Leonardo da Vinčio dirbtuvė (Florencija, 16-tas amžius)

Leonardo da Vinčio dirbtuvė (Florencija, 16-tas amžius)

Apsilankykite šio Renesanso polimato dirbtuvėse, kuriose gimė jo svarbiausi išradimai ir meno kūriniai.

Vizualiniai menai

Susiję elementai

Klausimai

 • Kokie personažai vaizduojami Leonardo paveiksle "Paskutinė vakarienė"?
 • Kuris iš šių paveikslų yra vienas iš Leonardo da Vinčio darbų?
 • Kuris iš šių paveikslų nėra nutapytas Leonardo da Vinčio?
 • Kokia svarbi mokslo sritis nebuvo tyrinėjama Leonardo?
 • Kurie iš šių žodžių apibūdina Leonardo?
 • Kokio darbo Leonardo niekada nedirbo?
 • Kokiame mieste Leonardo nedirbo?
 • Kokio menininko dirbtuvėse Leonardo atliko praktiką?
 • Kokiame amžiuje Leonardo mirė?
 • Kokiame amžiuje Leonardo gimė?
 • Kokios tautybės buvo Leonardo da Vinčis?
 • Kokią specialią rašymo techniką naudojo Leonardo da Vinčis?
 • Kas nepritarė Leonardo žmogaus anatomijos tyrinėjimams?
 • Kokia svarbi mokslo sritis nebuvo tyrinėjama Leonardo?
 • Kokia svarbi mokslo sritis nebuvo tyrinėjama Leonardo?
 • Ar tiesa, kad Leonardo pastatė ir sukonstravo daugelį savo brėžinių?
 • Koks įžymus žmogus gyveno tuo pačiu laikotarpiu kaip ir Leonardo?
 • Kas nebuvo išrasta Leonardo da Vinčio?
 • Kuris iš šių išradimų priklausė Leonardo da Vinčiui?
 • Ko Leonardo negalėjo laikyti ant savo darbo stalo?
 • Kurio kultūrinio judėjimo metu Leonardo gyveno ir dirbo?
 • Ar tiesa, kad daugelis Leonardo idėjų kilo stebint gamtą?

Vaizdai

Dirbtuvės

Pasivaikščiojimas

Diorama

Meno kūriniai

Rašomasis stalas

Eskizai

Polimatas

Viktorina

Animacija

Pasakojimas

15-tas ir 16-tas amžius įpūtė naujų istorinių vėjų, taigi nieko keisto, kad šis laikotarpis pagrįstai laikomas "moderniojo amžiaus aušra". Šiame periode gyveno ir archetipinis Renesanso žmogus - Leonardas da Vinčis.

Šis polimatas, pasižymėjęs menininkas ir išradėjas, per savo ilgą ir įvairiapusišką karjerą gyveno keliuose miestuose, tačiau jo metai praleisti Florencijoje, ko gero, vieni įsimintiniausių.

Žinoma, kad Da Vinčis naudojo ir ankstesnių mokslininkų idėjas ir darbus, bet dauguma jo išradimų, bei mokslinių pasiekimų (kurie gerokai lenkė tuometinį laiką) buvo įkvėpti gamtinių stebėjimų. Taip pat mokydamasis žmogaus anatojimą, tyrimams Leonardo skrosdavo lavonus, o tai labai papiktino Katalikų bažnyčią.

Dar vienas įdomus da Vinčio inžinerinių darbų aspektas buvo jo susikoncentravimas į skraidymą, tačiau daugelis jo idėjų niekada nebuvo įgyvendintos. Kai kurie jo teoriniai projektai ir brėžiniai, remiantis pačio mokslininko atliktais bandymais, niekada nebūtų veikę praktiškai.

Leonardo karinės inžinerijos darbai buvo labiau praktiški - dauguma jo karinių mašinų prototipų buvo užsakyti. Jis išvystė genialius puolamuosius ginklus ir sumanias gynybos mašinas. Daugelis Leonardo darbų dar ir šiai dienai yra laikomi modernių karinių ginklų pirmtakiais.

Nederėtų pamiršti, kad netik indėlis į mokslą išgarsino Leonardo - nemažiau įspūdingi jo, kaip menininko, pasiekimai. Be jo meninių tyrinėjimų ir eskizų, šis kūrėjas buvo ir puikus tapytojas. Daugelis jo paveikslų tapo legendiniais, pavyzdžiui, Mona Liza - ko gero nenuginčijamai įžymiausias istorinis paveikslas. Paslaptinga La Gioconda (orginalus paveikslo pavadinimas) šypsena - tikras to amžiaus ir da Vinčio gyvenimo atspindys.

Susiję elementai

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

Apoxyomenos

The characteristic ancient Greek statue was found on the bottom of the Adriatic Sea.

Archimedo kariniai išradimai (3 a. pr. Kr.)

Archimedas buvo vienas genialiausių senovės graikų mokslininkų, pasižymėjęs ir kariniais išradimais.

Archimedo sraigtas (3 a. pr. Kr.)

Archimedo išrastas sraigtinis siurblys buvo naudojamas drėkinti žemę.

Clothing (Western Europe, 15th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Colosseum (Rome, 1st century)

The most famous and most magnificent amphitheatre of Rome was built in the 1st century.

Galileo Galilei's workshop

Galileo Galilei's scientific achievements contributed greatly to the advancement of physics and astronomy.

Gothic cathedral (Clermont-Ferrand, 15th century)

The cathedral named after the Assumption of Mary into Heaven is one of the gems of French Gothic architecture.

Helicopter experiment (Oszkár Asboth, 1928)

As a milestone in the history of aviation, Oszkár Asboth´s first helicopter made its first flight in 1928.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16th century)

The first indoor theatre in modern history to be constructed according to the theatre-building codes of Antiquity was inaugurated in 1585.

The Cave of Altamira

The world-famous limestone cave with its amazing cave paintings is one of the most important archaeological sites of Palaeolithic art.

Venice in the Middle Ages

Medieval Venice owed its wealth to its flourishing maritime trade.

Viduramžių arabų torpedos (Hassan Al Rammah, XIII a.)

Viduramžių arabų išradėjas Hassanas Al Rammahas suprojektavo pirmąją pasaulyje veikiančią torpedą.

Clothing (Western Europe, 16th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Gutenberg's press (Mainz, 15th century)

Life magazine picked Gutenberg's invention of mechanical movable type printing as the most important event of the second millennium.

Medieval inhabited bridge (London Bridge, 16th century)

In the Tudor Era around 200 buildings were built on the bridge across the River Thames.

Daedalus and Icarus

An ancient Greek myth about the tragedy of father and son who wanted to flee the island of Crete.

Milestones of sculpture

The animation shows five outstanding works in the history of sculpture.

Non-orientable surfaces

The Möbius strip and the Klein bottle are special two-dimensional surfaces with only one side.

Otto Lilienthal’s glider

The German engineer Otto Lilienthal was the first person to make successful flights with a glider designed by himself.

Added to your cart.