The development of lakes

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Geografija

Raktiniai žodžiai

Ežeras, Ežerai, Vis dar vanduo, Išorės jėgos, vidinės jėgos, Pelkė, Fen, Tektonika, Kaspijos jūra, Baikalo ežeras, Vėjas, Karstas, Užtvankos, Jūra, vulkanas, kalnakasyba, žuvininkystė, Hidrografija, vanduo, Upė, Hidrosfera, Fizinė geografija, Geografija

Susiję elementai

Vaizdai

Susiję elementai

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

The water cycle (intermediate)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Aeolian landforms in deserts

Wind, as an external force, plays an important role in shaping deserts.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Hidroelektrinė (Huverio užtvanka, JAV)

JAV Kolorado upėje pastatyta didžiulė užtvanka pavadinta Amerikos prezidento vardu.

Karst region (intermediate)

Karst formations include dolines and dripstones.

Reed and bulrush

Cosmopolitan monocots inhabiting watersides.

Rivers and landforms

Rivers play an important role in shaping the Earth's surface: they cause erosion as well as carrying and depositing sediment.

Vandens tarša

Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai yra pramonė, žemės ūkis ir miesto teritorijos.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Lužis

Veikiant vertikaliosioms jėgoms, uolienos susmulkinamos į blokus ir ima vertikaliai slankioti.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

Added to your cart.