Nizvos fortas (Omanas, XVII a.)

Nizvos fortas (Omanas, XVII a.)

Apvalus didžiausio Arabijos pusiasalio forto bokštas turėjo išradingą gynybos sistemą.

Istorija

Raktiniai žodžiai

Nizvos tvirtovė, Nizva, Omanas, tvirtovė, Pilis, Tvirtovės architektūra, Gynybinis žiedas, Žiedinis bastionas, bokštas, Bokštas, Apvalus bokštas, Arabų, Pastatas, architektūra, apgula, Karinė strategija, Prieglauda, Sultonas, Arabijos pusiasalis, Naujųjų laikų, Istorija

Susiję elementai

Vaizdai

Pjūvis

 • stebėjimo taškas
 • snaiperio pozicija
 • maldos vieta - Forto gynėjai galėjo melstis net apgulties metu.
 • artilerija - Siena akimirksniu absorbuodavo patrankos šūvio smūgį.
 • priedanga - Jį sudarė du kambariai, kurie galėjo tarnauti kaip sandėliai, pastogės ar kalėjimai.
 • šachta - Į fortą įžengusiems įsibrovėliams ant galvų buvo pilamas verdantis aliejus.
 • gilus šulinys - Dėl forto aukščio šulinys buvo daug gilesnis nei įprasta.
 • akmenų mėtytojai - Įsibrovėliai būdavo pasitinkami jau prie pagrindinio įėjimo.
 • ginklų sandėlis
 • kalėjimo vienutė - Kaliniai buvo nuleisti virvėmis.
 • pagrindinis įėjimas
 • spąstai - įsibrovėliams įžengus pro duris, jos atsidarydavo nuo jų svorio ir krisdavo į duobę.
 • užtvanka - Maždaug 18 000 kubinių metrų uolienų ir smėlio, kurių bendra masė yra apie 29 000 tonų.
 • išorinė sienos pusė - Jis buvo sustiprintas kalkių tinko sluoksniu.

fortas

 • įėjimas į bokštą
 • apvalus bokštas
 • forto siena
 • tvirtovės kiemas
 • bastionas
 • bokštas
 • šulinys
 • ambrazūra
 • stebėjimo skylė
 • laiptinė

Nizvos fortas

 • miestas
 • fortas
 • vidinė forto siena
 • bokštas
 • išorinė forto siena

Gynyba

Pasivaikščiokite

Animacija

 • stebėjimo taškas
 • snaiperio pozicija
 • maldos vieta - Forto gynėjai galėjo melstis net apgulties metu.
 • artilerija - Siena akimirksniu absorbuodavo patrankos šūvio smūgį.
 • priedanga - Jį sudarė du kambariai, kurie galėjo tarnauti kaip sandėliai, pastogės ar kalėjimai.
 • šachta - Į fortą įžengusiems įsibrovėliams ant galvų buvo pilamas verdantis aliejus.
 • gilus šulinys - Dėl forto aukščio šulinys buvo daug gilesnis nei įprasta.
 • akmenų mėtytojai - Įsibrovėliai būdavo pasitinkami jau prie pagrindinio įėjimo.
 • ginklų sandėlis
 • kalėjimo vienutė - Kaliniai buvo nuleisti virvėmis.
 • pagrindinis įėjimas
 • spąstai - įsibrovėliams įžengus pro duris, jos atsidarydavo nuo jų svorio ir krisdavo į duobę.
 • užtvanka - Maždaug 18 000 kubinių metrų uolienų ir smėlio, kurių bendra masė yra apie 29 000 tonų.
 • išorinė sienos pusė - Jis buvo sustiprintas kalkių tinko sluoksniu.

Pasakojimas

Omano sultonatas yra Arabijos pusiasalyje. Dėl savo geografinės padėties jis dažnai buvo puolamas. Dėl šios priežasties jo teritorijoje per šimtmečius buvo pastatyta daugybė fortų. Nizvos miestas, kuris anksčiau buvo komercinis, religinis ir kultūrinis centras, yra seniausias šalies miestas. Nizvos fortas yra didžiausias tokio pobūdžio Arabų pusiasalyje ir taip pat lankomiausias paminklas sultonate.

