Aluminiumsmelterij

Aluminiumsmelterij

In een aluminiumsmelterij wordt aluminium uit aluinaarde geëxtraheerd door middel van elektrolyse.

Chemie

Trefwoorden

aluminiumproductie, aluminium, aluminiumsmelter, electrolyse, alumina, ruw materiaal, kryoliet, bauxit, aluminiumoxide, reductie, oxydatie, anode, kathode, Gelijkstroom, koolstofanode, carbon dioxide, koolstofmonoxide, rode modder, licht metaal, aluiminium folie, vervaardiging, sociale geografie, industrie, Chemie

Gerelateerde items

Scènes

Gerelateerde items

De ijzerindustrie (middelniveau)

Ruwe ijzer wordt geproduceerd uit ijzererts in hoogovens.

Bovengrondse mijn

In tegenstelling tot ondergrondse mijnen worden in steengroeven lagen steenkool verwijderd en wordt er steenkool aan het oppervlak gedolven.

Cementproductie

In deze 3D-scène zie uit welke stappen het cementproductieproces bestaat.

De oplossing van NaCl

Gewoon zout wordt opgelost in water: polaire watermoleculen vormen een laag rond de ionen.

Kubisch ruimtelijk gecentreerd kristalrooster

Het kubisch ruimtelijk gecentreerde rooster is het minst dichte type kristalrooster.

Loodaccu

Elektrochemische processen in een loodaccu produceren elektrische stroom.

Metalen

Metaalatomen vormen een regelmatige roosterstructuur.

Ondergrondse kolenmijn

In tegenstelling tot dagbouwmijnen worden de overdekkende rotslagen niet weggehaald. De grondstoffen worden gedolven in mijnschachten.

Vlakgecentreerd kubiek metaalrooster

In het vlakgecentreerde kubieke metaalrooster zijn de metaalatomen het dichtst op elkaar gepakt.

Zeshoekig metalen raster

Metalen die zeshoekige metalen rasters vormen zijn onbuigzaam en lastig te bewerken.

Alkalinebatterijen

In alkalinebatterijen wordt er elektriciteit opgewekt door verschillende elektrochemische processen.

Ijzerindustrie (basisniveau)

In de ovens wordt ruwijzer van ijzererts geproduceerd.

Olieraffinage

Uit ruwe aardolie worden door middel van raffinage verschillende olieproducten zoals diesel, benzine of smeerolie geproduceerd.

Added to your cart.