Greenhouse effect

Greenhouse effect

Human activity increases the greenhouse effect and leads to global warming.

Geografija

Raktiniai žodžiai

šiltnamio efektas, globalinis atšilimas, klimato kaita, dykumėjimas, Kylantis jūros lygis, Šilumos absorbcija, atspindys, gaunama apšvita, Spinduliuotė, Atmosferos dujos, Šiltnamio, anglies dioksidas, Metanas, Azoto oksidas, Vandens garai, Žemės ūkis, Pramonė, Transportavimas, žmogaus veikla, atmosfera, Oras, Žemė, jūros lygis, Saulė, debesis, Atsiskaitymas, Atliekos, Ledynas, Visuomenė, Žemesnis lygis - Gamta, Geografija

Susiję elementai

Vaizdai

Susiję elementai

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Žemės struktūra (tarpinė)

Žemė yra sudaryta iš kelių sferinių sluoksnių.

Šiltasis ir šaltasis atmosferos frontai

Ten, kur susiduria šiltas ir šaltas oras, formuojasi šiltasis arba šaltasis atmosferos frontai.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Change of seasons (intermediate)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes continuously changes during the year.

Deforestation

Deforestation has a negative impact on the environment.

Dirvožemio tarša

Animacijoje parodyti pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Formation of stratovolcanoes

Stratovolcanoes consist of layers of volcanic ash, debris and lava.

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Individualūs namai be išmetamo anglies dioksido

Šiuolaikinių namų statyba, dizainas ir struktūra vaidina svarbų vaidmenį saugant gamtinę aplinką.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Karštieji taškai

Tai žemės plutos sritys, kuriose magma dažnai kyla į paviršių taip parodydama ugnikalnių aktyvumą.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Pasyvus namas

Pasyviame name palankus mikroklimatas gali būti sukurtas nenaudojant tradicinių šildymo ir aušinimo sistemų.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

Tarša

Tarša yra neigiamas žmogaus veiklos poveikis natūraliai aplinkai.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Ugnikalnių išsiveržimai

Ši animacija paaiškina skirtingus ugnikalnių išsiveržimo tipus.

Vandens tarša

Pagrindiniai vandens taršos šaltiniai yra pramonė, žemės ūkis ir miesto teritorijos.

Ozone (O₃)

An allotrope of oxygen, consisting of 3 oxygen atoms.

Ozone layer

The ozone layer filters the Sun´s harmful UV radiation, therefore it is indispensable for life on Earth.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Added to your cart.