Napoleono karys (19 a.)

Napoleono karys (19 a.)

Amžininkai Napoleono armiją - Didžiąją armiją - vadino „nenugalima“.

Istorija

Raktiniai žodžiai

Napoleono kareivis, Napoleon, Didžioji armija, karinis, Kareivis, ginklas, ginklai, Karas, Karinė kampanija, Prancūzija, Prancūzų, Pėstininkas, Bajonetas, uniforma, Istorija, Naujųjų laikų

Susiję elementai

Klausimai

 • Kada vyko Napoleono karai?
 • Kuri šalis nedalyvavo Napoleono karuose?
 • Kurioje šalyje nevyko jokios svarbios karinės konfrontacijos, susijusios su Napoleono karais?
 • Kurios šalies karinis jūrų laivynas nugalėjo Napoleono karinį jūrų laivyną?
 • Kokios sostinės neužėmė Napoleono armija?
 • Kokios sostinės neužėmė Napoleono armija?
 • Kokia buvo pagrindinė karinės kompanijos žlugimo Rusijoje priežastis 1812 m.
 • Kur buvo ištremtas Napoleonas 1814 m.?
 • Koks įvykis Napoleono gyvenime įvyko anksčiau nei kiti?
 • Kurį mūšį vadina "Trijų imperatorių mūšiu"?
 • Kurį mūšį vadina "Tautų mūšiu"?
 • Kuriame mūšyje Napoleonas patyrė paskutinį pralaimėjimą?
 • Kur mirė Napoleonas?
 • Kada mirė Napoleonas?
 • Kuo ypatingas Napoleono karūnavimas imperatoriumi?
 • Kuris teiginys yra tinkamas apibūdinti Napoleono armiją?
 • Ar tiesa, kad dėl Napoleono karinės sėkmės reikšmingas vaidmuo tenka jo kariniam talentui?
 • Ar tiesa, kad Napoleonas asmeniškai pažinojo daugelį karių?
 • Ar tiesa, kad Napoleonas niekada nekovojo išvien su savo kariais?
 • Ar tiesa, kad Napoleonas mokėjo samdytiems kariams iš Prancūzijos iždo?
 • Kaip Napoleoną vadino jo kariai?
 • Kuris iš jų yra pagrindinis Trafalgaro mūšio didvyris?
 • Kas buvo legendinis Vaterlo mūšio vadas?
 • Kuris generolas nebuvo Napoleono priešininkas?
 • Kaip pavadintas aljansas prieš Napoleoną, suformuotas Vienos kongrese 1814–1815 m.?
 • Kuris iš šių romanų neaprašo Napoleono karus?
 • Kas buvo Napoleono armijos struktūros pavyzdys?
 • Ar tiesa, kad Napoleono kariai stovyklaudami nestatė palapinių?
 • Ar tiesa, kad Napoleonui buvo sunku derinti skirtingas savo armijos atšakas (kavaleriją, pėstininkus, artileriją)?
 • Kuri Napoleono armijos šaka nedalyvavo Prancūzijos invazijoje į Rusiją 1812 m.?

Vaizdai

Susiję elementai

Napoleonic Wars

Napoleon I, who crowned himself emperor, was one of the most outstanding military commanders in history.

Trafalgaro mūšis (1805 m.)

Didžiosios Britanijos Karališkasis laivynas, vadovaujamas admiralo lordo Horacijaus Nelsono, nugalėjo Prancūzijos ir Ispanijos laivyną Napoleono karų mūšyje.

Triumfo arka (Paryžius, 1836 m.)

Triumfo arkos statyba buvo baigta po Napoleono žlugimo, tik 1836 metais.

Austrijos Habsburgų imperatoriškasis pėstininkas

Naujaisiais laikais Habsburgų imperijos pėstininkai dalyvavo daugybėje mūšių.

Bastilija (Paryžius, 18 a.)

Paryžiaus kalėjimas tapo legendiniu po 1789 m. revoliucijos.

Clothing (Western Europe, 19th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

JAV pilietinio karo kariai (XIX a.)

Amerikos pilietiniame kare pietinių valstijų Konfederacijos kariai kovojo su šiaurinių valstijų Sąjungos kariais.

Myriaus pilis (17 amžius)

Myriaus pilies kompleksas, esantis Baltarusijoje, Myriaus mieste, buvo pastatytas gotikos-renesanso stiliumi.

Panthéon (Paris, 18th century)

The most important Neoclassicist building in France, completed in 1791, became the final resting place of many of France´s greats.

The Turk (Automaton Chess Player)

Wolfgang von Kempelen´s best known invention.

Vengrijos Nepriklausomybės karo kariai (1848 – 49 m.)

Pagrindiniai Vengrijos Nepriklausomybės karo mūšių dalyviai buvo vengrų, austrų imperatoriškieji ir Rusijos caro kariai.

The Steadfast Tin Soldier

Hans Christian Andersen´s legendary character comes to life in a diorama.

Added to your cart.