Fortas buvo pastatytas XVII amžiaus antroje pusėje, nors jo pamatai iš tikrųjų datuojami XII a. Fortą saugo siena, apsupta bokštų ir bastionų, kuri taip pat sudaro miesto sienos dalį.

Pagrindinis forto komponentas yra didžiulis apvalus 30 metrų aukščio bokštas, kurio skersmuo yra 36 metrai.

Bokšto masyvi vidinė siena buvo sutvirtinta smėliu ir žvyru, kad būtų sustiprinta jo gynyba nuo patrankų ugnies. Išorinė siena yra padengta specialiu kalkinio tinko sluoksniu. Gilūs fortų šuliniai, saugyklos, celės ir maldos vieta gynėjams leido išgyventi ilgas apgultis.

Bokšto gynybos sistema atspindi Omano karo inžinierių ir architektų išradingumą. Siekiant užtikrinti visos teritorijos stebėjimą, bokštas buvo suprojektuotas su angomis strėlėms ir tarpais stebėjimui. Sienose buvo iškirstos angos šauliams, kad kulkos tiksliai galėtų pataikyti į savo taikinį.

Bokšto viršuje, tiesiai virš įėjimo, buvo pastatyta apsaugota terasa, iš kurios buvo galima mesti akmenis ant užpuolikų. Vienintelis būdas, kuriuo užpuolikai galėjo pasiekti bokšto viršūnę, buvo lipti pro tamsius, stačius, siaurus, vingiuotus laiptus. Taranai taip pat nedaug padėjo laužiant sustiprintus tvirtovės vartus.

Taip pat gynėjai užpuolikams turėjo paruošę nemažai staigmenų iš abiejų vartų pusių. Nepageidaujamiems lankytojams ant galvų iš viršutinio aukšto per angas būtų pilamas verdantis skystis, o tų, kuriems pavyko patekti per vartus, lauktų beveik nematomos durys – spąstai.

Nors didinga pilis keletą kartų buvo perstatyta, ji vis dar liudija šviesią Omano praeitį. Kasmet ji pritraukia daugybę turistų.

Susiję elementai

Arabų karys (6 a.)

Lankas ir kardas buvo svarbiausi viduramžių arabų karių ginklai.

Arab Caliph (7th century)

Caliphs, considered successors of the Prophet Muhammad, were the most important religious leaders of Islam.

Bedouin camp

The seminomadic lifestyle of the Bedouin adapted to the climatic and environmental conditions of the desert.

Dromedary

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

Patrankos veikimas (18 a.)

Patranka, naudojama tiek sausumoje, tiek vandenyje, buvo svarbi šaunamųjų ginklų rūšis Naujųjų laikų istorijos pradžioje.

Jameh Mosque (Isfahan, 15th century)

Its architectural solutions and ornamentation rank this mosque among the masterpieces of Islamic art.

Kaaba (Meka)

Didžiojoje Mekos mečetėje esanti Šventoji Kaaba yra pati švenčiausia islamo vieta.

The Alhambra in the 16th century (Spain)

The name of this magnificent palace complex originates in Arabic and means 'the red one'.

Viduramžių arabų vandens siurblys (Al-Jazari, XIII amžius)

Al-Jazari suprojektuotas vandens siurblys yra puikus viduramžių arabų inžinierių kūrybos pavyzdys.

Ottoman architecture in Hungary (17th century)

Remnants of Ottoman architecture in Hungary include the Gazi Kasim Pasha Mosque in Pécs and the Minaret of Eger.

Sirų vandens ratai (Hamos miestas, XIII a.)

Viduramžiais sirai vandens ratais upių vandenį tiekė į atokesnes teritorijas.

Tradicinis arabų burlaivis (Sambuk)

Didžiausias arabų burlaivis "Sambuk", dažniausiai buvo naudojamas kaip prekybinis laivas Persijos įlankoje.

Viduramžių arabų torpedos (Hassan Al Rammah, XIII a.)

Viduramžių arabų išradėjas Hassanas Al Rammahas suprojektavo pirmąją pasaulyje veikiančią torpedą.

The city of Babylon (6th century BC)

The ancient city of Babylon was built on the banks of the Euphrates River in Mesopotamia.

Added to your cart.