Sulphate ion (SO₄²⁻)

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases protons.

Chemija

Raktiniai žodžiai

Sulfato jonai, Rūgštinis likučių jonas, anijonas, Jonas, Jungtinis jonas, sieros rūgštis, Sulfatai, gipsas, vario sulfatas, Neorganinė chemija, Chemija

Susiję elementai

Vaizdai

Susiję elementai

Copper sulphate (CuSO₄)

A compound of sulphur often used as a pesticide.

Hydrogen sulphide (H₂S)

A colourless, toxic gas with the characteristic odour of rotten eggs. It occurs in certain mineral waters and spring waters.

Lead-acid battery

Electrochemical processes in a lead-acid battery produce electric current.

Sieros trioksidas (SO₃)

Vienas iš sieros oksidų, kuris ištirpę vandenyje sudaro sulfitinę rūgštį.

Sulfito rūgštis (H₂SO₃)

Bespalvė, vidutinio stiprumo rūgštis.

Sulphur (S₈)

An odourless, yellow, solid substance, the 16th most common in the Earth´s crust. One of the best known sulphur compounds is pyrite, also known as ´fool´s...

Sulphur dioxide (SO₂)

Sulphur dioxide emission is the main cause of acid rains. It is an intermediate product in the production of sulphuric acid.

Sulphuric acid (H₂SO₄)

A colourless, viscous liquid, a highly corrosive, strong acid used in several industrial processes.

Permanganato jonas (MnO₄⁻)

Kalio permanganatas naudojamas dezinfekcijai.

Added to your cart.