Oksonio jonas (H₃O⁺)

Oksonio jonas (H₃O⁺)

Jonas, kuris nulemia tirpalo rūgštines savybes

Chemija

Raktiniai žodžiai

Hidronio jonas, Katijonas, Jungtinis jonas, Rūgštus, PH, rūgštingumas, Jonų koncentracija, Neorganinė chemija, Jonas, Chemija

Susiję elementai

Vaizdai

Susiję elementai

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

NaCl tirpimas

Valgomoji druska tirpsta vandenyje: polinės vandens molekulės apsupa jonus, sudarydamos hidratinį apvalkalą.

Reakcija tarp cinko ir druskos rūgšties

Cinkas tirpsta druskos rūgštyje ir susidaro vandenilio dujos

Reakcija tarp vandenilio ir deguonies

Sumaišytos vandenilio ir deguonies dujos sudaro sprogų mišinį (perkūno dujas). Padegus jis sprogsta.

Vandenilio chlorido (HCl) tirpimas vandenyje

Vandeninis vandenilio chlorido tirpalas vadinamas druskos rūgštimi

Vanduo (H₂O)

Vanduo labai stabilus junginys, sudarytas iš vandenilio ir deguonies atomų, gyvybiškai svarbus visoms gyvybės formoms. Gamtoje jis sutinkamas visų trijų...

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the universe.

Oxygen (O₂) (intermediate)

A colourless, odourless gas, an important component of the atmosphere, indispensable to sustain terrestrial life.

Permanganato jonas (MnO₄⁻)

Kalio permanganatas naudojamas dezinfekcijai.

Added to your cart.