Senovės Romos pėstininkų taktika

Senovės Romos pėstininkų taktika

Senovės Romos legionieriai buvo karinės taktikos meistrai.

Istorija

Raktiniai žodžiai

Pėstininkas, karinė taktika, Kovoti, Taktika, Karas, Kariuomenės formavimas, karinis, Legionas, mūšis, Kavalerija, Vėžlių formavimas, karinis manevras, Phalanx, Karinis stulpelis, Római Birodalom, Ginkluote, Kareivis, Legionierius, apgula, Ataka, Mokymas, Manevras, Senovė, Romėniškas, Pėstininkų aikštė

Susiję elementai

Vaizdai

Karinė kolona

Formuotė "Perimetras" (prieš kavaleriją)

Formuotė "Pleištas"

Formuotė "Apskritimas"

Formuotė "Vėžlys"

Formuotė "Kvadratas"

Animacija

Pasakojimas

Labai sėkminga senovės Romos kariuomenė dar labiau sustiprėjo po Marijaus reformų. Tarp svarbiausių armijos reformų buvo ginklų standartizavimas ir reguliarių mokymų organizavimas. Reformavus karinius vienetus ar kohortas, legionai tapo mobilesni.

Senovės graikai ir makedonai įrodė, kad tikslus ir efektyvus būrys, susidedantis iš vienas prie kito pripratusių karių, gali pakeisti mūšio eigą.

Falangos tarnavo kaip pavyzdys legionams ir jų būriams. Romėnai per treniruotes ištobulino, kaip naudotis karinėmis formuotėmis. Jų kovos vedimo repertuaras buvo platus. Prireikus kariai sugebėjo lanksčiai, greitai ir drausmingai pertvarkyti savo gretas mūšyje.

Legionas dažniausiai turėjo žygiuoti didelius atstumus, kad pasiektų savo tikslą. Legionai artėjo į mūšio lauką keliomis kolonomis Taip buvo didinamas karių manevringumas.

Priešo kavalerijos puolimas kėlė rimtą pavojų Senovės Romos pėstininkams, tačiau jie sukūrė naują formuotę "perimetras", kuri pasirodė esanti veiksminga prieš šias atakas. Kareiviai glaudžiai sujungdavo gretas, sudarydami kvadratinę formuotę, uždengtą skydais iš visų pusių. Tarp skydų jie iškišdavo savo ietis, o formuotė priminė žnyples.

Romėnų pėstininkai dažniausiai naudojo "pleišto" formuotę puolimui. Naudojantis šiuo metodu, jiems pavykdavo palyginti lengvai įveikti priešo priekinę karių liniją. Be to, darnios, greitai artėjančios formuotės vaizdas baugino priešus.

Legionieriai paprastai naudodavo "apskritą" formuotę, kai priešininkai buvo lenkiami karių skaičiumi ar apsupami.

"Vėžlio" formuotė buvo nepaprastai sėkminga gynybos strategija atremiant priešo puolimą, kurią naudojo ne tik mūšiuose, bet ir apgulties metu. Tačiau ši formuotė nebuvo naudojama artimai kovai, nes apsunkino manevravimą.

"Kvadrato" formuotė buvo efektyvi puolant priešo kavalerijai iš priekio, tačiau ji taip pat buvo naudojama mūšyje, siekiant išblaškyti priešo gretas.

Susiję elementai

Roman soldier (1st century BC)

Mercenaries of the ancient Roman army were well-trained and well equipped with the most up-to-date weapons.

Senovės Romos karinė stovykla

Plečiantis Romos imperijai, naujai užkariautose teritorijose buvo įkurtos karinės stovyklos.

Alezija (dabartinės Prancūzijos teritorija, I a. pr. Kr.)

52 m. prieš Kr. Julijaus Cezario vadovaujamos Romos pajėgos apgulė Vercingetorikso ginamą galų miestą Aleziją.

Alezijos mūšis (52 m. pr. Kr.)

52 m. prieš Kr. Julijaus Cezario vadovaujamos Romos pajėgos apgulė Vercingetorikso ginamą galų miestą Aleziją.

Ancient Roman aqueduct and road

The excellent road and aqueduct system covering the whole empire reflects well the development of the Roman civilisation.

Germanų karys (4 amžius)

Bauginantys germanų kariai slinko iš Šiaurės Europos į pietus, grasindami Romos imperijai.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Provinces and settlements of Ancient Rome

This animation presents the history of Ancient Rome throughout the centuries.

Roman gladiators (2nd century)

Gladiators were combatants who entertained audiences in fights against each other or wild animals in ancient Roman arenas.

The Battle of the Catalaunian Plains (451)

The Roman army, led by Flavius Aetius, stopped the Hun invasion led by king Attila

Graikų ir makedoniečių falanga

Falanga buvo karinė senovės graikų sunkiųjų pėstininkų rikiuotė.

Added to your cart.