aan te doen. Bovendien verklaarde hij dat alle Britse goederen die in Europa in beslag werden genomen als rechtmatige buit werden gezien. Pruisen, Denemarken, Zweden en Rusland werden gedwongen de blokkade te steunen. Het Continentaal Stelsel had niet alleen gevolgen voor de economie van het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor de economieën van andere landen. Het Verenigd Koninkrijk ondervond niet zo veel hinder als andere Europese landen. Door de economische crisis in het begin van de jaren '10 van de negentiende eeuw, maakte Napoleon de blokkade nog strenger, wat aanzienlijke spanningen veroorzaakte.

Rusland was het eerste land dat de blokkade ophief, waardoor Frankrijk een reden had om het land aan te vallen. Na de ondergang van Napoleon hieven andere landen de blokkade ook op, vooral in 1814. Een van de positieve gevolgen van het Continentaal Stelsel was dat Europese landen die verstoken bleven van koloniale goederen gedwongen werden nieuwe industrieën te ontwikkelen.

Gesproken tekst

Napoleon Bonaparte was een van de beste veldheren uit de geschiedenis. Hij veranderde als generaal én als keizer de kaart van Europa volledig. Nadat zijn kroning tot keizer in 1804 slaagde hij er door zijn succesvolle veldtochten in het grondgebied van Frankrijk uit te breiden. Napoleon bestuurde niet alleen het Franse Keizerrijk, maar ook de satellietstaten die formeel onafhankelijk waren.

De Coalitieoorlogen waren een aantal conflicten die plaatsvonden tussen 1792 en 1815. De Coalitieoorlogen die tussen 1799 (de opkomst van Napoleon als eerste consul) en 1815 (de val van Napoleon) werden uitgevochten, worden de Napoleontische Oorlogen genoemd.

Hoewel de meeste slagen in Europa plaatsvonden, kan men van een 'wereldoorlog' spreken, omdat deze ook betrekking had op andere delen van de wereld, waaronder Noord-Afrika, delen van Azië en de Atlantische Oceaan. Frankrijk en zijn bondgenoten streden in de loop der tijd tegen verschillende coalities (vandaar de naam) van Europese landen.

Aanvankelijk boekte het Franse leger overwinning na overwinning, waardoor het leger onoverwinnelijk leek. Napoleons macht bereikte zijn hoogtepunt in 1810. De eerste keer dat hij enorm gezichtsverlies leed, was tijdens de veldtocht tegen Rusland in 1812. Hieruit bleek ook dat zijn leger niet onoverwinnelijk was.

Nadat hij tijdens de Volkerenslag bij Leipzig een beslissende nederlaag leed, werd Napoleon verbannen naar het eiland Elba. Hij ontsnapte echter en keerde minder dan een jaar na zijn verbanning terug naar Frankrijk.

Maar de 'Honderd Dagen', de periode na zijn terugkeer, eindigden voor Napoleon rampzalig met zijn nederlaag in de Slag bij Waterloo. Hij werd gedwongen af te treden en mocht zijn titel niet behouden. Hij werd weer verbannen, deze keer naar Sint-Helena, een eiland in het zuiden van de Atlantische Oceaan.

Na de val van Napoleon en het einde van de oorlogen werd de Heilige Alliantie gevormd. Deze serie conflicten was niet alleen van grote invloed op de geschiedenis van Europa, maar ook op die van de hele wereld.

Gerelateerde items

De slag bij Trafalgar (1805)

De Britse Koninklijke vloot, onder leiding van admiraal Lord Nelson, versloeg de gecombineerde Frans-Spaanse vloot in de zeeslag tijdens de Napoleontische...

Een soldaat van Napoleon (19e eeuw)

Napoleon Bonaparte's Grande Armée werd beschouwd als onoverwinnelijk.

Arc de Triomphe (Parijs, 1836)

De bouw van de Arc de Triomphe werd pas na de val van Napoleon Bonaparte voltooid in 1836.

Historische topografie (veldslagen - algemene geschiedenis)

Geef aan op de blinde kaart waar belangrijke veldslagen in de wereldgeschiedenis hebben plaatsgevonden.

Kasteel Mir (17e eeuw)

Het kasteel Mir, gebouwd in gotische-renaissancestijl, bevindt zich in het stadje Mir (Wit-Rusland).

Bastille (Parijs, 18e eeuw)

De Parijse gevangenis werd een legende door de gebeurtenissen van de revolutie van 1789.

De werking van een kanon (18e eeuw)

Het kanon was een belangrijk stuk moderne vuurwapens gebruikt op land en op water.

Engels oorlogsschip (18e eeuw)

Engelse zeilschepen behoorden tot de beste schepen in de 17e-19e eeuw.

Guillotine

De guillotine die iets "menselijker" was dan de vorige executiemiddelen, kreeg zijn naam door de uitvinder: een Franse arts.

Moderne rijken

Talloze legendarische rijken werden gebouwd (en vernietigd) in de loop van de geschiedenis.

Panthéon (Parijs, 18e eeuw)

Het grootste en belangrijkste neoclassicistische gebouw in Frankrijk, voltooid in 1791; het werd de laatste rustplaats van veel Franse nationale helden.

Scheepskanon (17e eeuw)

Kanonnen werden ook op oorlogsschepen ingezet.

Het Macedonische Rijk

De legendarische heerser en militaire leider, Alexander de Grote, vestigde een enorm imperium.

Added to your cart.