Electron configuration of calcium

Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

Chemija

Raktiniai žodžiai

Kalcio atomas, Kalcis, Atominės orbitos s, Atomo orbitalas p, S subshell, orbitalė, elektronų apvalkalas, pasluoksnis, Prisotintas, Nesočia, atomic core, Valentiniai elektronai, inertinės dujos struktūra, Kvantinis numeris, pagrindinis kvanto numeris, azimutinis kvantinis skaičius, mazgas plokštumoje, atominė struktūra, Chemija

Susiję elementai

Vaizdai

Susiję elementai

Covalent bonds in benzene molecules

In benzene there are sigma bonds and delocalised pi bonds between carbon atoms.

Development of the atomic model

Major phases in the history of theories and views about the structure of the atom.

Formation of hydrogen molecules

Hydrogen atoms within hydrogen molecules are held together by a covalent bond.

Structure of nitrogen molecules

This animation demonstrates the structure of nitrogen molecules, with one sigma and two pi bonds holding the atoms together.

Elementary particles

Matter is made up by quarks and leptons, while interactions are carried by bosons.

Ruterfordo eksperimentas

Ruterfordo eksperimentas įrodė teigiamo krūvio atominių branduolių egzistavimą. Rezultatai paskatino naujojo atominio modelio parengimą.

Calcium carbonate (CaCO₃)

Limestone is a widely and diversely used material.

Molecule exercises I (Bonds)

An exercise about different types of bonds.

Added to your cart.