Padomju Savienība Staļina laikmetā

Padomju Savienība Staļina laikmetā

Staļina diktatūras izveides priekšnoteikumi un sekas.

03:31

Vēsture

Atslēgvārdi

Staļins, Padomju savienība, Stalinists, personības kults, Bolševiks, gulags, piespiedu darbs, rādīt izmēģinājumu, Ļeņins, Sarkans terors, darba nometne, Sarkanā armija, terors, második világháború, Pirmais pasaules karš, World War I., otrais pasaules karš, orosz forradalom, kommunista diktatúra, politika, politiķis, Jauda, Rūpniecība, Lauksaimniecība, bads, izpilde, Ekonomika, Vēsture, modern age

Added to your cart.