Akropolis (Athene, 5e eeuw v. Chr.)

Akropolis (Athene, 5e eeuw v. Chr.)

De Akropolis van Athene, de meest beroemde citadel van de wereld werd in de vredestijd van Pericles gebouwd.

Geschiedenis

Trefwoorden

Akropolis, citadel, Phidias, Pericles, Hellas, Werelderfgoed, Pallas Athena, Parthenon, gebouw, stadstaat, Zeus, Grieken, Grieks, Griekenland, Athene, Ictinus, Kallikrates, polissen, godheden, Dorisch, tympaan, Basis, zuilengalerij, Ionisch, Religie, kariatiden, heiligdom, vredestijd, kerk, kolom, fronton detail, oudheid, geschiedenis, defensie

Gerelateerde items

Vragen

 • Op welke plekken van de Griekse stadstaten werden de akropolissen meestal gebouwd?
 • Hoe noemt men een stadstaat met een ander woord?
 • Welke functie had een akropolis?
 • Welke functie had een akropolis?
 • Wanneer werd de citadel van de stad Athene gebouwd?
 • Wie was de bouwmeester van de religieuze bouwwerken van de Atheense akropolis?
 • Wat is de eerste letter van het Griekse alfabet?
 • Wat is de laatste letter van het Griekse alfabet?
 • Wie was de beschermgodin van de stad Athene?
 • Hoe werd Athena geboren volgens de Griekse mythologie?
 • Wie was de godin van ambachten en wetenschappen in de Griekse mythologie?
 • Wie was de oppergod in de Grieks mythologie?
 • Hoe heet het poortgebouw van de Akropolis in Athene?
 • Voor welke godin werd een tempel naast het poortgebouw gebouwd?
 • In welke Griekse bouwstijl werd de tempel van Athena Nike gebouwd?
 • Hoe heet de grootste tempel van de Akropolis in Athene?
 • Hoe heten de zuilen die vrouwelijke figuren vormen en een balkon ondersteunen?
 • Op welk gebouw van de Akropolis van Athene bevinden zich kariatiden?
 • Welk gebouw van de Akropolis van Athene wordt ook wel "Ertsmagazijn" genoemd?
 • Wie was geen Atheense staatsman?
 • Wie was een tiran in de oudheid?
 • Wanneer werd de laatste tiran uit Athene verdreven?
 • Wie/wat had de hoogste macht in de Atheense democratie?
 • Wat gold als gemiddelde ambtstermijn van ambtenaren in de Atheense democratie?

Scènes

Akropolis

 • Parthenon - Een van de grootste tempels uit de oude wereld die in Dorische stijl werden gebouwd. Het centrale gebouw van de Akropolis.
 • Erechtheion - Een tempel die in Ionische stijl werd gebouwd. Kenmerkend zijn de zuilen die vrouwelijke figuren vormen (kariatiden).
 • Chalkotheke - Een hal voor de opslag van de wijgeschenken aan Pallas Athena.
 • Het standbeeld van Athena - De stad heeft de naam aan de godin van de wetenschappen en de wijsheid te danken en ze gold ook als verdediger van de stad.
 • Brauroneion - Het koor werd ter ere van de maagdelijke godin van de jacht opgericht.
 • Propyleeën - Een oud Grieks poortgebouw. In de Akropolis bestaat het uit twee hallen en vijf doorgangen.
 • De Tempel van Nike - Het koor met Ionische zuilen werd ter ere van Athena (de overwinnares) opgericht.
 • Athene - Het centrum van een van de belangrijkste poleis van het oude Griekenland. Vernoemd naar de godin Athena.
 • Egeïsche zee - Nevenzee van de Middellandse Zee met een oppervlakte van 214.000 km2.
 • Piraeus - Stad aan de Egeïsche kust, ten zuidwesten van Athene. Deze stad was de haven van het oude Athene.
 • weg - Een weg omzoomd door muren die Athene met Piraeus verbond. Het grootste deel van de handelswaar werd via deze weg van de haven naar de stad vervoerd.

De citadel van Athene

De akropolissen (citadellen) waren gebouwen die typerende waren voor het oude Griekenland, en hadden voornamelijk voor religieuze doeleinden. Ze bevonden zich meestal in het centrum van de stad, op hoger gelegen rotsachtige heuvels.
De bekendste (en ook de meest beroemde) akropolis is die van Athene. Deze staat ongeveer 150 meter hoog op een blauwgrijze kalksteenrots met een vlakke top. In de 5e eeuw, ook wel de gouden eeuw van de Atheense democratie genoemd, gaf Pericles de opdracht aan Phidias, een van de beroemdste kunstenaars van de oudheid, om met de planning van de Atheense akropolis te beginnen. Ictinus en Kallikrates waren hadden de leiding over de bouw ervan. Op de kale rots werd er toen in hoog tempo een reeks prachtige gebouwen neergezet.

