Žemės struktūra (tarpinė)

Žemės struktūra (tarpinė)

Žemė yra sudaryta iš kelių sferinių sluoksnių.

Geografija

Raktiniai žodžiai

Žemė, Žemės struktūra, Geosfera, atmosfera, biosfera, Hidrosfera, Litosfera, Žemės skiltis, egzosfera, Termosfera, Mezosfera, Stratosfera, Troposfera, Pluta, Mantija, Pedosfera, astenosfera, Branduolys, planeta, augalija ir gyvūnija, Žemyninė plokštė, Okeaninė pluta, Aurora, Meteoras, ozono sluoksnis, žemynas, Vandenynas, Geoterminis gradientas, Geografija, _javasolt

Susiję elementai

Klausimai

 • Kada susiformavo Žemė?
 • Pagal kokią savybę Žemėje skirtingos medžiagos išsidėstė sferiniais sluoksniais?
 • Kas privertė skirtingas medžiagas išsidėstyti sferiniais sluoksniais Žemėje?
 • Kokios yra išorinės geosferos?
 • Kokios yra vidinės geosferos?
 • Ar hidrosfera yra ribojamas sluoksnis?
 • Kas yra geoterminis gradientas?
 • Koks vidutinis Žemės geoterminis gradientas?
 • Kokia egzosferos temperatūra?
 • Į kelis atskirus sluoksnius atmosfera gali būti suskirstoma, remiantis kintančia temperatūra?
 • Kuris sluoksnis gali atspindėti radijo bangas?
 • Kur randasi ozono sluoksnis?
 • Kur randasi šalčiausia atmosferos vieta?
 • Kur sutelkta didžiausia atmosferos masė?
 • Kur atsitinka daugiausiai meteorologinių reiškinių?
 • Kas sudaro litosferą?
 • Kas yra astenosfera?
 • Ar tiesa, kad žemyno ir vandenyno plutos storiai skiriasi?
 • Ar tiesa, kad atmosfera gaubia Žemę be tarpų?
 • Ar tiesa, kad hidrosfera gaubia Žemę be tarpų?
 • Ar tiesa, kad visos mantijos yra kietos?
 • Ar tiesa, kad Žemės branduolys susideda daugiausia iš metalo?
 • Ar tiesa, kad atmosferos ploniausias sluoksnis yra egzosfera?
 • Ar tiesa, kad meteorai įsiliepsnoja troposferoje?
 • Kuri geosfera yra atokiausiame sluoksnyje?
 • Kuri geosfera talpina visus Žemėje esančius vandenis nepaisant kokioje jie formoje?

Vaizdai

Susiję elementai

Žemė

Mūsų Žemė yra tvirta planeta, kurios atmosferoje yra deguonies, o paviršių dengia kieta pluta, sudaryta iš mineralų ir uolienų.

Žemės drebėjimas

Žemės drebėjimas yra vienas žalingiausių gamtos reiškinių Žemėje.

Žemės ir Mėnulio susidarymas

Ši animacija demonstruoja kaip susiformavo Žemė ir Mėnulis

Žemės magnetinis laukas

Žemės magnetiniai šiaurės ir pietų poliai yra šalia geografinių šiaurės ir pietų polių.

Žemės struktūra

Žemė yra sudaryta iš kelių sferinių sluoksnių.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Deep-sea hydrothermal vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface through which geothermally heated water erupts.

Dirvožemio tipai

Ši animacija demonstruoja skirtingus dirvožemio tipus.

Geografinių koordinačių sistema

Geografinė koordinačių sistema leidžia tiksliai nustatyti kiekvieną vietą Žemėje.

Greenhouse effect

Human activity increases the greenhouse effect and leads to global warming.

How does it work? - Vacuum cleaner

The vacuum cleaner creates a partial vacuum and sucks up dust with the help of the incoming high-pressure air.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Ozone layer

The ozone layer filters the Sun´s harmful UV radiation, therefore it is indispensable for life on Earth.

Palydovinė navigacija, GPS

Norint nustatyti vietą tam tikru metu, reikia naudoti 4 iš 24 palydovų, įtrauktų į navigacijos sistemą.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Suraukšlėjimas (vidutinio lygio)

Dėl šoninių suspaudimo jėgų uolienos formuoja raukšles. Taip formuojasi kalnai.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Venus

Venus is the 2nd planet from the Sun, the brightest object on the night sky (after the Moon).

Added to your cart.