Perimeter, area, surface area and volume

This animation presents the formulas to calculate the perimeter and area of shapes as well as the surface area and volume of solids.

Susiiję priedai

Linijos atkarpos atspindys per ašį

Plokštumoje duota ašis t ir linijos atkarpa AB. Nubraižykime linijos atkarpos AB veidrodinį...

Kaip cilindro tūris susijęs su kūgio tūriu?

Šiame eksperimente įrodoma, kad cilindro tūris yra tris kartus didesnis už kūgio tūrį.

Lygiagrečių linijų braižymas – II sprendimas

Nubraižykime tokį rombą, kad vienas jo šonas būtų ant linijos e, o taškas P būtų viena iš...

Ryšys tarp kvadratinės piramidės tūrio ir prizmės tūrio

Šiame eksperimente įrodoma, kad prizmės tūris yra tris kartus mažesnis už kvadratinės piramidės...

Apskritimo palei ašį atspindys

Ašis t ir apskritimas su centru O bei spinduliu r duoti tam tikroje plokštumoje. Nubraižykime...

Katedros aukščio matavimas

Išmatuosime šios didelės katedros aukštį kampainiu ir atlikdami šiek tiek skaičiavimų.

60° kampo brėžimas

Kad galėtumėte nubrėžti 60° kampą, reikia grįžti atgal prie lygiakraščio trikampio braižymo.

Pitagoro teoremos svėrimas

Šiame eksperimente svarstyklėmis pateikiame gerai žinomos Pitagoro teoremos įrodymą.

Added to your cart.