De Vereniging van Griekse Archeologen deed in de late 19e eeuw grootschalige opgravingen op de Akropolis, maar de restauratie van de gebouwen is nog steeds in uitvoering. Het gebouwencomplex staat sinds 1987 op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Het borstbeeld van Phidias

Propyleeën

Het poortgebouw

De term Propyleeën verwijst meestal naar de Griekse poort gebouwen uit de oudheid.

Het poortgebouw van de Akropolis in Athene werd tussen 437 en 432 v. Chr. volgens de plannen van Mnesicles gebouwd. (Het oorspronkelijke project werd om uiteenlopende redenen nooit volledig afgemaakt.)
Het poortgebouw bevatte vijf doorgangen, omsloten door poort met zes Dorische zuilen. Van de geplande gebouwen aan de twee kanten van de poort konden alleen de noordelijke gebouwen worden gerealiseerd. De grootschalige trappen die naar de poort leiden, werden in de Romeinse tijd gebouwd.

Van de vijf poorten en de twee hallen van de Propyleeën zijn nu alleen nog kleine delen van het plafond en de buitenste zuilen zichtbaar.

Het poortgebouw vandaag

Parthenon

De tempel van de maagdelijke godin

Het Parthenon was het meest majestueuze, centrale gebouw van de Akropolis. Het was een van de grootste tempels van de oude wereld. Het werd tussen 447 en 432 v. Chr. gebouwd, naar plannen van Phidias, en onder supervisie van Ictinus en Kallikrates. De naam komt van Pallas Athene, de beschermheilige godin van de stad (maagd = parthenos).

Het tempelgebouw werd in de Dorische orde gebouwd. Het onderbouw met trappen ondersteunt de zuilen (46 in totaal, rondom het gebouw) en de muren. De balken rusten op de zuilen, met het schuine dak erop en de twee driehoekige gevels (timpanen) versierd met reliëfs.

De centrale cella van de tempel werd door een wand in twee delen gesplitst. In het grotere deel stond een 11-12 meter hoog ivoren standbeeld van Athene, dat door Phidias was gemaakt. De kleinere cella werd als schatkist gebruikt.

Het Parthenon vandaag

Erechtheion

Het gebouw van de kariatiden

Het plateau van de Akropolis wordt door twee tempels gedomineerd: het Parthenon en het Erechtheion. De laatstgenoemde werd in Ionische stijl gebouwd. Een bijzonderheid hiervan is dat de balkon-achtige hal (de Choree-hal) door zes uit steen gesneden vrouwelijke figuren wordt gehouden.
Kariatiden zijn vrouwelijke figuren die in plaats van zuilen worden gebruikt (de mannelijke tegenhanger hiervan noemt men Atlas). Deze oplossing vindt men niet alleen in de oude Griekse architectuur: ook in latere bouwstijlen werd het vaak gebruikt. De zuilengalerij van Erechtheion geldt als het belangrijkste voorbeeld van deze stijl uit de oudheid.

De kariatiden

Het standbeeld van Athena

De verdediger

Pallas Athena behoort tot de Olympische goden omdat zij het kind is van Zeus en Metis.

Voor de oude Grieken gold zij als de godin van de wijsheid, de rechtvaardigheid, de wet, de kunsten en de ambachten. (Hoewel ze uit het hoofd van Zeus tevoorschijn kwam toen Hephaistos met zijn hamer op hem sloeg, werd ze de lieveling van haar vader.)
Ook de steden werden door Athena beschermd. Ze heeft zelfs met Poseidon voor een stad in Attica moeten vechten. Athena won dit gevecht, waardoor de stad Athene naar haar werd vernoemd.

De belangrijkste gebouwen van de Akropolis zijn dus ook gewijd aan deze beschermgodin van de stad (Athena Polias). Phidias wijdde echter ook nog een andere grote creatie aan Athene: Hij liet een enorm bronzen standbeeld van haar bouwen. Dit standbeeld stond op een open veld in de citadel. Bij helder weer kon men het van grote afstand zien.

