Ara Pacis Augustae (Rome, 1e eeuw v.Chr.)

Ara Pacis Augustae (Rome, 1e eeuw v.Chr.)

Het altaar van de Vrede, gemachtigd tijdens het bewind van Augustus, was een van de belangrijkste werken van de oude Romeinse kunst.

Geschiedenis

Trefwoorden

Ara Pacis, Augustus, Ara Pacis Augustae, Pax, altaar, vredesakkoord, Rome, Római Birodalom, Marsveld, gebouw, architectuur, Religie, reliëf, marmer, fries, Hispania, Gallië, senaat, Ceremoniële optocht, mythologie, godheden, kunst, oudheid, geschiedenis

Gerelateerde items

Scènes

Het altaar

 • processie fries (noordelijke muur) - Deze processie fries bestaat uit 46 cijfers van lictoren, priesters, senatoren tot de leden van de keizerlijke familie, waaronder Lucius Caesar (kleinzoon van Augustus), Julia de Oudere (dochter van Augustus), Octavia Minor (zuster van Augustus) en Iullus Antonius (stiefzoon van Octavia Minor).
 • houtgesneden ornament - Het Acanthus fries aan de buitenkant van de muur bevat acanthus bladeren, bloemen en vogels, waaronder Apollo's zwaan die één van de favorieten van Augustus was. Hun symmetrie symboliseert de harmonie van de natuur.
 • meander grens
 • Lupercal paneel - Dit paneel toont de scène wanneer Faustulus, de herder, Romulus en Remus ontdekt die worden verpleegd door de wolvin. Terwijl Mars, de god van de oorlog, op hen neerkijkt. De naam van het paneel is afkomstig van Lupercal, de grot van de wolvin.
 • hoofdingang
 • Aeneas paneel - Een theorie suggereert dat de centrale figuur in dit paneel de Trojaanse held Aeneas is, die offers aan de huishoud goden (Penates) maakt. Dit kan worden gerechtvaardigd door de Aeneis van Vergilius, een verhaal waarin wordt gezegd dat Aeneas een zeug en dertig biggen heeft opgeofferd bij zijn aankomst in Italië. Er is echter een andere theorie volgens welke de centrale figuur in dit paneel Numa Pompilus is, de vreedzame tweede koning van Rome. Dit kan worden gerechtvaardigd door het feit dat er op de achtergrond een gebouw staat dat zeer vergelijkbaar is met de Tempel van Janus met zijn gesloten hekken.
 • Augustus - Hij was de eerste Romeinse keizer, die regeerde van 27 voor Christus tot 14 na Christus en de fundamenten legde van Pax Romana ofwel de Romeinse Vrede.
 • monument - Het bestaat uit twee delen, het altaar juiste rustend op een podium met treden en de muur. De zijkanten van het 4,6-meter-lange rechthoekige monument zijn 11,62 en 10,62 m.
 • processie fries (zuidelijke muur) - Deze processie fries bestaat uit priesters en andere aanwezigen evenals Augustus, Marcus Vipsanianus Agrippa (schoonzonen van Augustus), Livia Drusilla (vrouw van Augustus), Tiberius (geadopteerde zoon van Augustus), Antonia Jonger (jongere nicht van Augustus), Nero Claudius Drusus (stiefzoon van Augustus), Antonia de oudere (oudere nicht van Augustus) en Gnaeus Domitius Calvinus (generaal van Augustus).
 • Tellus paneel - Omringd door vruchtbaarheid en voorspoed, toont de zittende centrale figuur een godin, waarschijnlijk de godin van de aarde, Tellus Mater (of Terra Mater). Aan haar rechterzijde staat een figuur dat op de rug van een zwaan rijdt hetgeen landwinden vertegenwoordigt, terwijl aan haar linkerzijde een figuur is dat op een zeeslang zit hetgeen zeewind vertegenwoordigt. Als gevolg hiervan kunnen deze drie figuren een allegorie zijn van de aarde, het water en de lucht. Andere theorieën stellen dat de centrale figuur Italia vertegenwoordigt, Venus (godin van de liefde) of Pax (godin van de vrede). De laatste theorie over Pax kan worden gerechtvaardigd door het doel van de bouw van het altaar.
 • Roma paneel - Dit paneel toont een vrouwelijke krijger zittend op een stapel wapens van de vijanden, aldus het brengen van vrede. Men is over het algemeen van oordeel dat de vrouwelijke figuur de godin, Roma is, de personificatie van de stad Rome en het rijk.
 • ingang

