Molekulė. Užduotis V (Deguonies turintys organiniai junginiai)

Molekulė. Užduotis V (Deguonies turintys organiniai junginiai)

Užduotis skirta geriau įsisavinti deguonies turinčių junginių klasifikaciją ir struktūrą.

Chemija

Raktiniai žodžiai

Molekulė, Deguonies turinčius organinius junginius, alkoholis, eteris, Okso junginys, aldehidas, Ketonas, Karboksirūgštis, esteris, Hidroksilo grupė, Karbonilo grupė, Keto grupė, Okso grupė, Karboksilo grupė, Konstitucinis izomeras, Funkcinė grupė, sidabro veidrodžio bandymas, valentingumas, Polivalentas, number of hydroxyl groups, užduotis, Praktikuojantis, Organiniai junginiai, Chemija

Susiję elementai

Molekulės. Užduotis IV (Angliavandeniliai)

Užduotis skirta susipažinimui su angliavandeniliais.

Molekulės. Užduotis VI (Angliavandeniai)

Užduotis apie angliavandenių klasifikavimą, mono-, di- ir polisacharidų struktūrą.

Acetaldehidas (etanalis) (CH₃CHO)

Aldehidų klasės atstovas. Tai svarbi žaliava ir tarpinis produktas pramonėje.

Dimetileteris (C₂H₆O)

Bespalvės, specifinio kvapo dujos. Gaunamos dehidratuojant metanolį.

Etanolis (etilo alkoholis) (C₂H₅OH)

Geriausiai žinomas alkoholis, naudojamas maisto pramonėje.

Etilacetatas (etiletanoatas) (C₄H₈O₂)

Vienas iš svarbiausių esterių. Gaunamas sureagavus etanoliui su etano rūgštimi.

Etilenglikolis (1,2-etandiolis)(C₂H₆O₂)

Paprasčiausias diolių (daugiahidroksilių alkoholių) atstovas

Fenolis (C₆H₅OH)

Paprasčiausias aromatinis junginys, turintis hidroksigrupę.

Glicerolis (1,2,3-propantriolis)(C₃H₈O₃)

Trihidroksilis alkoholis, kuris dažnai naudojamas kremų ir tepalų gamybai.

Metanolis (metilo alkoholis) (CH₃OH)

Paprasčiausias sotusis alkoholis. Labai nuodingas, lengvai painiojamas su etanoliu.

Metilmetanoatas (C₂H₄O₂)

Tai metano rūgšties ir metanolio esteris, suteikiantis kai kuriems vaisiams kvapą.

Skruzdžių rūgštis (metano rūgštis) HCOOH

Skruzdžių rūgštis, paprasčiausia karboksirūgštis.

1-butanolis (C₄H₁₀O)

Tai alkoholis, grandinėje turintis keturis anglies atomus ir naudojamas kaip tirpiklis.

Acetonas (propanonas) (C₃H₆O)

Paprasčiausias ketonų klasės atstovas.

Added to your cart.