Pallas Athena, de beschermgodin van de stad

Animatie

 • Parthenon - Een van de grootste tempels uit de oude wereld die in Dorische stijl werden gebouwd. Het centrale gebouw van de Akropolis.
 • Erechtheion - Een tempel die in Ionische stijl werd gebouwd. Kenmerkend zijn de zuilen die vrouwelijke figuren vormen (kariatiden).
 • Chalkotheke - Een hal voor de opslag van de wijgeschenken aan Pallas Athena.
 • Het standbeeld van Athena - De stad heeft de naam aan de godin van de wetenschappen en de wijsheid te danken en ze gold ook als verdediger van de stad.
 • Brauroneion - Het koor werd ter ere van de maagdelijke godin van de jacht opgericht.
 • Propyleeën - Een oud Grieks poortgebouw. In de Akropolis bestaat het uit twee hallen en vijf doorgangen.
 • De Tempel van Nike - Het koor met Ionische zuilen werd ter ere van Athena (de overwinnares) opgericht.
 • Het standbeeld van Pallas Athena - Het 12-meter hoge standbeeld werd door Phidias gebouwd. De huidskleur van de godin werd met ivoor getoond.
 • helm - Het werd met een sfinx en met gevleugelde paarden versierd.
 • de godin van overwinning - Het standbeeld van de gevleugelde godin van de overwinning.
 • Dorische zuil - Langs de langere binnenwanden werden elk tien zuilen, langs de kortere achterwand elk vijf Dorische zuilen opgezet.
 • schild - Het beeldde de strijd van de Grieken en de Amazonen af.
 • cel - De door muren afgegrensde binnenkant van de Griekse en Romeinse tempels, waar het cult-standbeeld stond.

Wandelen

Tijdreizen

Parthenon (doorsnede)

 • gevel
 • richel
 • timpaan - De driehoekige of gebogen gesloten, door lijsten begrensde voorgevel van de gebouwen met een schuin dak of wel een nis die vaak met standbeelden werd versierd.
 • voetstuk
 • 31 m
 • opisthonaos - De achterste zuilenhal.
 • 70 m
 • opisthodomos - Oorspronkelijk een kamer op het grondgebied van de tempel die geen toegang naar de cel had.
 • buitenste colonnade
 • Dorische zuil - Aan de korte zijde van de tempel werden acht zuilen, en aan de lange zijde zeventien zuilen in Dorische stijl gebouwd.
 • metope - Een vierkant, met reliëfs versierd veld in de fries van Dorische tempels.
 • acroterion - Versiering.
 • Parthenon - De grootste tempel van de Akropolis in Athene, die was gewijd aan Pallas Athena. Gebouwd door Ictinus en Kallikrates op basis van de artistieke ontwerpen van Phidias op de plaats van een oudere tempel. De tienjarige bouw werd in 438 v.Chr. voltooid.
 • dakwerk
 • cel - De door muren afgegrensde binnenkant van de Griekse en Romeinse tempels, waar het godenbeeld stond.
 • Ionische zuil - Het Parthenon werd met vier Ionische zuilen versierd. Dit was de eerste keer dat Dorische en Ionische elementen door elkaar in hetzelfde gebouw werden gebruikt.
 • Westerse gevelornament - Het stelt de strijd voor tussen Pallas Athena en Poseidon voor Attica.

Pallas Athena

 • Het standbeeld van Pallas Athena - Het 12-meter hoge standbeeld werd door Phidias gebouwd. De huidskleur van de godin werd met ivoor getoond.
 • helm - Het werd met een sfinx en met gevleugelde paarden versierd.
 • de godin van overwinning - Het standbeeld van de gevleugelde godin van de overwinning.
 • Dorische zuil - Langs de langere binnenwanden werden elk tien zuilen, langs de kortere achterwand elk vijf Dorische zuilen opgezet.
 • schild - Het beeldde de strijd van de Grieken en de Amazonen af.
 • cel - De door muren afgegrensde binnenkant van de Griekse en Romeinse tempels, waar het cult-standbeeld stond.

Athene

 • landbouwgebied
 • stadspoort
 • stadsmuur
 • Akropolis - Een citadel gebouwd op een goed beschermde hoge heuvel. Het religieuze centrum van de oude Griekse poleis.
 • Areopagus - Heuvel ten noordwesten van de Akropolis, de ontmoetingsplaats van de adelsraad.
 • agora - Marktplaats en heiligdom. Een van de belangrijkste commerciële, politieke en religieuze centra van oude Griekse steden.
 • woongebouwen

Gesproken tekst

In de oude Griekse stadstaten speelden de akropolissen een belangrijke rol. Ze werden in het centrum van de stad, op goed verdedigbare punten, gebouwd. Behalve hun verdedigingsfunctie dienden ze ook als centrum van het religieuze leven.

De Akropolis van de stad Athene neemt een prominente plaats in onder de akropolissen.
Niet alleen qua omvang en de kwaliteit van afwerking, maar ook zijn historische betekenis wijst erop dat dit de meest belangrijke plek in de oude Griekse wereld was. De Akropolis, gelegen op een hoge kalksteenrots op het Attika plateau werd in de 5e eeuw v.Chr. gebouwd. Dit wordt ook wel de eeuw van Perikles genoemd, en was een tijd van vrede en grote welvaart voor Athene. De kunstwerken met religieuze karakter werden door Phidias, een beroemde hellenistische beeldhouwer ontworpen.

