Thermal power station (hydrocarbon fuel)

Thermal power station (hydrocarbon fuel)

Thermal power stations convert energy released during the combustion of fossil fuels or renewable resources into electricity.

Geografija

Raktiniai žodžiai

Šiluminė elektrinė, Angliavandenilis, energijos šaltinis, Energijos gamyba, elektros srovė, Deginimas, Iškasena, Atsinaujinanti, elektrinė, Turbina, Generatorius, energijanergija, šiltnamio efektas, oro tarša, aplinkos tarša, Geografija

Susiję elementai

Vaizdai

Susiję elementai

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using bacteria. Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide; burning...

Elektros tiekimo tinklas

Elektros tiekimo tinklo paskirtis yra tiekti elektros energiją vartotojams.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Geoterminė elektrinė

Geoterminė elektrinė karšto, aukšto spaudimo, gilesniuose požeminiuose sluoksniuose esančio vandens energiją paverčia elektros energija.

Hidroelektrinė (Huverio užtvanka, JAV)

JAV Kolorado upėje pastatyta didžiulė užtvanka pavadinta Amerikos prezidento vardu.

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

How does it work? - Photovoltaic solar panel, solar thermal collector

This animation demonstrates how solar energy can be utilised.

Naudingųjų iškasenų gavyba atviruoju būdu

Skirtingai nuo gavybos šachtiniu būdu, atviruoju būdu išgaunamos iškasenos yra arti paviršiaus.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Offshore natural gas extraction, Norway

The Troll A is an offshore natural gas platform, the largest offshore platform ever built: it rises about 170 metres above water level, weighs 656,000...

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Potvynių hidroelektrinė

Potvynių hidroelektrinės elektros energijai gaminti naudoja vandens lygio svyravimus per parą.

Reaction of hydrogen with oxygen

Knallgas is the mixture of hydrogen and oxygen. It will explode when ignited.

Shale gas

This animation explains the technology of shale gas extraction.

Solar power station

Solar power stations convert solar energy into electricity.

Tarša

Tarša yra neigiamas žmogaus veiklos poveikis natūraliai aplinkai.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not removed, coal is extracted from mine shafts.

Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainės kinetinę vėjo energiją paverčia elektros energija.

Watermill

Machines converting the energy of flowing or falling water into useful forms of power were already in use in the Middle Ages.

Added to your cart.