Continentale drift op een geologische tijdschaal

Continentale drift op een geologische tijdschaal

De continenten van de aarde zijn constant in beweging sinds de geschiedenis van de planeet.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

geschiedenis van de aarde, posities van de continenten, continent migratie, Panthalassa, Pangea, Laurasia, Gondwana, geologische tijdperken, Kambrium, silurisch, Devoon, koolzuur, Perm, vulkanische activiteit, evolutie, continent, Aarde, lithosfeer, magma, natuurkundige aardrijkskunde, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

Geschiedenis van de aarde

4,6 miljard jaar geleden stolde de korst terwijl de aarde afkoelde en bedekte deze het gehele oppervlak. Een primaire atmosfeer werd gevormd uit gassen die uit de gestolde materie ontsnapten (waterstof en edelgassen). Later ontsnapten deze gassen naar de interplanetaire ruimte. De planeet was tijdelijk zonder atmosfeer; de oppervlakte werd getroffen door een veelvoud van meteorieten die kraters veroorzaakten. De korst smolt in de buurt van inslagen, wat vulkanische activiteit in gan zette.

3,6 miljard jaar geleden vormen gassen die ontsnappen tijdens vulanische activiteit de secundaire atmosfeer van de aarde (waterdamp, koolstofdioxide, zwaveldioxide, stikstof, chloorgas, ammonia, methaan). Interna krachten beginnen te werken. De temperatuur van de atmosfeer nam af, wat de condensatie van waterstof en de vorming van de eerste oceanen veroorzaakte. Stijgende magmastromen onder de mantel braken de korst van de aarde in meerdere stukken, waardoor platentektoniek in gang werd gezet.

3 miljard jaar geleden het eerste tijdperk van gebergtevorming.

2,3 miljard jaar geleden het tweede tijdperk van gebergtevorming, de formatie van berggroepen.

Het Cambrium
Gondwana bevond zich in het zuidelijk halfrond. Het noordelijke continent was verdeeld in drie delen (Baltica, Laurentia en Siberia).

Het Siluur
Belangrijkste periode van Caldedonische gebergtevorming; Baltica en Laurentia vormden een gezamenlijk continent.

Het Devoon
Vorming van de pedosfeer.

Het Carboon
De varisische gebergtevorming gebeurde in twee fasen: Baltica en Laurentia gingen samen met Siberia en vormden Laurasia, terwijl de botsing van Laurasia en Gondwana het supercontinent Pangaea, omringd door een enorme wereldwijde oceaan, Panthalassa.

Het Jura
De fragmentatie van Pangaea; de Atlantische Oceaan opende en de Alpide en circum-Pacifische riemen begonnen zich te vormen.

Het Tertiair
De belangrijkste periode van de Pacifische gebergtevorming en Euraziatische gebergtevorming.

Het Kwartair
Pleistoceen: belangrijkste periode van ijswerking; de meest belangrijke oppervlaaktevormende krachten waren de destructieve en constructieve activiteiten van ijskappen en gletsjers.

Holoceen
De meest belangrijke oppervlaktevormende kracht was de mens.

Definities van termen:

Primaire atmosfeer: De eerste atmosfeer rondom de aarde, gevormd door de gassen die ontsnapten uit de stollende korst (waterstof en helium).

Primaire oceaan: Een enorm, aaneengesloten watermassa in de prehistorische tijden, gevormd tijdens het afkoelen van de primaire atmosfeer. Het water verzamelde zich uit de zware regen die naar beneden viel uit de hoge luchtvochtigheid van de atmosfeer.

Primaire continent: een aaneengesloten supercontinent, gevormd in het Perm (Pangaea), omringd door een primaire oceaan (Panthalassa).

Continent: een groot aaneengesloten gebied van land, omringd door oceanen en zeeën met een eeuwenoude kern (massief).

Oceaanbassin: een deel van de oceanische korst; een onderzeese geomorfologische werking, een enorm sedimentair bassin. Dit wordt gevormd tijdens tektonische bewegingen, door spreiding van de zeebodem; basalt materiaal wordt jonger richting de oceanische randen.

Cilindrische projectie

4,6 miljard jaar geleden stolde de korst terwijl de aarde afkoelde en bedekte deze het gehele oppervlak. Een primaire atmosfeer werd gevormd uit gassen die uit de gestolde materie ontsnapten (waterstof en edelgassen). Later ontsnapten deze gassen naar de interplanetaire ruimte. De planeet was tijdelijk zonder atmosfeer; de oppervlakte werd getroffen door een veelvoud van meteorieten die kraters veroorzaakten. De korst smolt in de buurt van inslagen, wat vulkanische activiteit in gan zette.

3,6 miljard jaar geleden vormen gassen die ontsnappen tijdens vulanische activiteit de secundaire atmosfeer van de aarde (waterdamp, koolstofdioxide, zwaveldioxide, stikstof, chloorgas, ammonia, methaan). Interna krachten beginnen te werken. De temperatuur van de atmosfeer nam af, wat de condensatie van waterstof en de vorming van de eerste oceanen veroorzaakte. Stijgende magmastromen onder de mantel braken de korst van de aarde in meerdere stukken, waardoor platentektoniek in gang werd gezet.

3 miljard jaar geleden het eerste tijdperk van gebergtevorming.

