The Suez Canal

The Suez Canal is an artificial waterway connecting the Red Sea and the Mediterranean Sea.

Susiiję priedai

Protų mūšis

Protų nutekėjimo reiškinys sukelia reikšmingos įtampos tarp besivystančių ir išsivysčiusių regionų.

Išsivysčiusios šalys

Išsivysčiusios šalys yra pasaulio ekonomikos varomoji jėga, be to, jos pasižymi aukščiausiu BVP...

How can wind energy be used?

This lesson presents how wind energy can be utilised.

Let's practice positioning!

This lesson helps you understand what geographic coordinates are and how to use them.

Rankinio aikštelė

Šiais laikais rankinis yra viena populiariausių komandinio sporto šakų.

Gyventojų skaičius Žemėje 2150 m.

Matome, kaip greitai didėja pasaulyje žmonių skaičius. Vos po kelių metų jis turėtų pasiekti 8...

Populiacijos piramidė

Populiacijos piramidė atspindi duotos šalies sudarančių žmonių amžių ir lytį.

Persikėlimas į priemiesčius

Laipsniškas gyventojų persikėlimas iš miesto centro į aplinkines vietas.

Added to your cart.