Politinės ir ekonominės sąjungos

Politinės ir ekonominės sąjungos

Pastaraisiais dešimtmečiais tarp šalių susiformavo keletas politinių ir ekonominių sąjungų.

Geografija

Raktiniai žodžiai

politika, Ekonomika, Sąjungos, NATO, Europos Sąjunga, G8, OPEC, NAFTA, Pietryčių Azijos valstybių organizacija, Arabų Lyga, Euro zona, ELPA, Šiaurės Taryba, valstybės šalys, Pasaulis, Europa, Žemėlapis, Pasaulio žemėlapis, countries, Šalis, Žemės žiedas, Žemė, Riba, Žmogaus geografija, Visuomenė, Žemėlapio žinios, Geografija

Susiję elementai

Vaizdai

Europos politinės/ir ekonominės sąjungos

Pasaulio politinės/ir ekonominės sąjungos

G7 ("Didysis septynetas"): pasaulio 7 labiausiai ekonomiškai išsivysčiusių šalių vyriausybių forumas. Pirmasis jų susitikimas, žinomas kaip pirmasis pasaulio ekonomikos susitikimas, įvyko 1975 m.

NAFTA (Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis): 1992 m. Kanada, Meksika ir Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašė susitarimą, kurio pagrindinis tikslas - sukurti laisvosios prekybos zoną šioms valstybėms narėms.

Susitarimu taip pat siekiama sukurti bendrą valstybių narių prekių ir paslaugų rinką, kurti naujas užimtumo galimybes ir stiprinti regiono įmonių konkurencingumą pasaulio rinkoje.

ASEAN (Pietryčių Azijos valstybių asociacija): regioninė tarptautinė organizacija, skatinanti politinį, ekonominį ir kultūrinį bendradarbiavimą tarp Pietryčių Azijos šalių. Ji buvo įkurta 1967 m., siekiant išsaugoti taiką regione ir apsaugoti valstybes nares nuo sovietinio bloko keliamos grėsmės.

Nuo aštuntojo dešimtmečio vidurio pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ekonominiam bendradarbiavimui, tačiau, praėjus dešimtmečiui, šis bendradarbiavimas buvo sustabdytas.

Nuo 1990 m. regione sparčiai augo ekonomika, kurią plėtoti padėjo darbo pasidalijimas tarp šalių, jų specializacija elektroninių prekių, masinės gamybos produktų ir aukščiausios klasės produktų gamyboje. Tai įtakojo regioninės laisvosios prekybos zonos sukūrimą. Organizacija yra įsikūrusi Džakartoje.

OPEC (organizacija, jungianti naftą eksportuojančias šalis): politinė ir ekonominė sąjunga, kurios misija yra koordinuoti žalios naftos gamybą valstybėse narėse.

Organizacija buvo įkurta 1960 m., kai naftos rinkoje dominavo Amerikos, Didžiosios Britanijos ir Olandijos pasaulinės kompanijos, siekusios sumažinti naftos kainą. Organizacijos tikslas buvo padėti šalims narėms atlaikyti naftos rinkoje dominuojančių pasaulinių kompanijų spaudimą.

Pradžioje organizacijos funkcija buvo parduoti besivystančių šalių naftos atsargas ir kontroliuoti gamybos apimtis. Vėliau organizacija taip pat turėjo didelę įtaką žalios naftos kainodarai pasaulio rinkose. Organizacijos būstinė yra Vienoje.

Arabų Lyga: regioninė tarptautinė arabų valstybių organizacija. Jos tikslas pirmiausia yra politinis, tačiau kultūrinis ir geografinis panašumas ir artumas yra narystės sąlyga.

Ja siekiama remti bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą, taip pat prisidėti prie valstybių narių ekonominio, socialinio, politinio, kultūrinio ir karinio vystymosi. Organizacija yra įsikūrusi Kaire.

Europos Sąjunga

1957 m. Romoje buvo sukurta Europos ekonominė bendrija, dar žinoma kaip Bendra rinka.
Nariai: Vokietijos Federacinė Respublika, Prancūzija, Italija ir Beneliukso šalys.

1967 - organizacijos pavadinimas keičiamas į Europos Bendriją.

Pavadinimo pakeitimas rodo, kad valstybių narių bendradarbiavimas nebėra vien tik ekonominis.

1973–1986 m. - Europos Bendrijos plėtra.
Prisijungusios valstybės: 1973 m. - Jungtinė Karalystė, Airija, Danija; 1981 m. - Graikija; 1986 m. - Portugalija ir Ispanija.

1985 m. - pasirašyta Šengeno sutartis, kuri užtikrina griežtą išorės sienų kontrolę ir laisvą asmenų judėjimą tarp valstybių narių.

1992 - pasirašyta Mastrichto sutartis. Tūkstantmečio pabaigoje valstybės narės sutinka sukurti (Vakarų) Europą be sienų.

1994 - Europos Bendrijos pavadinimas keičiamas į Europos Sąjungą, nurodant, kad bendradarbiavimas buvo išplėstas įtraukiant užsienio ir gynybos politiką.

1995 m. - naujosios valstybės narės: Švedija, Suomija, Austrija.

