Jāzepa stāsts

Jāzepa stāsts

Šis ir Bībeles stāsts par Jāzepu, Ābrahama mazmazdēlu un jūdu patriarhu.

01:18

Vēsture

Atslēgvārdi

József története, Džozefs, Jákob fia, Jēkabs, sapņu interpretācija, sapnis, bibliai történet, Bībele, Vecā Derība, Izraēla, Ābrahāms, Kanana, Ēģipte, faraons, Vēsture, senatne, Dievs, testvér, auss, Reliģija

Added to your cart.