Men had toegang tot de religieuze faciliteiten via een complex poortgebouw, de Propyleeën. De enorme marmeren poort werd door Mnesicles ontworpen.

In de Romeinse tijd werd er een trap bijgebouwd. Daarnaast stond de tempel die gewijd was aan één van de Olympische godinnen, namelijk Athena Nike. Deze tempel was één van de pareltjes van de Ionische architectuur.

De meeste gebouwen die op de hoogste bergtoppen in de buurt werden gebouwd werden ter ere van Pallas Athena, de beschermheilige en naamgever van de stad, opgericht. Op een open en centraal punt van de citadel stond het majestueuze bronzen standbeeld van Athena, die van daaruit over haar favoriete stad waakte.

De Chalkotheke diende als verzamelplaats van de wijgeschenken (ook wel "Ertsmagazijn" genoemd).

Het meest opvallende gebouw van de Akropolis van Athene is een van de grootste en bekendste tempels van de antieke wereld: het Parthenon. Het Dorische gebouw, gebouwd door Ictinus en Callicrates, werd gecombineerd met Ionische elementen en volgens de artistieke ontwerpen van de beroemde Hellenistische beeldhouwer Phidias gebouwd. In de grootste cella van de tempel stond het 12 meter hoge standbeeld van Athena, dat ook door Phidias was gemaakt.

Naast het lievelingskind van Zeus kregen natuurlijk ook andere goden een plaats in de Akropolis. Het Erechteion was ook één van de cultische tempels van de citadel: de kariatiden waren vrouwelijke figuren die in plaats van zuilen werden gebruikt.

Van het Heiligdom van Artemis (Brauroneion) zijn helaas alleen ruïnes overgebleven. De Akropolis in Athene trekt elk jaar honderdduizenden toeristen. In 1987 kreeg hij een welverdiende plaats op de Werelderfgoedlijst.

Gerelateerde items

Soorten Griekse zuilen uit de Oudheid

De Dorische, Ionische en Corinthische orde van zuilen verschillen in grootte en versieringen.

Het theater van Dionysos (Athene, 4e eeuw v.Chr.)

Het theater met haar kenmerkende vorm en uitstekende akoestiek was gelegen aan de zuidkant van de Akropolis in Athene.

Oude Atheense burger en zijn vrouw

De Atheense democratie werd gebouwd op de gemeenschap van burgers met volledige rechten.

Bastille (Parijs, 18e eeuw)

De Parijse gevangenis werd een legende door de gebeurtenissen van de revolutie van 1789.

Historische topografie (bezienswaardigheden)

Geef historische bezienswaardigheden aan op de blinde kaart.

Olympia (5e eeuw v.Chr.)

De Olympische Spelen, gehouden in de stad elke 4 jaar na 776 vC maakte dit een van de centra van het oude Griekenland.

Oude Griekse handel zeilboot

De oude Grieken konden de titel "de vervoerders op zee" van de Feniciërs overnemen.

Paard van Troje

Volgens het heldengedicht van Homerus zorgde deze list van Odysseus voor de ondergang van Troje.

Wereldwonderen van de antieke wereld

Van de wereldwonderen van de antieke wereld zijn tegenwoordig alleen nog de piramides van Gizeh te zien.

De Apoxyomenos

Dit karakteristieke Hellenistische kunstwerk werd gevonden op de bodem van de Adriatische Zee.

De Griekse goden

De Olympische goden in de Oud-Griekse mythologie verschilden sterk van elkaar, net als mensen.

Griekse vazen uit de oudheid

De meesterwerken van de oude Griekse pottenbakkers zijn belangrijke historische kunstvoorwerpen.

Het Paleis van Knossos (2e millennium v.Chr.)

Het grootste complex van Kreta in de bronstijd was hoogstwaarschijnlijk het centrum van de Minos-cultuur.

Mycene (2. millennium v.Chr.)

Deze oude beschaving werd vernoemd naar de oude Griekse stad met dezelfde naam. Het was de eerste nederzetting die over een acropolis beschikte.

Oudgrieks huis

De doorsnee Oudgriekse woonhuizen waren rechthoekig met een geometrische opstelling en hadden twee verdiepingen.

Schatkamer van Atreus (Mycene, 14e eeuw voor Christus)

Een tholos op de plek van de oude stad van Mycene, toegeschreven aan de legendarische koning.

De stad Babylon (6e eeuw v.Chr.)

De antieke stad Babylon lag in Mesopotamië, aan beide oevers van de rivier de Eufraat.

Hoogtepunten van de beeldhouwkunst

De animatie toont vijf prachtige werken uit de geschiedenis van de beeldhouwkunst.

Added to your cart.