Lightning

Lightning is a sudden electrostatic discharge accompanied by a sound known as thunder.

Susiiję priedai

Saulės spinduliavimas

Saulės spinduliai nepertraukiamai keliauja per kosmosą, bet kai pasiekia Žemės atmosferą, gali...

Ugnikalnių išsiveržimai

Ši animacija paaiškina skirtingus ugnikalnių išsiveržimo tipus.

Kalkakmenis

Tai nuosėdinė uoliena su didele kalcio karbonato priemaišų dalimi.

The lungs of the Earth Tropical Rainforests

Tropical rainforests play an important role in regulating the Earth climate.

Atšilimo veiksniai

Saulės spinduliuotės trukmė, Saulės spindulių kampas ir paviršiaus albedas – viskas turi įtakos...

The formation of the Andes

The Andes were formed by the collision of two tectonic plates, one oceanic and one continental.

Ežerų tipai

Uždarieji vandens telkiniai būna įvairių pavidalų Žemėje. Pasidomėkime, kaip juos būtų galima...

Erozijos paveikti slankių plokščių kalnai

Galime pastebėti variskinių ir kaledoninių kalnų sistemų likučių beveik visame pasaulyje.

Added to your cart.