Earthquake

An earthquake is one of the most devastating natural phenomena.

Susiiję priedai

Orų frontai

Kai susitinka šalto ir šilto oro masės, susidaro orų frontai.

Ugnikalnių išsiveržimai

Ši animacija paaiškina skirtingus ugnikalnių išsiveržimo tipus.

The Formation of the Atacama

The Atacama Desert is the highest-elevation and dryest desert on Earth.

Erozijos paveikti slankių plokščių kalnai

Galime pastebėti variskinių ir kaledoninių kalnų sistemų likučių beveik visame pasaulyje.

Taiga

Iš visų klimato zonų su didžiausiais kraštutinumais taiga susiformavo tik šiauriniame...

Vėjas pajūryje

Jūros ir sausumos brizai susidaro dėl skirtingos sausumos ir jūros temperatūros.

Kalkakmenis

Tai nuosėdinė uoliena su didele kalcio karbonato priemaišų dalimi.

Ledyno poveikis

Ledynas yra didelis ledo objektas, kuris nuolat lėtai šliaužia į pakalnę.

Added to your cart.