Sulphate ion (SO₄²⁻)

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases protons.

Chemija

Raktiniai žodžiai

Sulfato jonai, Rūgštinis likučių jonas, anijonas, Jonas, Jungtinis jonas, sieros rūgštis, Sulfatai, gipsas, vario sulfatas, Neorganinė chemija, Chemija

Susiję elementai

Vaizdai

Susiję elementai

Lead-acid battery

Electrochemical processes in a lead-acid battery produce electric current.

Sieros dioksidas (SO₂)

Sieros dioksido išmetimas į atmosferą yra pagrindinė rūgštaus lietaus priežastis. Tai yra tarpinis produktas gaminant sieros rūgštį.

Sieros trioksidas (SO₃)

Vienas iš sieros oksidų, kuris ištirpę vandenyje sudaro sulfitinę rūgštį.

Sulfito rūgštis (H₂SO₃)

Bespalvė, vidutinio stiprumo rūgštis.

Sulphur (S₈)

An odourless, yellow, solid substance, the 16th most common in the Earth´s crust. One of the best known sulphur compounds is pyrite, also known as ´fool´s...

Sulphuric acid (H₂SO₄)

A colourless, viscous liquid, a highly corrosive, strong acid used in several industrial processes.

Vandenilio sulfidas (H₂S)

Bespalvės, nuodingos dujos, turinčios būdingą supuvusių kiaušinių kvapą. Jo randama mineraliniuose ir šaltinio vandenyse.

Vario (II) sulfatas (CuSO₄)

Vario junginys, svarbi augalų apsaugos priemonė.

Permanganato jonas (MnO₄⁻)

Kalio permanganatas naudojamas dezinfekcijai.

Added to your cart.