Perimeter, area, surface area and volume

This animation presents the formulas to calculate the perimeter and area of shapes as well as the surface area and volume of solids.

Susiiję priedai

Kampo pusiaukampinės brėžimas

Šiame vaizdo įraše duotam alfa kampui brėžiame kampo pusiaukampinę.

Pitagoro teoremos svėrimas

Šiame eksperimente svarstyklėmis pateikiame gerai žinomos Pitagoro teoremos įrodymą.

Where exactly?

Learn how to specify a location in a playful manner!

Linijos segmento statmenos pusiaukampinės braižymas

Nubrėžkime 6 cm ilgio linijos segmentui statmeną pusiaukampinę.

Trikampio atspindys ašyje

Ašis t ir trikampis ABC duoti tam tikroje plokštumoje. Nubraižykime trikampio ABC veidrodinį...

Linijos atkarpos atspindys per ašį

Plokštumoje duota ašis t ir linijos atkarpa AB. Nubraižykime linijos atkarpos AB veidrodinį...

Ryšys tarp kvadratinės piramidės tūrio ir prizmės tūrio

Šiame eksperimente įrodoma, kad prizmės tūris yra tris kartus mažesnis už kvadratinės piramidės...

Lygiagrečios linijos brėžimas duotu atstumu

Duota linija e. Nubrėžkime liniją, lygiagrečią linijai e, kuri būtų už 2 cm.

Added to your cart.