1,1,2,2-tetrafluorethaan (C₂F₄)

1,1,2,2-tetrafluorethaan (C₂F₄)

Kleurloos, geurloos gas, het monomeer van teflon.

Chemie

Trefwoorden

tetrafluorethyleen, teflon, alkylhalogenide, halogeenhoudende organische verbinding, polymerisatie, monomeer, polymeer, hitteresistent, Organische chemie, Chemie

Gerelateerde items

Scènes

Ball-and-stick-model

Tetrafluorethyleen C₂F₄

Gegevens

Molmassa: 100,2 g/mol

Smeltpunt: -131,15 °C

Kookpunt: -75,9 °C

Dichtheid: 1,519 g/cm³

Eigenschappen

1,1,2,2-tetrafluorethyleen is een monomeer van teflon (dat ook wel polytetrafluoretheen, PTFE wordt genoemd). Tetrafluorethyleen is een kleurloos, geurloos en ontvlambaar gas. Het speelt een rol bij voor alkenen kenmerkende additie- en polymerisatiereacties. Bij kamertemperatuur en in aanwezigheid van licht reageert het heftig met chloor. Het vormt ontplofbare peroxiden met zuurstof.

Omdat er zich spontaan polymeren kunnen vormen, moet tetrafluorethyleen met een stabilisator en luchtdicht worden bewaard.

Voorkomen en productie

Tetrafluorethyleen ontstaat tijdens de pyrolyse van difluorchloormethaan bij een temperatuur van 600-800 °C.

Toepassingen

Tetrafluorethyleen wordt toegepast bij de productie van teflon.

Ruimtelijk model

Gesproken tekst

Gerelateerde items

Polytetrafluorethyleen, teflon (C₂F₄)n

Een van de bekendste synthetische polymeren.

Etheen (ethyleen) (C₂H₄)

Het eenvoudigste alkeen, dat op de eerste plaats staat in de homologe reeks van de 1-alkenen.

De polymerisatie van etheen

Gepolymeriseerd ethyleen staat bekend als polyethyleen, een soort plastic.

Waterstoffluoride (HF)

Deze stof behoort tot de waterstofhalogeniden en is zo agressief dat zelfs glas erdoor wordt aangetast.

Additie

Additie is een reactie waarbij de moleculen van twee of meer substanties verenigen zonder de vorming van een bijproduct.

Fluor (F₂)

Het lichtste halogeen. Een bleek geelgroen, uiterst reactief en giftig gas. De bekendste verbinding ervan is teflon.

Boortrifluoride (BF₃)

Kleurloos, gas met een doordringende geur, zwaarder dan lucht. Het vormt witte dampen in vochtige lucht.

Een vergelijking van de halogenen

De halogenen vormen een groep in het periodiek systeem, die bestaat uit vijf chemisch aan elkaar verwante elementen: fluor, chloor, broom, jodium en astaat.

Added to your cart.