2-desoxy-bèta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

2-desoxy-bèta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

Een onderdeel van DNA, bevat één hydroxylgroep minder dan ribose

Chemie

Trefwoorden

2-deoxy-beta-D-ribose, monosaccharide, koolhydraat, suiker, enkelvoudige suiker, pentose, aldopentose, aldose, DNA, desoxyribonucleïnezuur, nucleotide, kern, Organische chemie, Biologie, Chemie

Gerelateerde items

Scènes

Ball-and-stick-model

2-desoxy-bèta-D-ribose C₅H₁₀O₄

Gegevens

Molmassa: 134,13 g/mol

Smeltpunt: 91 °C

Eigenschappen

2-desoxy-bèta-D-ribose is een bouwsteen van DNA.

Het molecuul bevat één hydroxylgroep minder dan β-D-ribose.

Het is een kleurloze kristallijne verbinding die goed oplost in water en in pyridine, maar minder goed in alcohol.

Voorkomen en productie

Het molecuul komt voor in alle levende organismen als de koolhydraatcomponent van desoxyribonucleïnezuur. De suiker-fosfaat-ruggengraat van DNA bestaat uit desoxyribose- en fosfaatmoleculen. Aan de desoxyribosemoleculen zijn stikstofbevattende organische basen gebonden, die coderen voor de aminozuursequentie van eiwitten.

Ruimtelijk model

Gesproken tekst

Gerelateerde items

DNA

Drager van genetische informatie

Fosfaat (PO₄³⁻)

Een ioncomplex dat wordt gevormd door afgifte van een proton uit fosforzuur.

Purine (C₅H₄N₄)

Een stikstofbevattende heterocyclische verbinding. Derivaten ervan zijn guanine en adenine.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

Een stikstofbevattende heterocyclische verbinding. Derivaten ervan zijn thymine, cytosine en uracil.

Bèta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Een kristallijne verbinding die onderdeel uitmaakt van nucleïnezuren, co-enzymen, nucleotiden en nucleosiden.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

De lineaire-ketenversie van ribose, die van nature voorkomt in nucleïnezuren, co-enzymen, nucleotiden en nucleosiden.

De organisatie van genetisch materiaal

In de kern van onze cellen, met een grootte van slechts enkele duizendste millimeters, bevindt zich het bijna 2 meter lange, meervoudig opgerolde DNA.

Opdrachten over moleculen VI (koolhydraten)

Om te oefenen met de groepen en de structuren van mono-, di- en polysachariden

Added to your cart.