Ara Pacis Augustae

Het altaar werd vernoemd naar de Keizerlijke Vrede die tot stand werd gebracht door Augustus, de eerste Romeinse keizer. Het werd in opdracht van de senaat in 13 voor Christus gebouwd en in 9 voor Christus werd de bouw voltooid. Het monument eert de terugkeer van Augustus van zijn militaire campagnes in Spanje en Gallië. Het altaar, gewijd aan Pax, de godin van de vrede, stond in de Campus Martius, niet ver van de Via Flaminia.

Omgeven door een muur, rust het altaar zelf op een podium en is gemaakt van wit Luna marmer (of Carrara marmer). Er zijn fijn gesneden reliëfs op zowel het exterieur als het interieur van de muur. Aan de buitenkant van het noorden en zuiden van de wand, waar er geen ingangen, waren er processie friezen met beeltenissen van priesters, senatoren, ambtenaren, alsmede Augustus en andere leden van de keizerlijke familie. Mythologische scènes werden afgebeeld op de muur aan weerszijden van de deuropeningen.

De vier belangrijkste panelen zijn voorzien van belangrijke figuren verbonden met de stad Rome. De onderste delen van de buitenkant van de muur zijn versierd met gebeeldhouwde Acanthus planten, de symmetrie die de harmonie van de natuur symboliseert. De binnenkant van de muur is versierd met gebeeldhouwde ossenschedels (bucrania), het symbool van offers, en slingers doorweven met vruchten.

Na de val van het Romeinse Rijk, begroeven sedimenten van de rivier de Tiber het monument dat werd gebeeldhouwd door de meest getalenteerde kunstenaars van de Keizerlijke periode. Delen van het altaar werden pas in de 16e eeuw gevonden tijdens de bouw van een paleis.

De reliëfs van het altaar braken in stukken en belandden in veel verschillende plaatsen. In de moderne periode werden meer en meer stukken gevonden. Ten slotte werden in 1937-1938 alle delen uitgegraven en verzameld vanuit andere delen van de wereld en het altaar werd gereconstrueerd. Vandaag de dag is het Ara Pacis niet te vinden in de oorspronkelijke locatie, maar in het Museum van de Ara Pacis in de buurt van het Mausoleum van Augustus.

Het interieur

 • altaar zijvleugel - Deze, in archaïsche stijl, bekroning plaat is versierd met gevleugelde leeuwen (of griffioenen) en voluten, met een Hellenistische invloed.
 • verfraaide muur - Binnenin is het bovenste deel van de muur versierd met gebeeldhouwde slingers verwoven met fruit, en ossenschedels welke offers symboliseren. Er waren offerschalen (plengoffer kommen, of paterae) boven de slingers. Het onderste deel van de muur staat symbool voor een houten hek dat een traditionele Romeinse offeraltaar zoud omringen.
 • Vestaalse Maagden - Zij waren de priesteressen van Vesta, die op het heilige vuur pasten. Ze woonden in de tempel van Vesta in het Forum Romanum. Vesta was de godin van de haard, het huis en gezin; haar Griekse tegenhanger is Hestia.
 • ossenschedel
 • Corintische zuil
 • bloemenkrans

Bovenaanzicht

 • podium met treden
 • altaar
 • muur - Het openlucht altaar werd omringd door een muur (grenzende muur). Er waren twee deuren aan de oostelijke en westelijke fronten van de muur, waardoor het altaar kon worden bereikt.