2,3 miljard jaar geleden het tweede tijdperk van gebergtevorming, de formatie van berggroepen.

Het Cambrium
Gondwana bevond zich in het zuidelijk halfrond. Het noordelijke continent was verdeeld in drie delen (Baltica, Laurentia en Siberia).

Het Siluur
Belangrijkste periode van Caldedonische gebergtevorming; Baltica en Laurentia vormden een gezamenlijk continent.

Het Devoon
Vorming van de pedosfeer.

Het Carboon
De varisische gebergtevorming gebeurde in twee fasen: Baltica en Laurentia gingen samen met Siberia en vormden Laurasia, terwijl de botsing van Laurasia en Gondwana het supercontinent Pangaea, omringd door een enorme wereldwijde oceaan, Panthalassa.

Het Jura
De fragmentatie van Pangaea; de Atlantische Oceaan opende en de Alpide en circum-Pacifische riemen begonnen zich te vormen.

Het Tertiair
De belangrijkste periode van de Pacifische gebergtevorming en Euraziatische gebergtevorming.

Het Kwartair
Pleistoceen: belangrijkste periode van ijswerking; de meest belangrijke oppervlaaktevormende krachten waren de destructieve en constructieve activiteiten van ijskappen en gletsjers.

Holoceen
De meest belangrijke oppervlaktevormende kracht was de mens.

Definities van termen:

Primaire atmosfeer: De eerste atmosfeer rondom de aarde, gevormd door de gassen die ontsnapten uit de stollende korst (waterstof en helium).

Primaire oceaan: Een enorm, aaneengesloten watermassa in de prehistorische tijden, gevormd tijdens het afkoelen van de primaire atmosfeer. Het water verzamelde zich uit de zware regen die naar beneden viel uit de hoge luchtvochtigheid van de atmosfeer.

Primaire continent: een aaneengesloten supercontinent, gevormd in het Perm (Pangaea), omringd door een primaire oceaan (Panthalassa).

Continent: een groot aaneengesloten gebied van land, omringd door oceanen en zeeën met een eeuwenoude kern (massief).

Oceaanbassin: een deel van de oceanische korst; een onderzeese geomorfologische werking, een enorm sedimentair bassin. Dit wordt gevormd tijdens tektonische bewegingen, door spreiding van de zeebodem; basalt materiaal wordt jonger richting de oceanische randen.

Gesproken tekst

De geschatte leeftijd van de aarde is 4,6 miljard jaar; toen werd de solide korst gevormd. Magmastromen braken de aardkorst in stukken, waardoor de tektonische platen werden verschoven. In de loop van de geschiedenis veranderden de contouren en posities van de continenten steeds door de verschuivende tektonische platen.

De verschillende fases van de geschiedenis van de aarde worden met verschillende namen onderscheiden, vergelijkbaar met de geschiedenis van de mens. Om de periodes van de aarde van die van de mensheid te onderscheiden, spreken we van het Precambrium, Paleozoïcum, Mesozoïcum en het Cenozoïcum. Era's kunnen worden onderverdeeld in perioden, perioden in tijdvakken en tijdvlakken in tijdperken.

De grenzen van elke fase duiden op belangrijke geologische of paleontologische gebeurtenissen. Zo is bijvoorbeeld het einde van het Paleozoïcum verbonden met de fragmentatie van Pangea en de Perm-Trias-massa-extinctie.

Aan het einde van het Mesozoïcum stierf 75% van alle soorten uit, inclusief de dinosaurussen.

Elk tijdvak wordt gekenmerkt door het op grote schaal verschijnen van nieuwe soorten en door belangrijke gebergtevorming. De Caledonische en Varistische bergketens werden gevormd in het Paleozoïcum, dat werd gedomineerd door kalkachtige dieren en geleedpotigen.

Het Mesozoïcum was de tijd van de dinosaurussen en de vorming van de Pacifische en Euraziatische bergketens, wat zijn hoogtepunt bereikte in het Tertiair van het Cenozoïcum. Zoogdieren verspreidden zich tijdens het Tertiair over de aarde. Het Kwartair van het Cenozoïcum wordt gekenmerkt door ijstijden. Aan het einde van de laatste ijstijd werden de flora en fauna gevormd zoals we die tegenwoordig kennen.

Gerelateerde items

De structuur van de aarde (basisniveau)

De Aarde is opgebouwd uit verschillende lagen die een bolvormige schil vormen.

Interessante geografie feiten - Fysische geografie

Deze animatie toont enkele interessante feiten in de fysische geografie.

Staatsvormen en officiële talen

De animatie toont de soorten overheid en de officiële talen van de landen in de wereld.

Bestuurlijke indeling van Nederland

Deze animatie laat de provincies en provinciehoofdsteden van Nederland zien.

De landen van Azië

Leren over de geografische locatie, de hoofdsteden en vlaggen van Aziatische landen door...

Onze astronomische buren

Presentatie van onze astronomische buren, van het Zonnestelsel tot de sterrenstelsels.

Duurzame energiebronnen

Wie is er nou niet bekend met zonnestroom aangedreven rekenmachines of windmolens. Laten we een...

Maan

De Maan is de enige natuurlijke satelliet van de Aarde

Added to your cart.