Inkų karys (XV a.)

Inkų karys (XV a.)

Inkų kario ginkluotė buvo nepakankama kovojant su Ispanijos konkistadorais.

Istorija

Raktiniai žodžiai

Inka, Inkų kariai, Kovotojas, Viduramžiai, ietis, stropas, kirvis, Skydas, vėzdas, Ispanijos užkariautojai, Kareivis, Vietiniai žmonės, Amerika

Susiję elementai

Klausimai

 • Kuriame žemyne buvo įkurta inkų imperija?
 • Kuri šių dienų šalis NĖRA inkų imperijos teritorijoje?
 • Kuris miestas buvo inkų imperijos administracinis centras?
 • Kokį titulą nešiojo inkų valdovai?
 • Kaip buvo vadinami ispanų kolonizatoriai?
 • Kurios šalies kariai užkariavo inkų imperiją?
 • Kuris konkistadoras užkariavo inkų imperiją?
 • Kuriame šimtmetyje suklestėjo inkų imperija?
 • Kokia buvo svarbiausia Europos užkariautojų karinio pranašumo priežastis?
 • Iš kokios medžiagos buvo pagaminti inkų karių ginklai?
 • Kokių ginklų neturėjo inkų kariai?
 • Kokiam ginklui priklauso laidyklė?
 • Ar teiginys teisingas, kad inkų kariai NETURĖJO skydo?
 • Ar teisingas teiginys, kad inkų kariai NĖRA dėvėję šarvų?
 • Kuri nebuvo viena iš inkų imperijos žlugimo priežasčių?
 • Kuris apibrėžimas labiau tinka inkų kirviui?
 • Kurio rango NĖRA inkų armijoje?
 • Ar teisingas teiginys, kad inkai ginklų gamybai nenaudojo metalo?
 • Koks metalas inkams nebuvo žinomas?
 • Su kokiu karių skaičiumi Pisaras nugalėjo inkų imperiją?
 • Kas buvo paskutinis teisėtas inkų valdovas?

Vaizdai

Susiję elementai

Machu Picchu (15th century)

The ancient Inca city, located in present-day Peru, is a World Heritage Site.

Konkistadoras (XVI a.)

Ispanijos užkariautojai pasiekė didelių laimėjimų todėl, kad naudojo šarvus ir šaunamuosius ginklus.

Actekų kariai (XV a.)

Bauginančios išvaizdos actekų kariai savo primityviais ginklais negalėjo sulaikyti Ispanijos konkistadorų.

Actekų valdovas (XV a.)

Actekų imperija buvo despotiška, militaristinė valstybė, valdoma valdovo tlatoani ("karalius").

Chichen Itza (12th century)

The legendary city of the Mayan-Toltec Empire was located on the territory of present-day Mexico.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Teotihuacan (4th century)

Majestic even in its ruins, this city was the largest and most populous settlement in the pre-Columbian Americas.

Europiečiai kolonizuoja Ameriką (iki 1763 m.)

Užkariaujant Naująjį pasaulį dalyvavo daug Europos valstybių, dėl to Amerikos žemėlapis tapo pakankamai margas.

Tenochtitlan (15th century)

The magnificent capital of the Aztec Empire astonished even the Spanish Conquistadors.

Added to your cart.