Animatie

 • houtgesneden ornament - Het Acanthus fries aan de buitenkant van de muur bevat acanthus bladeren, bloemen en vogels, waaronder Apollo's zwaan die één van de favorieten van Augustus was. Hun symmetrie symboliseert de harmonie van de natuur.
 • meander grens
 • hoofdingang
 • Augustus - Hij was de eerste Romeinse keizer, die regeerde van 27 voor Christus tot 14 na Christus en de fundamenten legde van Pax Romana ofwel de Romeinse Vrede.
 • podium met treden
 • altaar

Gesproken tekst

Ara Pacis Augustae

Het altaar werd vernoemd naar de Keizerlijke Vrede die tot stand werd gebracht door Augustus, de eerste Romeinse keizer. Het werd in opdracht van de senaat in 13 voor Christus gebouwd en in 9 voor Christus werd de bouw voltooid. Het monument eert de terugkeer van Augustus van zijn militaire campagnes in Spanje en Gallië. Het altaar, gewijd aan Pax, de godin van de vrede, stond in de Campus Martius, niet ver van de Via Flaminia.

Omgeven door een muur, rust het altaar zelf op een podium en is gemaakt van wit Luna marmer (of Carrara marmer). Er zijn fijn gesneden reliëfs op zowel het exterieur als het interieur van de muur. Aan de buitenkant van het noorden en zuiden van de wand, waar er geen ingangen, waren er processie friezen met beeltenissen van priesters, senatoren, ambtenaren, alsmede Augustus en andere leden van de keizerlijke familie. Mythologische scènes werden afgebeeld op de muur aan weerszijden van de deuropeningen.

De vier belangrijkste panelen zijn voorzien van belangrijke figuren verbonden met de stad Rome. De onderste delen van de buitenkant van de muur zijn versierd met gebeeldhouwde Acanthus planten, de symmetrie die de harmonie van de natuur symboliseert. De binnenkant van de muur is versierd met gebeeldhouwde ossenschedels (bucrania), het symbool van offers, en slingers doorweven met vruchten.

Na de val van het Romeinse Rijk, begroeven sedimenten van de rivier de Tiber het monument dat werd gebeeldhouwd door de meest getalenteerde kunstenaars van de Keizerlijke periode. Delen van het altaar werden pas in de 16e eeuw gevonden tijdens de bouw van een paleis.

De reliëfs van het altaar braken in stukken en belandden in veel verschillende plaatsen. In de moderne periode werden meer en meer stukken gevonden. Ten slotte werden in 1937-1938 alle delen uitgegraven en verzameld vanuit andere delen van de wereld en het altaar werd gereconstrueerd. Vandaag de dag is het Ara Pacis niet te vinden in de oorspronkelijke locatie, maar in het Museum van de Ara Pacis in de buurt van het Mausoleum van Augustus.

Gerelateerde items

Oude Romeinse senator en zijn vrouw

Senatoren, lid zijnde van de hoogste sociale klasse van het oude Rome, droegen toga's met paarse randen.

Boog van Titus (Rome, 1e eeuw)

De Romeinse keizer liet een triomfboog als herdenken aan de overwinnende veldtocht tegen de joden bij de ingang van het Forum Romanum opgericht.

Circus Maximus (Rome)

In het oude Rome was de enorme arena vooral beroemd vanwege het beroemde wagenrennen.

Colosseum (Rome, 1e eeuw)

Het meest beroemde amfitheater van het oude Rome met zijn majestueuze ruïnes werd in de 1e eeuw gebouwd.

De thermen van Caracalla (Rome, 3e eeuw)

De prachtige spa van de Romeinse keizer werd in de 3e eeuw n.Chr. gebouwd.

Pantheon (Rome, 2e eeuw)

De 'Tempel van alle goden' werd gebouwd onder het bewind van de Romeinse keizer Hadrianus.

Provincies en nederzettingen van het oude Rome

Deze animatie toont de geschiedenis van het oude Rome door de eeuwen heen.

Slag bij Actium

In de slag aan de Griekse kust behaalde Octavianus een beslissende overwinning op Marcus Antonius.

Theater van Pompeius (Rome, 1e eeuw v.Chr.)

Het gebouw, dat werd gebouwd in opdracht van Pompeius de Grote, was het eerste permanente stenen theater van het Oude Rome.

Wereldwonderen van de antieke wereld

Van de wereldwonderen van de antieke wereld zijn tegenwoordig alleen nog de piramides van Gizeh te zien.

Added to your cart.