1995 m. įsigaliojo Šengeno sutartis. (JK nėra Šengeno erdvės dalis. Norvegija ir Islandija, ne ES narės, pasirašė susitarimą.)

1997 m. buvo pasirašyta Rytų Europos plėtros sutartis.

2002 m. - buvo įvestas euras, bendra ES valiuta. Sukurta euro zona. Įkurta pinigų sąjunga, taigi ES tampa antra pagal dydį pasaulio ekonomika.

Šalys narės (2015 m.): Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Belgija, Liuksemburgas, Austrija, Suomija, Ispanija, Portugalija, Italija, Airija, Graikija, Slovakija, Slovėnija, Kipras, Malta, Estija, Latvija, Lietuva.

2004 m. - Rytų plėtra. Naujosios valstybės narės: Kipras, Čekija, Estija, Lenkija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Slovakija, Slovėnija.

2007 m. - naujosios valstybės narės: Bulgarija ir Rumunija.

2013 m. - nauja valstybė narė: Kroatija

Terminų apibrėžimai:

Integracija: nepriklausomų nacionalinių ekonomikų sujungimas. Skirtumai tarp šalių narių vis labiau nyksta, o jų ekonominiai (vėliau ir kiti santykiai) tampa vis labiau panašūs į vidinius ryšius.

Sujungimas vyksta dviem lygmenimis: mikro lygiu (tarp įmonių) ir makro lygiu (tarp šalių).

Ekonominė sąjunga: priešpaskutinis žingsnis integracijos procese. Šiam etapui yra būdingas nacionalinių ekonomikų panaikinimas, įgyvendinama viena bendra ekonominė politika; sukuriami bendri gamybos ir pardavimo procesai; įgyvendinamos bendros investicijos ir technologinės grandinės peržengia nacionalines sienas.

Politinė sąjunga: pažangiausia integracijos forma. Valstybės narės įgyvendina ne tik bendrą ekonominę politiką, bet turi ir bendrą vyriausybę, formuojančią vieningą valstybę.

Regioninė ekonominė sąjunga: integracijos forma, kai valstybės narės aiškiai apibrėžtame geografiniame regione sudaro ekonominę sąjungą.

NATO

Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija (NATO) yra 28 Šiaurės Amerikos ir Europos šalių aljansas. Ji buvo įkurta Vašingtone po Antrojo pasaulinio karo (1949 m. balandžio 4 d.). Sukurta šaltojo karo ginklavimosi varžybų metu, organizacija siekė susilpninti Sovietų Sąjungą, kuri tuo metu plėtėsi Rytų Europoje, ir priešintis Varšuvos paktui. Šaltojo karo pabaigoje NATO tapo Vakarų civilizacijos gynėju.

NATO pagrindiniai tikslai yra nustatyti Šiaurės Atlanto Sutartyje, pagal kurią valstybės narės įsipareigoja naudotis visomis politinėmis ir karinėmis priemonėmis, kad apsaugotų savo laisvę ir saugumą. Organizacija taip pat siekia užkirsti kelią Rusijos politinės ir karinės įtakos plėtrai. Šiandien taikos palaikymo operacijos taip pat vykdomos už valstybių narių ribų. Didžioji galia, vedanti organizaciją, yra Jungtinės Valstijos, todėl NATO politika stipriai atstovauja šios šalies užsienio, politiniams ir ekonominiams interesams.

1999 m. į NATO įstojo Vengrija, Čekija ir Lenkija. 2004 m. prisijungė dar 5 Europos Sąjungos valstybės narės (Slovakija, Slovėnija, Estija, Lietuva, Latvija), taip pat Bulgarija ir Rumunija.

Šengeno erdvė

Susiję elementai

Šiuolaikinės pasaulinės religijos

Geografinį didžiausių (pasaulinių) religijų išsidėstymą nulėmė istoriniai įvykiai.

Administrative divisions of Austria

This animation presents the states and state capitals of Austria.

Administrative divisions of Germany

This animation presents the states and state capitals of Germany

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Cities of the world

This animation demonstrates the geographical locations of the Earth's major cities.

Countries of the World

Learning about the geographic location, capitals and flags of the world´s countries through exercises in three levels of difficulty.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

The suspension bridge that stretches above the strait between San Francisco Bay and the Pacific Ocean was opened in 1937.

Industrial estate

Industrial estates provide infrastructure and services for companies.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Mount Rushmore (USA)

Carved into a granite cliff, the sculptures of the Mount Rushmore National Memorial depict four great United States presidents.

Pabėgėlių stovykla Afrikoje (Darfūras)

Dėl karinio konflikto Sudane milijonai gyventojų liko be pastogės.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Slavai (6 amžius)

Šiuolaikiniai slavai gyvena 14-oje Europos šalių, kurias galima suskirstyti į 3 grupes.

States and cities of the USA

This animation demonstrates the states and largest cities of the USA.

The countries of Africa

Learning about the geographic location, capitals and flags of African countries through exercises in three levels of difficulty.

The countries of Asia

Learning about the geographic location, capitals and flags of Asian countries through exercises with three levels of difficulty.

The countries of Europe

Learning about the geographic location, capitals and flags of European countries through exercises in three levels of difficulty.

The countries of the Americas

Learning about the geographic location, capitals and flags of American countries through exercises in three levels of difficulty.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Added to your cart.